تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود خلاصه مقاله ذهن آگاهی میانجی در رابطه بین مشغولیت در رسانه های اجتماعی و افسردگی (ترجمه خلاصه)

عنوان فارسی: ذهن آگاهی بعنوان یک میانجی در رابطه میان مشغولیت در رسانه های اجتماعی و افسردگی در جوانان
عنوان انگلیسی: Mindfulness as a mediator in the relationship between social media engagement and depression in young adults
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 6 (خلاصه شده)
سال انتشار : 2022 تعداد کلمات متن خلاصه : 1400
فونت متن خلاصه : بی نازنین سایز متن خلاصه : 14
زبان متن خلاصه : فارسی نشریه : الزویر - Elsevier
کد محصول : kh12105
محتوای فایل : docx حجم فایل : 19.73Kb
رشته های مرتبط: روانشناسی، مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط: روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، اینترنت و شبکه های گسترده
این محصول متن خلاصه شده مقاله "ذهن آگاهی بعنوان یک میانجی در رابطه میان مشغولیت در رسانه های اجتماعی و افسردگی در جوانان" به زبان فارسی و با فرمت word هست که آماده خریداری و دانلود می باشد.
فهرست مطالب مقاله خلاصه شده

مقدمه

روش

نتایج

بحث

محدودیتها و پژوهشهای آتی

نمونه متن مقاله خلاصه شده

نتایج

در این پژوهش، امتیاز 3/30 % از جوانان در سطح حداقل افسردگی قرار داشت، 7/28 % افسردگی خفیف، 5/19 % افسردگی متوسط، 8/10% افسردگی نسبتا شدید و 6/10% افسردگی جدی را در مقیاس PHQ-8 داشتند. مؤلفه های رفتاری و شناختی مقیاس مشغولیت به فضای مجازی (SMESA) همبستگی منفی معناداری با تنها یکی از جنبه های ذهن آگاهی، یعنی آگاهی، داشتند. مؤلفه عاطفی همبستگی منفی معناداری با آگاهی، عم قضاوت کردن، توصیف، و عدم عکس العمل نشان دادن داشت. هردو مؤلفه رفتاری و عاطفی همبستگی مثبت معناداری با افسردگی داشتند. افسردگی همبستگی منفی معناداری با با تمام مقیاسهای ذهن آگاهی، بجز مؤلفه مشاهده، داشت.