ترجمه مقاله کارایی بازار در بازارهای سهام نو ظهور

ترجمه مقاله کارایی بازار در بازارهای سهام نو ظهور
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کارایی بازار در بازارهای سهام نو ظهور: یک مطالعه موردی در بازار بورس ویتنام
عنوان انگلیسی
Market efficiency in emerging stock markets: A case study of the Vietnamese stock market
صفحات مقاله فارسی
28
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2014
نشریه
Josrjournals
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
F765
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اقتصاد مالی، مدیریت مالی و مدیریت کسب و کار
مجله
مجله کسب و کار و مدیریت - Journal of Business and Management
دانشگاه
دانشکده مدیریت، دانشگاه شانگهای، چین
کلمات کلیدی
بازار بورس نو ظهو ر، شکل ضعیف کارایی بازار، پیمایش تصادفی، بازار بورس، شاخص VN
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مرور منابع
روش تحقیق و داده ها
توصیف داده و روش شناسی
روش
ازمون های خود همبستکی
ازمون تصادفی بودن
ازمون نسبت واریانس
یافته های تجربی
آزمون توزیع نرمال نرخ بازده هفتگی
تست های خود همبستگی
ازمون نمونه تصادفی
ازمون نسبت واریانس
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Investors and researchers have been paying increasing attention to the emerging stock markets. In this research we study whether or not weak-form efficiency, which is relatively popular in emerging stock markets, holds for the Vietnamese stock market. We check the random walk hypothesis for weekly stock market returns employing three statistical techniques namely autocorrelation test, variance ratio test, and runs test. Data for analysis was collected from July 28th2000 (the first trading session) to July 28th 2013 (13 years of market operation). Through the graph showing movements in daily prices of the chosen representative stocks and the Vietnam stock index (VN-Index), it is visual that the Vietnamese stock market is not efficient; the fact that psychological factors strongly influence investors is among elements making stock prices predictable. Estimated results have strongly rejected the random walk hypothesis for the whole period of the samples and for the first two cycles of the market (except for the third cycle). Particularly results from the third cycle of the Vietnamese stock market alone (from February 24th 2009 to July 28th 2013) have provided evidence supporting random walk hypothesis in VN-index. It shows the fact that the efficiency of the Vietnamese stock market has gradually been improved during nearly 10 years in operation. The main conclusion drawn from results of this research is that it may be the case that the weak-form efficient market hypothesis does not hold for the Vietnamese stock market.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سرمایه گذاران و محققان توجه روز افزونی را به بازار های سهام نوظهور کرده اند. در این تحقیق، ما به بررسی این می پردازیم که آیا کارایی بازار ضعیف که نسبتا در بازار های بورس نو ظهو ر رایج است در بازار بورس ویتنام نیز وجود دارد یاخیر. ما به کنترل فرضیه گام تصادفی برای نرخ بازده بازاری ضعیف با استفاده از سه روش آماری یعنی آزمون خود همبستگی، آزمون نسبت واریانس و آزمون تصادفی بودن می پر دازیم. داده ها برای تجزیه وتحلیل از 28 ژولای 2000 ( اولین جلسه تجاری) تا 28 ژولای 2013( 13 سالع ملیات بازاری) جمع اوری شدند. از طریق گرافی که تغییرات را در قیمت های روزانه سهام و بو ر س معرف انتخاب شده و شا خص سهام ویتنام( شا خص VN) نشان می داد، می توان دید که بازار سهام و بو ر س ویتنام کار امد نیست. حقیقت و عوامل روانی که شدیدا بر سرمایه کذاران اثر دارد، از عناصر اساسی می باشد که موجب می شود تا قیمت های سهام قابل پیش بینی خواهد شد. نتایج براورد شده به شدت فرضیه گام تصادفی را برای دوره کل نمونه رد شده و باری دو چرخه اول بازار کاملا مشهود بود ( به جز سومین چرخه). نتایج حاصل از سومین چرخه از بازار سهام ویتنام ( از فوریه 24 2009 تا ژولای 28 2013) شواهدی را ارایه کرده است که فرضیه گام تصادفی در شاخص VN را تایید می کند. نتایج نشان داده است که کارایی بازار بو ر س ویتنام به تدریج در طی 10 سال بهبود یافته است. نتیجه اصلی حاصل از این تحقیق این است که فرضیه بازار ناکارامد برای بازار بورس ویتنام صادق نیست.

بدون دیدگاه