دانلود ترجمه مقاله تاثیر نانو ذرات

دانلود ترجمه مقاله تاثیر نانو ذرات
قیمت خرید این محصول
رایگان
عنوان فارسی
پژوهش اثرات نانوذرات Al2O3 تهیه شده به روش اولتراسونیک و مایکروویو بر خصوصیات جریان سیال حفاری
عنوان انگلیسی
Investigating the effects of Al2O3 nano particle prepared by ultrasonic and microwave on the drilling fluid flowing properties
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
31
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
ندارد
کد محصول
4617
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مکانیک، مهندسی نفت، مهندسی مواد و فیزیک
کلمات کلیدی
رئولوژی، سیال حفاری، خصوصیات گرمایی، مایکروویو، اولتراسونیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
مکانیک سیالات، مهندسی حفاری، استخراج فلزات و شیمی فیزیک
جزئیات محصول
این مقاله از آرشیو ایران عرضه حذف شده است

  عنوان اصلی : دانلود ترجمه مقاله اثرات نانوذرات Al2O3 بر خصوصیات جریان سیال حفاری

فهرست مطالب

چکیده
۱ مقدمه
۱ ۱ علم رئولوژی
۱ ۱ ۱ ویسکوزیته
۲ ۱ مدلهای رئولوژیکی
۱ ۲ ۱ پلاستیک بینگهام
۳ ۱ مکانیک سیالات
۱ ۳ ۱ عدد رینولدز
۴ ۱ رژیم های جریان
۱ ۴ ۱ جریان آرام
۲ ۴ ۱ جریان متلاطم (آشفته)
۳ ۴ ۱ جریان انتقالی
۴ ۴ ۱ ضریب اصطکاک
۶ ۱ نقش سیالات حفاری
۲ مواد و روشها
۱ ۲ ترکیب سیالات حفاری
۲ ۲ نانوذرات اکسید آلومینیوم
۱ ۲ ۲ روش سنتزنانو Al2O3 با اولتراسونیک
۲ ۲ ۲ روش سنتز نانو Al2O3 با مایکروویو
۳ ۲ ۲ مقدمات و برپایی آزمایش
۳ ۲ ترکیب سیال حفاری و نانوذرات اکسید آلومینیوم
۴ ۲ اندازه گیری رئولوژی
۱ ۴ ۲ ویسکومتر Fann 35
۲ ۴ ۲ ویسکوزیته قیفی
۳ ۴ ۲ همبستگی های تجربی برای محاسبه عملکرد انتقال گرمای سیال حفاری
۴ ۴ ۲ ضریب پخش حرارتی (نفوذ گرمایی)
۳ نتایج و بحث
۱ ۳ خصوصیات حرارتی
۲ ۳ خصوصیات هیدرودینامیکی
۴ نتایج

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

چکیده
در این مقاله، تستهایی برای پژوهش اثرات نانوذرات Al2O3 سنتز شده تهیه شده توسط اولتراسونیک و مایکروویو بر خصوصیات جریان سیال حفاری، طراحی شده است. خصوصیات حرارتی و رئولوژیکی سیال حفاری با نانوذرات مورد بررسی قرار گرفته است. نانوذرات تهیه شده با دو روش مختلف اولتراسونیک و مایکروویو، در سیال حفاری بکار برده شده اند. آزمایشات در مقطع لوله گرم شده برای سیال حفاری ساده و سیال حفاری انجام شده اند که حاوی 1 درصد نانواکسید آلومینیوم می باشند.
نتایج بدست آمده در مورد اختلاف عددی بین مقادیر بدست آمده از نانوسیال حفاری اولتراسونیک و نانوسیال حفاری مایکروویو توضیح می دهد. با استفاده از روش اولتراسونیک، عدد رینولدز افزایش (38. 1 بار)، عدد پرانتل کاهش (0.222 بار) و عدد استانتون کاهش می یابد (0.89 بار). کاربرد روش مایکروویو در مقایسه با داده های سیال حفاری ساده، افزایش 34. 1 برابری، کاهش 0.223 برابری و کاهش 0.93 برابری در مقادیر عدد رینولدز، عدد پرانتل، و عدد استانتون نشان می دهد. با استفاده از روشهای اولتراسونیک و مایکروویو، ویسکوزیته دینامیکی در حدود 30 درصد کاهش می یابد.

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

In this paper, the tests are designed for investigation of the effects of the synthesized Al2O3 nano particle prepared by ultrasonic and microwave on the drilling fluid flowing properties. Rheological and thermal properties of drilling fluid with nano particle are surveyed. Nano particles which are prepared with two different methods of ultrasonic and microwave are applied in drilling fluid. Experiments are held in heated tube section for simple drilling fluid and drilling fluid which contains 1% nano Aluminum oxide. Results illustrate on the numerical difference between values obtained from ultrasonic nano drilling fluid and those are obtained from microwave nano drilling fluid. Reynolds number increases (1.38 times), Prandtl number decreases (0.222 times) and Stanton number decreases (0.89 times) using ultrasonic method compares with data which are obtained from simple drilling fluid. Application of microwave method shows 1.34 times increase, 0.223 times decrease and 0.93 times decrease in amounts of Reynolds number, Prandtl number and Stanton number, respectively, compares with data from simple drilling fluid. Just dynamic viscosity decreases about 30% using both ultrasonic and microwave method.


بدون دیدگاه