ترجمه مقاله ارزیابی هواپیماهای آموزشی نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار با منطق فازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی هواپیماهای آموزشی نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار با منطق فازی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی هواپیماهای آموزشی نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری چند معیار، تصمصم گیری با منطق فازی: مطالعه موردی، آکادمی نیروی هوایی اسپانیا
عنوان انگلیسی
Evaluating military training aircrafts through the combination of multi-criteria decision making processes with fuzzy logic. A case study in the Spanish Air Force Academy
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
252
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و علوم و فنون هوایی
گرایش های مرتبط با این مقاله
تحقیق در عملیات و مدیریت صنعتی
مجله
علوم و فناوری هوافضا - Aerospace Science and Technology
دانشگاه
دانشگاه فنی کارتاگونا (UPCT)، اسپانیا
کلمات کلیدی
هواپیمای آموزشی، تصمیم گیری چند معیاره، برچسب های زبانی،‌ منطق فازی، AHP ،Topsis
فهرست مطالب
چکیده
-1مقدمه
2 – روش کار
2 1.– بیانیه یک مشکل تصمیم گیری
2-2 : متغیر های زبانی و مجموعه فازی
2-2-1 : متغیر های زبانی
2-2-2 : مجموعه های فازی
2.3 روند سلسله مراتب تحلیلی
2-4 : روش Topsis
3- مشکل تصمیم گیری: ارزیابی هواپیما برای مقاصد آموزش نظامی
1.3-نیاز آکادمی نیروی هوای اسپانیا
3- 2 : تعریف جایگزین
3-3 : انتخاب معیار ها
3.4 ساختار مشکل
3-4-1 : بررسی کارشناسان
3-4-2:تعیین درصد وزنی معیار ها
3-4-3 : بدست آوردن ارزیابی گزینه های جایگزینی
3-5 : نتایج
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The combination of Multi-Criteria Decision Making (MCDM) processes with Fuzzy Logic can be efficiently applied to solve decision problems with criteria differing in nature. This combination is used in the present work to solve a real world decision problem of interest for the Spanish Air Force, specifically, the selection of the best military training aircraft based on a set of criteria. This decision problem involves, on one hand, quantitative or technical criteria (service ceiling, endurance, etc.) and, on the other hand, qualitative criteria (human factors, flying and handling qualities, etc.) based on the experience of a set of senior pilots and flight instructors of the Spanish Air Force collected via surveys. In order to extract information from the expert surveys, the MCDM process was combined with fuzzy logic. The Analytic Hierarchy Process (AHP) was used to obtain the weights of the criteria and, through the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), the alternatives were evaluated. This work is a preliminary study of the training aircraft alternatives proposed by the Air Staff and the Logistic Support Command of the Spanish Air Force. These alternatives were chosen based on operational criteria which are detailed in the work. As a result of the decision process used, the best alternative was shown to be the Pilatus PC-21 aircraft.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تصمیم گیری چند معیار ترکیبی (MCDM) بر اساس پردازشی بر منطق فازی می تواند برای حل مشکلات تصمیم گیری با معیار های متفاوت در طبیعت استفاده شود . این ترکیب در کار حاضر برای حل مشکل تصمیم گیری در دنیای واقعی برای علاقه مندان به نیروی هوایی اسپانیا به طور خاصی استفاده شده است و در آن از بهترین هواپیما های آموزشی نظامی بر اساس مجموعه ای از معیار ها استفاده شده است . این شکل تصمیم گیری شامل از یک سو معیار های کمی و یا فنی مانند سقف خدمات و استقامت و ... بوده و از سویی دیگر شامل معیار های کیفی یعنی عوامل انسانی ، پرواز و کیفیت و ... می باشد که بر اساس تجربه به مجموعه ای از خلبانان ارشد و مربیان پرواز نیروی هوایی اسپانیا از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. به منظور استخراج اطلاعات از بررسی های تخصصی ، روندMCDM با منطق فازی ترکیب شده است . فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای بدست آوردن وزن معیار ها بوده و از طریق تکنیک برای ترتیب بندی اولویت راه حل بیشتر به ایده (Topsis) مورد استفاده قرار گرفته و جایگزینی مورد بررسی قرار گرفته است . این کار یک مطالعه مقدماتی جایگزینی هواپیمایی آموزشی ارائه شده توسط ستاد هوایی اسپانیا انجام شده است. این انتخاب بر اساس معیار های عملیاتی است که در کار به طور دقیق انتخاب شده است . به عنوان بک نتیجه از فرایند تصمیم گیری استفاده شده و بهترین جایگزینی برای هواپیمای Pilatuspc-21 نشان داده شده است.

بدون دیدگاه