ترجمه مقاله آیا سازمان شما، یک سازمان یادگیرنده است؟ - نشریه HBR

ترجمه مقاله آیا سازمان شما، یک سازمان یادگیرنده است؟ - نشریه HBR
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
آیا سازمان شما، یک سازمان یادگیرنده است؟
عنوان انگلیسی
Is Yours a Learning Organization?
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2008
رفرنس
ندارد ☓
نشریه
HBR
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
نوع مقاله
ISI
کد محصول
10441
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رشته و گرایشهای مرتبط با این مقاله
مدیریت، مدیریت دانش، مدیریت منابع اطلاعاتی
فهرست مطالب
بیان ایده به صورت خلاصه
تحقیقات سازمان یادگیرنده
اجرای ایده در عمل
شناسایی نواحی مورد نیاز برای بهبود
درک سه بلوک ساختاری سازمان یادگیرنده
بلوک های ساختاری در سازمان های یادگیرنده
بلوک ساختاری 1 : یک محیط یادگیری حامی
بلوک ساختاری 2 : روند ها و فعالیت های یادگیری واقعی
بلوک ساختاری 3 : رهبری که موجب تقویت یادگیری شود
ارزیابی عمق یادگیری در سازمان شما
بلوک ساختاری 1 : محیط یادگیری حامی
امنیت روانی
احترام گذاشتن به تفاوت ها
آزادی برای ایده های جدید
زمان برای انعکاس
بلوک ساختاری 2 ، روند ها و فعالیت های واقعی یادگیری
روند های آزمایشی
جمع آوری اطلاعات
تحلیل
تحصیلات و تمرین ها
انتقال اطلاعات
بلوک ساختاری 3 : رهبری که یادگیری را تقویت میکند
کاربرد ها برای ابزار یادگیری سازمانی
بررسی شرکت Eutilize به عنوان یک نمونه
نمرات معیار برای نظر سنجی سازمان های یادگیری
حرکت به سمت جلو : چهار اصل
رهبری به تنهایی کافی نیست :
سازمان ها یک پارچه نیستند
عملکرد مقایسه ای ، یکی از مهم ترین عوامل میباشد .
یادگیری چند بعدی است.
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
The Idea in Brief

With tougher competition, technology advances, and shifting customer preferences, it’s more crucial than ever that companies become learning organizations. In a learning organization, employees continually create, acquire, and transfer knowledge— helping their company adapt to the unpredictable faster than rivals can. But few companies have achieved this ideal. Why? Managers don’t know the precise steps for building a learning organization. And they lack tools for assessing whether their teams are learning or how that learning is benefiting the company. Garvin, Edmondson, and Gino propose a solution. First, understand the three building blocks required for creating learning organizations: 1) a supportive environment, 2) concrete learning processes, and 3) leadership that reinforces learning. Then use the authors’ diagnostic tool, the Learning Organization Survey, to determine how well your team, department, or entire company is performing with each building block.  By assessing performance on each building block, you pinpoint areas needing improvement, moving your company that much closer to the learning organization ideal.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
بیان ایده به صورت خلاصه
در شرایط رقابت های شدید تر، فواید تکنولوژی و تغییر ترجیح های مشتری ها، اکنون نسبت به هر زمان دیگری ضروری است که شرکت ها تبدیل به سازمان های یادگیرنده شوند. در سازمان های یادگیرنده، کارمندان به صورت مداوم دانش را ایجاد کرده، کسب کرده و آن را منتقل میکنند و به این صورت به شرکت خودشان کمک میکنند تا نسبت به شرایط غیر قابل پیش بینی، نسبت به رقبا سریع تر خودشان را وفق دهند.
اما تعداد بسیار کمی از شرکت ها این ایده را به دست آورده اند. چرا؟ مدیران گام های دقیق برای ساختن سازمان های یادگیرنده را نمیدانند و آن ها ابزار لازم را برای ارزیابی این که آیا تیم آن ها یادگیرنده است یا خیر، و این که چگونه این یادگیری موجب بهبود شرکت میشود، کم دارند.
گاروین، ادموندسون و گینو یک راه حل را برای رفع این مشکل ارائه میکنند. نخست، باید سه بلوک ساختاری مورد نیاز برای ایجاد سازمان های یادگیرنده در شرکت ها درک شود : 1) یک محیط حامی ، 2) روند های یادگیری واقعی و 3) مدیریت و رهبری ای که موجب تقویت یادگیری میشود. سپس استفاده از ابزار تشخیصی نویسنده ها با نام تحقیقات سازمان یادگیرنده برای تعیین این که تا چه حد تیم ما، دپارتمان و یا کل سازمان ما توانسته است هر بلوک را پیاده سازی کند، بسیار ضروری میباشد.
با ارزیابی عملکرد در هر بلوک ساختاری، شما میتوانید نواحی در شرکت خودتان را شناسایی کنید که نیازمند بهبود بوده و به این صورت شرکت خودتان را به سمت حالت ایده آل سازمان یادگیرنده پیش ببرید.

بدون دیدگاه