تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی مدیریت پایه های همسال – مجله اشپرینگر

عنوان فارسی: بهینه سازی مدیریت پایه های Pinus sylvestris L همسال در گالیسیا،شمال غرب اسپانیا
عنوان انگلیسی: Optimising the management of even-aged Pinus sylvestris L. stands in Galicia, north-western Spain
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 26
سال انتشار : 2007 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4386 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.09Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی منابع طبیعی، کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، مهندسی جنگل، سیاست جنگل و اقتصاد جنگل ، مرتع و آبخیزداری، جنگلداری و علوم گیاهی
مجله: علوم جنگل
دانشگاه: دانشگاه Joensuu، دانشکده جنگلداری، فنلاند
کلمات کلیدی: مدل رشد عملکرد،مدیریت بهینه ،کاج اسکاتلندی ،شبیه سازی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱ مقدمه

۲ مواد و روش ها

۲ ۱ مدل رشد و عملکرد

۲ ۲ تابع هدف

۲ ۳ متغیر های تصمیم گیری

۲ ۴ روش بهینه سازی

۵ ۲ پایه های اولیه

۶ ۲پارامتر های اقتصادی

۷ ۲ مدل سازی طول تناوب و گشتاور تنک

۳نتایج

۱ ۳ طول طناب

۲ ۳ پیش و پس تنک سازی سطح یقه ی

۴ بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The study developed management instructions for even-aged Pinus sylvestris stands in Galicia (north-western Spain). Although these stands are highly productive, no silvicultural management schedules have been proposed so far for them on the basis of systematic analyses. This study used data from 2 160 optimisation runs to develop the management instructions. Land expectation value was used as the objective function. Different prices of timber assortments were considered and the discounting rate was varied from 0.5 to 5%. The method employed to find the optimal management schedules of stands was the combination of a stand simulator and an optimisation algorithm. The simulator uses an earlier growth and yield model for Pinus sylvestris in Galicia to predict the future development of the stand with a given management schedule while the optimisation algorithm seeks the best management schedule among all the possible alternatives. The results show that optimal rotation lengths vary widely between 42 and 170 years, high discounting rates and good site quality resulting in the shortest rotations. Four thinnings were found to be suitable for all sites and discounting rates. With discounting rates higher than 1% the commercial thinnings should gradually decrease the stand basal area towards the end of the rotation.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مطالعه یک سری دستور العمل های مدیریتی را برای پایه های کاج Pinus sylvestris L. هم سال در گالیسیا در شمال شرق اسپانیا در اختیار می گذارد. اگر چه این پایه ها برای قابلیت تولید کنندگی و بازدهی بالا هستند با این حال هیچ گونه برنامه های مدیریتی جنگل داری تا کنون برای ان ها بر اساس انالیز های سیستمتایک ارائه نشده است. این مطالعه از داده های مربوط به 2160 دوره ی بهینه سازی برای توسعه ی دستور العمل های مدیریتی استفاده کردند.مقدار مورد انتظار زمین به عنوان تابع هدف مورد استفاده قرار گرفت. قیمت های مختلف تثبیت الوار انواع الوار نیز در نظر گرفته شد و نرخ تنزیل متغیر از 0.5 تا 5 درصد بود. روش به کار برده شده برای پیدا کردن برنامه های بهینه ی پایه ها ترکیبی از شبیه ساز پایه و الگوریتم بهینه سازی بود. شبیه ساز از مدل رشد و عملکرد اولیه برای Pinus sylvestris در گالیسیا برای پیش بینی توسعه ی اینده ی پایه ها با برنامه ی مدیریتی مناسب استفاده می کند و این درحالی است که الگوریتم بهینه سازی هدفش رسیدن به بهترین نوع برنامه ی مدیریتی در میان همه ی روش های مختلف است. نتایج نشان می دهد که طول چرخش تناوب بهینه بین 42 تا 170 سال متغیر است. نرخ تنزیل بالا و کیفیت سایت خوب موجب کوتاه ترین تناوب می شود .4 تنک نوع تنک برای همه ی سایت ها و نرخ های تنزیل مناسب بود. با نرخ های تنزیل بیش از 1 درصد تن های تجاری بایستی به تدریج موجب کاهش سطح یقه ی پایه تا انتهای تناوب شوند.