ترجمه مقاله اندازه گیری ویژگی های زمانی و مکانی و ضخامت لایه تراکم پذیر در دشت پکن - نشریه MDPI

ترجمه مقاله اندازه گیری ویژگی های زمانی و مکانی و ضخامت لایه تراکم پذیر در دشت پکن - نشریه MDPI
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اندازه گیری ویژگی های زمانی و مکانی، فرونشست زمین، افت سطح آب زیرزمینی و ضخامت لایه تراکم پذیر در دشت پکن، چین
عنوان انگلیسی
Measuring Spatiotemporal Features of Land Subsidence, Groundwater Drawdown, and Compressible Layer Thickness in Beijing Plain, China
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
17
سال انتشار
2017
نشریه
MDPI
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
رفرنس
دارد ✓
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9501
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زمین شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
زمین شناسی مهندسی و زمین شناسی زیست محیطی
مجله
آب - Water
دانشگاه
دانشکده منابع محیطی و گردشگری، چین
کلمات کلیدی
فرونشست زمین، افت آب زیر زمینی، لایه تراکم پذیر، مرکز ثقل، بیضی انحرافی استاندارد
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.3390/w9010064
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- مواد و روش‌ها
2-1 مطالعه موردی
2-2 مجموعه داده‌های موجود
2-3 تحلیل مرکز ثقل
2-4 تحلیل بیضی انحرافی استاندارد
3- نتایج
3-1 تحلیل تغییرات مرکز ثقل
3-1-1 مرکز ثقل فرونشست زمین
3-1-2 مرکز ثقل افت آب زیر زمینی و ضخامت لایه تراکم پذیر
3-1-1 تحلیل مزدوج مرکز ثقل
3-2 تحلیل قیاسی جهت توسعه
3-2 تحلیل قیاسی روند توزیع و پراکنش
4-3 تحلیل قیاسی ضریب تمایز مکانی
4- بحث
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Beijing is located on multiple alluvial-pluvial fans with thick Quaternary unconsolidated sediments. It has suffered serious groundwater drawdown and land subsidence due to groundwater exploitation. This study aimed to introduce geographical distribution measure methods into land subsidence research characterizing, geographically, land subsidence, groundwater drawdown, and compressible layer thickness. Therefore, we used gravity center analysis and standard deviational ellipse (SDE) methods in GIS to statistically analyze their concentration tendency, principle orientation, dispersion trend, and distribution differences in 1995 (1999), 2007, 2009, 2011, and 2013. Results show that they were all concentrated in Chaoyang District of Urban Beijing. The concentration trend of land subsidence was consistent with that of groundwater drawdown. The principle orientation of land subsidence was SW–NE, which was more similar with that of the static spatial distribution of the compressible layer. The dispersion tendency of land subsidence got closer to that of the compressible layer with its increasing intensity. The spatial distribution difference between land subsidence and groundwater drawdown was about 0.2, and that between land subsidence and compressible layer thickness it decreased from 0.22 to 0.07, reflecting that the spatial distribution pattern of land subsidence was increasingly close to that of the compressible layer. Results of this study are useful for assessing the distribution of land subsidence development and managing groundwater resources.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پکن بر روی چندین مخروط افکنه آبرفتی و کوهرفتی با رسوبات تحکیم نیافته کواترنری ضخیم واقع شده است. این شهر به دلیل بهره برداری از آب زیر زمینی به شدت در معرض فرونشست زمین و افت جدی آب زیر زمینی می‌باشد. هدف این مطالعه معرفی روش‌های اندازه گیری توزیع جغرافیایی در تحقیقات فرونشست زمین برای سنجش ویژگی‌های جغرافیایی، فرونشست زمین، افت زیرزمینی و ضخامت لایه تراکم پذیر است. بنابراین، ما از تحلیل مرکز ثقل و روش‌های بیضی استاندارد (SDE) در GIS به منظور تحلیل آماری تمایل غلظت، جهت اصلی، روند پراکنش و تفاوت‌های توزیعی در 1995(1999)،2007، 2009، 2011 و 2013 استفاده کردیم. نتایج نشان می‌دهد که آن‌ها همگی در منطقه چائویانگ پکن متمرکز هستند. روند تمرکز فرونشست زمین با روند افت آب زیر زمینی متمرکز بود. جهت اصلی فرونشست زمین جنوب غربی- شمال شرقی بود که بیشتر مشابه با توزیع مکانی استاتیک لایه تراکم پذیر بود. روند انتشار و پراکنش فرونشست زمین نزدیک به لایه تراکم پذیر با افزایش شدت آن بود. اختلاف توزیع مکانی بین فرونشست زمین و افت آب زیر زمینی حدود 0.2 بود و اختلاف بین فرونشست زمین و ضخامت لایه تراکم پذیر از 0.22 تا 0.07 کاهش یافت و این نشان می‌دهد که الگوی توزیع مکانی فرونشست زمین به شدت نزدیک به الگوی لایه تراکم پذیر بود. نتایج این مطالعه برای ارزیابی توزیع توسعه فرونشست زمین و مدیریت منابع آب زیر زمینی مفید است.

بدون دیدگاه