تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود خلاصه مقاله تحلیل مدیریت ارتباط با مشتری بر روی بیماران سرپایی در یک بیمارستان بیماری های عفونی در چین (ترجمه خلاصه)

عنوان فارسی: تحلیل مدیریت ارتباط با مشتری بر روی بیماران سرپایی در یک بیمارستان بیماری های عفونی در چین با استفاده از مدل تازگی- فراوانی- ارزش پولی نسبت دارویی
عنوان انگلیسی: تحلیل مدیریت ارتباط با مشتری بر روی بیماران سرپایی در یک بیمارستان بیماری های عفونی در چین با استفاده از مدل تازگی- فراوانی- ارزش پولی نسبت دارویی
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 6 (خلاصه شده)
سال انتشار : 2021 تعداد کلمات متن خلاصه : 1350
فونت متن خلاصه : بی نازنین سایز متن خلاصه : 14
زبان متن خلاصه : فارسی نشریه : الزویر - Elsevier
کد محصول : kh12514
محتوای فایل : docx حجم فایل : 97.47Kb
رشته های مرتبط: مدیریت - پزشکی
گرایش های مرتبط: مدیریت منابع انسانی - مدیریت پروژه - انفورماتیک پزشکی
این محصول متن خلاصه شده مقاله "تحلیل مدیریت ارتباط با مشتری بر روی بیماران سرپایی در یک بیمارستان بیماری های عفونی در چین با استفاده از مدل تازگی- فراوانی- ارزش پولی نسبت دارویی" به زبان فارسی و با فرمت word هست که آماده خریداری و دانلود می باشد.
فهرست مطالب مقاله خلاصه شده

فصل 1. مقدمه

فصل 2. داده ها و روش ها

فصل 3. نتایج

فصل 4. بحث

فصل 5. محدودیت ها و تحقیقات آینده

فصل 6. نتیجه گیری

نمونه متن مقاله خلاصه شده

نتایج

در تحلیل آماری توصیفی، 171,107 عنصر داده متشکل از 93,028 عنصر برای مردان، 78,079 عنصر برای زنان، 122,116 عنصر برای اقامت محلی، و 48,991 عنصر برای محل میدانی بود. میانگین سنی 46 سال، درصد میانگین هزینۀ دارویی 80.39 %، و میانه 96.13 %، با یک توزیع چولگی منفی بود. میانگین زمان آخرین ویزیت 32.9 ماه و میانه 20 ماه بود. میانگین فراوانی ویزیت ها 13.2 بار و میانه 2 بار با یک توزیع چولگی مثبت بود، در نهایت، میانگین هزینۀ پزشکی برای هر ویزیت 641.67 یوان و میانه آن 451.02 یوان بود. میانگین درصد هزینۀ دارویی 80.33 % و میانه 96.13 % بود.

در استفاده از الگوریتم C5.0، درخت رگرسیون دسته بندی CART، الگوریتم CHAID و الگوریتم QUEST برای پیش بینی صحت مدل RFM و مدل dRFM، معلوم شد که الگوریتم C5.0 بهترین الگوریتم تصمیم گیری است و مقادیر صحت مدل های پیش بینی RFM و dRFM به ترتیب 100 % و 99.98 % بود. مدل RFM+ dRFM نیز به عنوان بهترین مدل انتخاب شد.