تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کاربرد یک میدان فرا صورت یکنواخت سطح پایین برای تسریع زیست فراوری انزیمی پنبه

عنوان فارسی: کاربرد یک میدان فرا صورت یکنواخت سطح پایین برای تسریع زیست فراوری انزیمی پنبه
عنوان انگلیسی: Application Of A Low-Level, Uniform Ultrasound Field For The Acceleration Of Enzymatic Bio-Processing Of Cotton
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 21
سال انتشار : 2009 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : F919
محتوای فایل : zip حجم فایل : 961.13Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی نساجی و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: فناوری نساجی، شیمی نساجی و علوم الیاف و شیمی پلیمر
مجله: شیمی سلولز و فناوری - CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY
دانشگاه: مرکز تحقیقات منطقه ای جنوبی، نیواورلئان، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی: آنزیم، فراصوت، پنبه، پسماند کتان و پنبه، بیوفیول (سوخت بیولوژیکی)
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله به صورت خلاصه و با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه

ابعاد فنی استفاده از فراصوت برای تسریع فراوری زیستی انزیمی

تجربی

راکتور شش وجهی فراصوت

آزمایش زیستی دانه پکتیناز ترکیبی / فراصوت

نتایج تجربی

اثر فراصوت بر دانه های زیستی پکتیناز از پارچه پنبه

بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Enzymatic bio-processing of cotton generates significantly less hazardous, readily biodegradable wastewater effluents, yet having several critical shortcomings, such as expensive processing costs and slow reaction rates, which impedes its acceptance at an industrial level. Our research showed that the introduction of a low-energy, uniform ultrasound field in enzyme-processing solutions greatly improved enzyme efficiency by significantly increasing their reaction rate. It has been established that the following specific features of combined enzyme/ultrasound bio-processing of cotton are critically important: a) the cavitation effects caused by the introduction of an ultrasound field in the enzyme processing solution greatly enhance the transport of enzyme macromolecules towards the substrate surface, b) the mechanical impact, produced by the collapse of the cavitation bubbles, provides an important benefit, that of “opening up” the surface of the solid substrates to the action of enzymes, c) the effect of cavitation is several hundred times higher in heterogeneous (solid substrate-liquid) than in homogeneous systems, and d) in water, the maximum effects of cavitation occur at ~50 °C, which is the optimum temperature for many industrial enzymes. At a laboratory scale, the introduction of ultrasonic energy in the reaction chamber during enzymatic biopreparation of greige cotton fabrics and enzymatic bio-conversion of cotton gin and cotton lint waste biomass in sugars resulted in a significant improvement in enzyme efficiency.

نمونه متن ترجمه

تولید زیست فراوری انزیمی پنبه به میزان قابل توجهی خطر کمتری دارد، پساب آن به آسانی زیست تخریب پذیر است ، هنوز چند نقص ، مانند هزینه های فرآوری گران و نرخ واکنش آهسته ، که مانع پذیرش آن در سطح صنعتی می باشد ، وجود دارد. تحقیقات ما نشان داد که معرفی یک انرژی کم ، در راه حل های آنزیم فرآوری فراصوت یکنواخت تا به میزان قابل توجهی کارایی آنزیم ها را افزایش داده و سرعت واکنش خود بهبود یافته است . ثابت شده است که در بر داشت زیر ویژگی های خاص از ترکیب آنزیم/ زیست فراوری انزیمی پنبه بسیار مهم عبارتند از :  الف) اثرات کاویتاسیون ناشی از معرفی یک میدان فراصوت در فرآوری آنزیم تا حد زیادی افزایش جابجایی مولکول های آنزیم نسبت به سطح بستر را ایجاد می کند،    ب) تاثیر مکانیکی تولید شده توسط فروپاشی حباب های کاویتاسیون، یکی از مزایای مهم را فراهم می کند ، که از "باز کردن" سطح بسترهای جامد به عمل آنزیم ایجاد می شود، ج) اثر کاویتاسیون چند صد برابر بیشتر در سیستم ناهمگن (جامد بستر مایع) نسبت به سیستم های همگن است ، و د) در آب، حداکثر اثر کاویتاسیون در ° C 50 است ، که درجه حرارت مطلوب برای بسیاری از آنزیم های صنعتی می باشد. در مقیاس آزمایشگاهی، معرفی انرژی فراصوت در محفظه واکنش در طول زیست فراوری آنزیمی پارچه پلی استری و آنزیم زیستی تبدیل ماشین پنبه پاک کنی و پسماند کتان و پنبه کهنه منجر به بهبود قابل توجهی در بهره وری آنزیم می شود .