ترجمه مقاله قابلیت های رهبری مدیران پروژه های ساختمانی پایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قابلیت های رهبری مدیران پروژه های ساختمانی پایدار - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
قابلیت های رهبری مدیران پروژه های ساختمانی پایدار
عنوان انگلیسی
Leadership competences of sustainable construction project managers
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F962
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و معماری
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت پروژه، مدیریت پروژه و ساخت و مدیریت عملکرد
مجله
مجله محصولات پاک - Journal of Cleaner Production
دانشگاه
دانشکده مسکن، ساختمان و برنامه ریزی، دانشگاه مالزی (USM)
کلمات کلیدی
ظرفیت رهبری، مدیر پروژه، رهبری تحول افرین، ساخت و ساز پایدار
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.076
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ساخت و ساز پایدار
معیار های موفقیت برای پروژه های ساختمانی پایدار
رهبری
توسعه پایدار و رهبری
روش تحقیق
نمونه گیری
تحلیل داده ها
ارزیابی مهارت مدیریتی
ارزیابی قابلیت فکری
ویژگی های رهبری تحول گرا
ارزیابی و توسعه مدل
ارزیابی مدل ساختاری
تحلیل خوبی برازش
بحث و نتیجه گیری
محدودیت هاو مطالعات آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The building industry has been acknowledged as being vital in stimulating societal change toward sustainable development in a global context. From a theoretical perspective, this study extends leadership competencies and transformational leadership qualities as hierarchical, reflective constructs, integrating ten associated components. The research analysis was completed using a sample population of 70 project managers in sustainable building projects. The model shows that leadership competencies, as well as the transformational leadership qualities of project managers as second-order reflective constructs experience a direct impact on the success criteria for sustainable buildings. In addition, the results indicate that the intellectual competence of project managers plays the most significant role in sustainable building achievements. In general, the present study extends some of the significant components from leadership assessment in the context of construction project managers in sustainable building projects and has generated a new model to facilitate the process of sustainability in the industry.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
صنعت ساخت و ساز نقش مهمی در ایجاد تغییرات توسعه پایدار در دنیا ایفا می کند. از دیدگاه نظری، این مطالعه ویژگی های رهبری تحول افرین و قابلیت های رهبری را به عنوان ساختار های انعکاسی و سلسله مراتبی در نظر می گیرد که ترکیبی از ده مولفه و جزء است. تحلیل تحقیقات با استفاده از یک جمعیت متشکل از 70 مدیر پروژه در پروزه های ساختمانی پایدار انجام شد. این مدل نشان می دهد که ظرفیت های رهبری علاوه بر ویژگی های رهبری تحول افرین مدیران پروژه به عنوان ساختار های انعکاسی درجه دوم،یک اثر مستقیم را بر روی معیار های موفقیت برای ساخت و ساز های پایدار تجربه می کند. به علاوه نتایج نشان می دهد که ظرفیت فکری مدیران پروژه نقش مهمی در دستاورد های ساختمان پایدار ایفا می کند. به طور کلی این مطالعه به بررسی و توسعه مولفه های معنی دار از ارزیابی رهبری در زمینه مدیران پروژه ساخت و ساز در پروژه های ساختمانی پایدار پرداخته و مدل جدیدی را برای تسهیل فرایند پایداری در صنعت ایجاد کرده است.

بدون دیدگاه