ترجمه مقاله آنالیز LC هگزا فلورو فسفات روی یک برج یکپارچه - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله آنالیز LC هگزا فلورو فسفات روی یک برج یکپارچه - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
آنالیز LC هگزا فلورو فسفات روی یک برج یکپارچه: کاربردی برای آنالیز مایعات یونی
عنوان انگلیسی
LC Analysis of Hexafluorophosphate on a Monolithic Column: Application to the Analysis of Ionic Liquids
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2010
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8336
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی کاربردی، شیمی تجزیه و شیمی کاتالیست
مجله
کروماتوگرافی - Chromatographia
دانشگاه
دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه هاربین، چین
کلمات کلیدی
کروماتوگرافی مایع برج، برج یکپارچه، تشخیص هدایت، مایعات یونی، هگزا فلورو فسفات
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
آزمایشگاهی
واکنشگرها
نتایج و بحث
اثر pH فاز متحرک روی نگهداری هگزا فلورو فسفات
اثر غلظت TBA روی نگهداری هگزا فلورو فسفات
اثر شدت جریان روی زمان نگهداری هگزا فلورو فسفات، فشار برگشتی برج و کارایی برج
اثر دمای برج بر نگهداری هگزا فلورو فسفات
اطلاعات کمی
آنالیز نمونه
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A silica-based monolithic column with tetrabutylammonium hydroxide–phthalic acid–acetonitrile as mobile phase has been used for LC analysis of hexafluorophosphate with direct conductivity detection. The effects of mobile phase composition, column temperature, and flow rate on retention of hexafluorophosphate were investigated and the optimum chromatographic conditions were selected. Common anions and tetrafluoroborate did not interfere with analysis of hexafluorophosphate. The detection limit (S/N = 3) for hexafluorophosphate was 6.2 mg L-1 . Relative standard deviation (n = 5) for peak area was 0.1%. The method was successfully used for analysis of hexafluorophosphate in ionic liquids.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک برج یکپارچه بر پایه سیلیس با تترا بوتیل امونیوم هیدروکسید–فتالیک اسید–استو نیتریل به عنوان فاز متحرک برای آنالیز LC هگزا فلورو فسفات با تشخیص هدایت مستقیم مورد استفاده قرار گرفته است. اثرات ترکیب فاز متحرک، دمای برج و شدت جریان روی حفظ هگزا فلورو فسفات مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و شرایط کروماتوگرافیک بهینه انتخاب شد. آنیون‌های معمولی و تترا فلورو بورات با آنالیز هگزا فلورو فسفات تداخلی ایجاد نکرد. حد تشخیص (S/N = 3) برای فلورو فسفات، 6.2mg l-1 بود. انحراف استاندارد نسبی (n = 5) برای ناحیه پیک، 0.1درصد بود. این روش برای آنالیز هگزا فلورو فسفات در مایعات یونی به شکلی موفقیت آمیز مورد استفاده قرار گرفت.

بدون دیدگاه