ترجمه مقاله مقایسه روش های نفوذ اسپادکن دکل جک آپ در رس - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله مقایسه روش های نفوذ اسپادکن دکل جک آپ در رس - نشریه (SPE (Onepetro
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مقایسه روش های نفوذ اسپادکن دکل جک آپ در رس
عنوان انگلیسی
Comparison of Jackup Rig Spudcan Penetration Methods in Clay
صفحات مقاله فارسی
32
صفحات مقاله انگلیسی
22
سال انتشار
2008
نشریه
(SPE (Onepetro
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8491
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
ژئوتکنیک و سازه های دریایی
مجله
کنفرانس فناوری دریایی - Offshore Technology Conference
فهرست مطالب

خلاصه
معرفی
شرایط خاک و تعیین پارامتر
بارهای دکل جک آپ و هندسه اسپادکن
سابق نفوذ اسپادکن
روش های ظرفیت باربری
عمق حفره اسپادکن
مقایسه نتایج
بی ثباتی حفره اسپادکن و برگشت خاک
خلاصه و توصیه ها

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی

خلاصه
در این مقاله چهار روش پیش بینی که نفوذ اسپادکن به وسیله ابزار اندازه گیری نفوذ بارگذاری شده در 13 منطقه خلیج مکزیک پیش بینی می شود. منحنی نفوذ پیش بینی شده برای این چهار روش، با استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی سایت مشخص برای پروفیل خاک رس به طور نرمال و پیش تحکیم شده تعیین می شود.چهار روش شامل دو مورد بر اساس توصیه های SNAME ، با استفاده از فرمول های ظرفیت باربری پیشنهاد شده توسط Skempton و Hansen، روش توصیه شده توسط Houlsby & Martin و روش توصیه شده توسط Hossain و همکاران. (2006)انجام شد. جزئیات هندسه ها و ابعاداسپادکن از هفت نوع روش مختلف جک آپ نصب شده در سیزده مکان نیز ارائه شده است. قطر اسپادکن از هفت سیلندر جک آپ از 11.0 به 20.1 متر متغیر است و فشار ظرفیت باربری اسپادکن از 162.8 تا 507.4 kPa متغیر است.
پارامترهای تفسیر خاک برای تمام سیزده سایت ارائه شده است. تفسیر گزارش گمانه ، از پارامترهای خواص خاک اندازه گیری شده برای دو مورد از این مکان ها ارائه شده است. گمانه های مربوط نتایج آزمایشات استاندارد آزمایشگاهی را که معمولا برای مطالعات سایت خلیج مکزیک انجام می شود، ارائه می دهند: اندازه گیری های مقاومت برشی دست نخورده از Torvane، برش پره ای،پاکت نفود سنج و وآزمایش تحکیم نیافته زهکشی نشده (UU) سه محوری ؛ مقاومت برشی از برش پره و آزمون UU سه محوری؛ وزن واحد شناور (از وزن واحد مرطوب اندازه گیری شده اندازه گیری شده)؛ مقدار رطوبت ؛ وحدود اتربرگ است. مقادیر تئوری وزن واحد شناور شد شده ، که به عنوان کمک در انتخاب پارامتر مورد استفاده قرار می گیرند، برروی گمانه نیز ترسیم می شوند.

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی

Abstract

This paper compares four methods that predict jackup rig spudcan penetration with measured load-penetration records at thirteen Gulf of Mexico locations. Predicted load-penetration curves, for the four methods, are determined using site-specfic geotechnical information for normally to slightly over-consolidated clay soil profiles. The four methods include two based on SNAME (2002) recommendations, using bearing capacity formulations as proposed by Skempton (1951) and Hansen (1970), a method recommended by Houlsby & Martin (2003), and a method recommended by Hossain et al. (2006). Detailed spudcan geometries and dimensions from the seven different types of jackup rigs installed at the thirteen locations are also provided. Spudcan diameters of the seven jackup rigs vary from 11.0 to 20.1 meters and spudcan bearing pressures range from 162.8 to 507.4 kPa. Interpreted soil parameters are presented for all thirteen sites. Boring logs, illustrating the interpretation of parameters from the measured soil properties are presented for two of these locations. The logs present the results of standard laboratory tests typically performed for Gulf of Mexico site investigations: undisturbed undrained shear strength measurements from Torvane, miniature vane, pocket penetrometer and unconsolidated-undrained (UU) triaxial tests; remolded shear strength from miniature vane and UU triaxial tests; submerged unit weights (derived from measured bulk wet unit weight); water content; and Atterberg limits. Theoretical submerged unit weight values, used as an aid in parameter selection, are also plotted on the boring logs.


بدون دیدگاه