ترجمه مقاله رشد زبانی، حرکتی و شناختی کودکان بسیار زودرس - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رشد زبانی، حرکتی و شناختی کودکان بسیار زودرس - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رشد زبانی، حرکتی و شناختی کودکان بسیار زودرس: مدل سازی خط سیرهای رشد فردی در طی سه سال نخست زندگی
عنوان انگلیسی
Language, motor and cognitive development of extremely preterm children: Modeling individual growth trajectories over the first three years of life
صفحات مقاله فارسی
38
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7673
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
تربیت بدنی، روانشناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی رشد، رفتار حرکتی، رشد حرکتی، پزشکی کودکان و روانشناسی شناخت
مجله
مجله اختلالات ارتباطی - Journal of Communication Disorders
دانشگاه
گروه روانشناسی، دانشگاه بولونیا، ایتالیا
کلمات کلیدی
کودکان بسیار زودرس، خط سیرهای رشد فردی، رشد زبانی، رشد حرکتی، رشد شناختی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
1.1. رشد اولیه شناختی در کودکان زودرس
1.2. رشد اولیه زبانی در کودکان زودرس
1.3. رشد حرکتی اولیه در کودکان زودرس
1.4. مدلسازی خط سیرها در رشد اولیه
1.5. اهداف و نقش آفرینی های این تحقیق
2. روش ها
2.1. شرکت کنندگان
2.2. روند
2.3. ابزارها
2.4. برنامه تجزیه و تحلیل
3. نتایج
3.. مدل های مهارت های زبانی
3.1.1. مدل های غیر شرطی رشد
3.1.2. مدل های شرطی رشد
3.2. مدل های مهارت های حرکتی
3.2.1. مدل های غیر شرطی رشد
3.2.2. مدل های شرطی رشد
3.3. مدل های مهارت های شناختی
3.3.1. مدل های غیر شرطی رشد
3.3.2. مدل های شرطی رشد
4. بحث
4.1. تفاوت های گروهی و بین فردی در میان حوزه های مختلف
4.2. تفاوت های گروهی و بین فردی در رشد حرکتی
4.3. تفاوت های گروهی و بین فردی در رشد زبانی
4.4. تفاوت های گروهی و بین فردی در رشد شناختی
4.5. پیامدهای بالینی
4.6. محدودیت ها
5. نتیجه گیری
تشکر و قدردانی
ضمیمه A. ادامه سوالات مربوط به تحصیلات
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Survival rate of extremely low gestational age (ELGA) newborns has increased over 80% in the last 15 years, but its consequences on the short- and longer-term developmental competencies may be severe. The aim of this study was to describe growth trajectories of linguistic, motor and cognitive skills among ELGA children, compared to full-term (FT) peers, from the first to the third year of life, a crucial period for development. Growth curve analysis was used to examine individual and group differences in terms of initial status at 12 months and rate of growth through the second and the third year of life with five points of assessment. Twenty-eight monolingual Italian children, of whom 17 were ELGA (mean GA 25.7 weeks) and 11 were FT children, were assessed through the BSID-III at 12, 18, 24, 30 and 36 months for language skills and at 12, 24 and 30 months for motor and cognitive skills. ELGA children presented significantly lower scores than FT peers in language, motor and cognitive skills and they did not overcome their disadvantage by 3 years, even if their corrected age was taken into account. Concerning growth curves, in motor development a significant increasing divergence was found showing a Matthew effect with the preterm sample falling further behind the FT sample. In linguistic and cognitive development, instead, a stable gap between the two samples was found. In addition, great interindividual differences in rate of change were observed for language development in both samples. Our findings highlight the theoretical and clinical relevance of analyzing, through growth curve analyses, the developmental trajectories of ELGA children in language skills taking into account their inter-individual variability also across motor and cognitive domains.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
نرخ بقای نوزادان با دوره بارداری بغایت کم (ELGA) در 15 سال گذشته بیش از 80 درصد افزایش یافته است، اما عواقب سوء آن بر شایستگی های رشدی کوتاه مدت و درازمدت ممکن است شدید باشد. هدف مطالعه حاضر توصیف خط سیرهای رشد مهارت های زبانی، حرکتی و شناختی در میان کودکان با دوره بارداری بغایت کم (ELGA) در مقایسه با همتایان برخوردار از دوره کامل (FT) رشد جنینی خود از ابتدا تا سال سوم زندگی می باشد که دوره حیاتی رشد و نمو محسوب می گردد. از تجزیه و تحلیل منحنی رشد برای بررسی تفاوت های فردی و گروهی بر حسب وضعیت اولیه در 12 ماهگی و نرخ رشد در طی سال دوم و سوم زندگی با توجه به ارزیابی پنج نقطه ای استفاده گردید. بیست و هشت کودک تک زبانه ایتالیایی، که در میان آن ها 17 کودک با دوره بارداری بغایت کم (ELGA) (به طور متوسط 25.7 هفته) و 11 کودک برخوردار از دوره کامل رشد جنینی (FT) بودند، از طریق BSID-III در 12، 18، 24، 30 و 36 ماهگی از نظر مهارت های زبانی و در 12، 24 و 30 ماهگی از نظر مهارت های حرکتی و شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
کودکان با دوره بارداری بغایت کم (ELGA) نسبت به همتایان برخوردار از دوره کامل رشد جنینی (FT) خود به صورت معناداری نمرات پایین تری را در زمینه مهارت های زبانی، حرکتی و شناختی نشان داده و حتی وقتی که سن اصلاح شده آن ها در نظر گرفته شد نیز بر این نقطه ضعف خود تا 3 ساللگی غلبه ننمودند. با توجه به منحنی رشد، در رشد حرکتی یک واگرایی فزاینده و معناداری مشاهده گردید که نشان دهنده اثر متئو (Matthew) در رابطه با نمونه زودرسی بود که در پشت سر نمونه برخوردار از دوره کامل رشد جنینی بعدی واقع می شد. در عوض، در رشد زبانی و شناختی، شکاف پایداری بین دو نمونه دیده شد.
افزون بر این، در رابطه با رشد زبانی در هر دو نمونه از نظر نرخ تغییرات، تفاوت های بزرگ بین فردی مشاهده گردید. یافته های ما بر ارتباط نظری و بالینی تجزیه و تحلیل در طی تجزیه و تحلیل منحنی رشد تاکید داشته و خط سیر رشد کودکان با دوره بارداری بغایت کم (ELGA) در مهارت های زبانی و هم چنین در حوزه های حرکتی و شناختی نیز تنوع بین فردی آنان را مد نظر قرار می دهد.

بدون دیدگاه