ترجمه مقاله رهبری در مدیریت بحران - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رهبری در مدیریت بحران - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رهبری در مدیریت بحران: جدایی رهبری و مفاهیم اجرایی
عنوان انگلیسی
Leadership in Crisis Management: Separation of Leadership and Executive Concepts
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
156
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت بحران، مدیریت اجراییو مدیریت عملکرد
مجله
چهارمین کنفرانس جهانی تجارت، اقتصاد و مدیریت
دانشگاه
دانشگاه Kultur، استانبول، ترکیه
کلمات کلیدی
رهبری، مدیریت بحران، مدیریت کیفیت کلی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کیفیت جامع و رهبری
رهبری در مدیریت بحران
مفهوم و هدف مدیریت بحران
تعریف رهبری بحران
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Crisis is the truth of today’s fast paced business world. Rapid organizational change, changing economic conditions, problems of personnel, unexpected technological changes and political effects cause instability on today’s business world. This instability appears out of state control as economic disruptions that result in crisis. Crisis affecting our country and all other countries in the world also influences not only vacated people but also other individuals who concerns about losing their jobs. This economic uncertainty seemingly interests corporations. However environment is also one of the factors that affects crisis. If crisis isn’t brought under control or managed properly, it will come about and create chain crisis. Because of the increasing chaos, change from authoritarian leadership through teamwork and participative management mentality has been observed. Commerce has been getting more and more complicated and complex. These changes have transformed traditional crisis leaders to a leader model that makes scenario analysis and work done co-ordinately with a team by gathering lots of different point of view to create optimum solution. Leadership and crisis concepts are discussed together in order that implementation of leadership in crisis can be understood. Crisis leadership is also regarded as optimally and timely assessment process of adverse condition’s effects whatever its reason is. In the first section of this article which will be presented with extensive literature, general information about leadership concept from Total Quality Management principles and comparison of leader and executive concepts will be given. In the second section, leadership in crisis management will be mentioned and in the last section the importance of lead executive in crisis and its contribution to literature will be reviewed.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بحران، حقیقت دنیای تجارت سریع امروز است. تغییر سازمانی سریع ، تغییر شرایط اقتصادی، مشکلات پرسنل ، تغییرات تکنولوژیکی غیر منتظره و اثرات سیاسی موجب بی ثباتی دنیای کسب و کار امروزی شده است. به نظر می رسد این بی ثباتی به عنوان یک اختلال اقتصادی ناشی از بحران از کنترل دولت خارج شده است. بحران بر کشور ما و بر همه کشور ها در کل دنیا و نه تنها بر افراد بیکار تاثیر می گذارد بلکه افراد شاغل نیز در بحران نگران از دست دادن شغل شان خواهند بود. به نظر می رسد این عدم اطمینان اقتصادی بر سهام شرکت ها نیز تاثیر گذار است. با این حال ، محیط نیز یکی از عواملی است که بر ایجاد بحران تاثیر می گذارد. اگر بحران تحت کنترل نباشد و یا به درستی مدیریت نشود ، زنجیره بحرانی ایجاد خواهد شد. به دلیل افزایش هرج و مرج ، تغییر از رهبری مستبدانه به انجام کار گروهی و ذهنیت مدیریت مشارکتی مورد بررسی و مشاهده قرار گرفته است. تجارت روز به روز پیچیده تر می شود. این تغییرات، مدیریت بحران به صورت سنتی را به یک مدل رهبری تبدیل کرده است و باعث تحلیل سناریو های مختلف و انجام کار به صورت هماهنگ با یک تیم و بوسیله جمع آوری دیدگاه های مختلف برای ایجاد یک راه حل مطلوب شده است. رهبری و مفاهیم در زمینه بحران به منظور پیاده سازی رویکرد رهبری در حل بحران مورد بحث قرار گرفته است. رهبری بحران به عنوان یک روش بهینه و بهنگام در زمینه ارزیابی اثرات محیطی نامساعد بوجودآمده از دلایل مختلف است. در بخش اول این مقاله ، که گزارشات گسترده ای ارائه شده است ، اطلاعات کلی در مورد مفهوم رهبری از اصول کلی مدیریت کیفیت گرفته تا مقایسه رهبر و مفاهیم اجرایی بررسی شده اند. در بخش دوم ، رهبری در مدیریت بحران مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش آخر نیز اهمیت مدیر اجرایی در مدیریت بحران و نقش گزارشات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بدون دیدگاه