تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر شایستگی فنی رهبران بر روی نوآوری و یادگیری کارکنان – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تاثیر شایستگی فنی رهبران بر روی نوآوری و یادگیری کارکنان
عنوان انگلیسی: The impact of leaders’ technical competence on employees’ innovation and learning
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 31
سال انتشار : 2017 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7717 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.04Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت منابع انسانی، نوآوری تکنولوژی، مدیریت اجزایی و مدیریت عملکرد
مجله: مجله مدیریت مهندسی و فناوری - Journal of Engineering and Technology Management
دانشگاه: دانشکده مدیریت، موسسه تکنولوژی آسیا، تایلند
کلمات کلیدی: شایستگی فنی رهبران، رفتار کاری نوآورانه، رفتار کاری یادگیری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. زمینه نظری و توسعه فرضیه

2.1. رفتار کاری نوآورانه (IWB) کارکنان

2.2. شایستگی فنی (TC) رهبر

3.2. شایستگی فنی رهبر و رفتار کاری نوآورانه (IWB) کارکنان

2.4. شایستگی فنی رهبر و رفتار کاری یادگیری (LWB) کارکنان

2.5. نقش واسطه ای رفتار کاری یادگیری (LWB)

3. روش تحقیق

3.1. نمونه و جمع آوری داده ها

3.2. اندازه گیری

3.2.1. رفتار کاری نوآورانه (IWB)

3.2.2. رفتار کاری یادگیری (LWB)

3.2.3. شایستگی فتی (TC)

4. نتایج

4.1. ارزیابی معیارهای پایایی و روایی

4.1.1. شایستگی فنی (TC)

4.1.2. رفتار کاری یادگیری (LWB)

4.1.3. رفتار کاری نوآورانه (IWB)

4.2. ارزیابی برازش مدل با مدلسازی معادلات ساختاری (SEM)

5. بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The support of leaders plays a crucial role in enhancing employees’ learning and innovation. While most of the current literature focuses on leadership styles and managerial skills, limited research has considered the impact of leaders’ technical competence on subordinates’ learning and innovation. Data were collected from 52 leaders and 127 subordinates within 68 telecommunication companies in Vietnam. The results show that the leaders’ technical competence has positive relationships with the subordinates’ innovative and learning work behavior. Moreover, learning work behavior has a partial mediating effect on the relationship between the leaders’ technical competence and the subordinates’ innovative work behavior

نمونه متن ترجمه

چکیده

حمایت رهبران نقش حیاتی را در افزایش یادگیری و نوآوری کارکنان ایفا می کند. در حالی که غالب ادبیات حاضر بر سبک های رهبری و مهارت های مدیریتی متمرکز شده اند، تحقیقات محدودی تاثیر شایستگی فنی رهبران را بر یادگیری و نوآوری زیردستان مد نظر قرار داده اند. داده ها از 52 رهبر و 127 زیردست در 68 شرکت مخابراتی ویتنام جمع آوری شدند. نتایج نشان می دهند که شایستگی فنی رهبران رابطه مثبتی با رفتار کاری نوآورانه و یادگیری زیردستان دارد. افزون بر این، رفتار کاری یادگیری اثر واسطه ای جزئی بر رابطه بین شایستگی فنی رهبران و رفتار کاری نوآورانه زیردستان دارد.