ترجمه مقاله تاثیر تعیین کننده های اقتصاد کلان بر روی وام های انجام ناپذیر در Namibia

ترجمه مقاله تاثیر تعیین کننده های اقتصاد کلان بر روی وام های انجام ناپذیر در Namibia
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر تعیین کننده های اقتصاد کلان بر روی وام های انجام ناپذیر در Namibia
عنوان انگلیسی
The Impact of Macroeconomic Determinants on Non-performing Loans in Namibia
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
21
سال انتشار
2015
نشریه
Globalbizresearch
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7731
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اقتصاد مالی و اقتصاد پولی
مجله
بررسی بین المللی تحقیقات در بازارهای نوظهور و اقتصاد جهانی
دانشگاه
گروه حسابداری، اقتصاد و دارایی، پلی تکنیک نامیبیا
کلمات کلیدی
تعیین کننده های اقتصادکلان،بانک های تجاری،وام های انجام ناپذیر، واحد ریشه Nmibia،یکپارچگی،رابطه علت و معلول Granger، تابع پاسخ های آنی های آنی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مروری بر ادبیات
ادبیات نظری
ادبیات تجربی
روش تحقیق
چارچوب اقتصادی و تحلیلی و ویژگی مدل
داده ها،منابع داده ها و مقیاس داده ها
تحلیل تجربی و نتایج
آزمون جذر ریشه
شرط ثبات VAR
آزمونی برای یکپارچگی مشترک:
مدل طولانی
رابطه علیت Granger
تابع پاسخ انی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study examined the macroeconomic determinants of non-performing loans in Namibia. The study was based on quarterly data covering the period 2001:Q1 to 2014:Q2, utilizing the technique of unit root, co-integration, Granger causality, impulse response functions and forecast error variance decomposition. The results for co-integration found a long run relationship between non-performing loan and log of gross domestic product, interest rate and inflation rate. The results for Granger causality found unidirectional causality from interest rate to non-performing loan in the long run. Moreover, there is also unidirectional causality running from all the macroeconomic determinants to non-performing loans in the short run. The results of the impulse response functions revealed that all the macroeconomic determinants plays a role in determining non-performing loans, while in the short run only log of gross domestic product and exchange rate.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله تعیین کننده های اقتصادکلان را برای وام های انجام ناپذیر در Namibia مورد بررسی قرار می دهد.این مقاله داده ها را به طور سه ماهه مورد ارزیابی قرار می دهد و از تکنیک واحد ریشه، رابطه علی معلوای Granger، یکپارچگی،تابع پاسخ های آنی و پیش بینی تجزیه خطای واریانس استفاده می کند. نتایج یکپارچگی، رابطه درازمدت بین وام های انجام ناپذیر و لگاریتم سود ناخالص داخلی،نرخ بهره و نرخ تورم را نشان می دهند. نتایج رابطه علت و معلول Granger، به رابطه یک طرفه بین نرخ بهره با وام های انجام ندهنده را در دراز مدت نشان می دهند.علاوه بر این رابطه علی معلولی یک طرفه بین تعیین کننده های اقتصاد کلان و این نوع وام ها در کوتاه مدت وجود دارد. نتایج تابع پاسخ های آنی نشان دادند که همه تعیین کننده های اقتصاد کلان نقش بسیار مهمی را در وام های انجام ناپذیر ایفا کرده در حالی که در کوتاه مدت، فقط برای لگاریتم سود ناخالص داخلی و نرخ ارز مهم می باشند.

بدون دیدگاه