تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله طراحی و مدلسازی یک سوپاپ رئومغناطیسی با مسیرهای جریان حلقوی و شعاعی – نشریه Sage

عنوان فارسی: طراحی و مدلسازی یک سوپاپ رئومغناطیسی با مسیرهای جریان حلقوی و شعاعی
عنوان انگلیسی: Design and Modeling of a Magnetorheological Valve with Both Annular and Radial Flow Paths
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17
سال انتشار : 2006 نشریه : سیج - Sage
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI پایگاه : اسکوپوس
کد محصول : 9390 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.38Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله: مکانیک سیالات و طراحی کاربردی
مجله: مجله سازه ها و سیستم های مواد هوشمند مواد - Journal of Intelligent Material Systems and Structures
دانشگاه: آزمایشگاه مواد هوشمند و سازه، گروه اتوماسیون و مهندسی کامپیوتر دانشگاه چینی هنگ کنگ، چین
کلمات کلیدی: سوپاپ رئومغناطیسی، کانال حلقوی، کانال نوع-دیسک دایروی، جریان سیال رئومغناطیسی، شکاف مقاومت جریان سیال
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: http://doi.org/10.1177/1045389X06055283
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ساختار و اصل کاری سوپاپ MR

فرمول مسأله

ساختار سوپاپ MR با مسیرهای جریان حلقوی و شعاعی

مسیر شار مغناطیسی سوپاپ MR با هر دو مسیرهای جریان حلقوی و شعاعی

مدل سازی سوپاپ MR

مدلسازی جریان سیال MR در کانال حلقوی

مدلسازی جریان سیال MR در یک کانال دیسک مدور

مدل سازی یک سوپاپ MR با هر دو کانال های مقاومت دیسک حلقوی و دایروی

نتایج شبیه سازی و تحلیل

نتایج

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

In this article, an MR valve possessing simultaneously annular fluid flow resistance channels and radial fluid flow resistance channels is designed, and its structure and working principle are described. In addition, a mathematical model for the MR valve with both annular and radial flow paths is developed and the simulation is carried out to evaluate the newly developed MR valve. The simulation results based on the proposed model indicate that the efficiency of the MR valve with circular disk-type fluid resistance channels is superior to that with annular fluid resistance channels under the same magnetic flux density and outer radius of the valve. Furthermore, the results also show that the efficiency of the MR valve can be improved significantly with two types of fluid flow resistance gaps, viz. annular fluid flow resistance gaps and circular disk-type fluid flow resistance gaps simultaneously.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله، یک سوپاپ MR دارای کانال های مقاومت جریان حلقوی سیال و کانال های مقاومت جریان سیال شعاعی به طور همزمان طراحی شده است، و ساختار و اصل کاری آن توصیف شده است. علاوه بر این، یک مدل ریاضی برای سوپاپ MR با هر دو مسیرهای جریان حلقوی و شعاعی توسعه یافته است و شبیه سازی به منظور بررسی سوپاپ MR به تازگی توسعه یافته انجام شده است. نتایج شبیه سازی بر اساس مدل پیشنهادی نشان می دهد که بازده سوپاپ MR با کانال های مقاومت سیال دایروی نوع-دیسک نسبت به کانال های مقاومت سیالات حلقوی تحت همان چگالی شار مغناطیسی و شعاع بیرونی سوپاپ برتر است. علاوه بر این نتایج نیز نشان می دهند که بازده سوپاپ MR را می توان به طور چشمگیر با دو نوع شکاف مقاومت جریان سیال- شکاف های مقاومت جریان حلقوی سیال و شکاف های مقاومت جریان سیال نوع-دیسک به طور همزمان بهبود بخشید.