تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر تعیین کننده های اقتصاد کلان بر روی وام های انجام ناپذیر در Namibia

عنوان فارسی: تاثیر تعیین کننده های اقتصاد کلان بر روی وام های انجام ناپذیر در Namibia
عنوان انگلیسی: The Impact of Macroeconomic Determinants on Non-performing Loans in Namibia
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 21 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22
سال انتشار : 2015 نشریه : Globalbizresearch
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7731 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.00Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد مالی و اقتصاد پولی
مجله: بررسی بین المللی تحقیقات در بازارهای نوظهور و اقتصاد جهانی
دانشگاه: گروه حسابداری، اقتصاد و دارایی، پلی تکنیک نامیبیا
کلمات کلیدی: تعیین کننده های اقتصادکلان،بانک های تجاری،وام های انجام ناپذیر، واحد ریشه Nmibia،یکپارچگی،رابطه علت و معلول Granger، تابع پاسخ های آنی های آنی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مروری بر ادبیات

ادبیات نظری

ادبیات تجربی

روش تحقیق

چارچوب اقتصادی و تحلیلی و ویژگی مدل

داده ها،منابع داده ها و مقیاس داده ها

تحلیل تجربی و نتایج

آزمون جذر ریشه

شرط ثبات VAR

آزمونی برای یکپارچگی مشترک:

مدل طولانی

رابطه علیت Granger

تابع پاسخ انی

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This study examined the macroeconomic determinants of non-performing loans in Namibia. The study was based on quarterly data covering the period 2001:Q1 to 2014:Q2, utilizing the technique of unit root, co-integration, Granger causality, impulse response functions and forecast error variance decomposition. The results for co-integration found a long run relationship between non-performing loan and log of gross domestic product, interest rate and inflation rate. The results for Granger causality found unidirectional causality from interest rate to non-performing loan in the long run. Moreover, there is also unidirectional causality running from all the macroeconomic determinants to non-performing loans in the short run. The results of the impulse response functions revealed that all the macroeconomic determinants plays a role in determining non-performing loans, while in the short run only log of gross domestic product and exchange rate.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله تعیین کننده های اقتصادکلان را برای وام های انجام ناپذیر در Namibia مورد بررسی قرار می دهد.این مقاله داده ها را به طور سه ماهه مورد ارزیابی قرار می دهد و از تکنیک واحد ریشه، رابطه علی معلوای Granger، یکپارچگی،تابع پاسخ های آنی و پیش بینی تجزیه خطای واریانس استفاده می کند. نتایج یکپارچگی، رابطه درازمدت بین وام های انجام ناپذیر و لگاریتم سود ناخالص داخلی،نرخ بهره و نرخ تورم را نشان می دهند. نتایج رابطه علت و معلول Granger، به رابطه یک طرفه بین نرخ بهره با وام های انجام ندهنده را در دراز مدت نشان می دهند.علاوه بر این رابطه علی معلولی یک طرفه بین تعیین کننده های اقتصاد کلان و این نوع وام ها در کوتاه مدت وجود دارد. نتایج تابع پاسخ های آنی نشان دادند که همه تعیین کننده های اقتصاد کلان نقش بسیار مهمی را در وام های انجام ناپذیر ایفا کرده در حالی که در کوتاه مدت، فقط برای لگاریتم سود ناخالص داخلی و نرخ ارز مهم می باشند.