ترجمه مقاله گسترش اینترنت و نوع رژیم حاکم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گسترش اینترنت و نوع رژیم حاکم - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
گسترش اینترنت و نوع رژیم حاکم: الگوهای زمانی در قبول تکنولوژی
عنوان انگلیسی
Internet diffusion and regime type: Temporal patterns in technology adoption
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
353
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم سیاسی و مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله
اینترنت و شبکه های گسترده
مجله
سیاست ارتباطات - Telecommunications Policy
دانشگاه
بخش علوم اجتماعی محاسباتی، آلمان
کلمات کلیدی
گسترش اینترنت، پذیرش تکنولوژی، نوع رژیم ، دموکراسی، رژیم های استبدادی
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- بررسی نشریات
3- چارچوب تئوری
1-3- نوع رژیم و ظرفیت نوآوری
2-3- فرضیات فناوری محور بازبینی شدند: اینترنت و رژیم های استبدادی
4- طرح مطالعه
1-4- داده ها
2-4- شناخت روش
5- نتایج و تفسیر
6- نتیجه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

It is often assumed that the Internet would threaten the survival of authoritarian regimes. Accordingly, most country-comparative studies have identified a democracy advantage in Internet diffusion. This paper revisits these technology-centric assumptions by conceptualizing the adoption of the Internet as a dynamic phenomenon with multiple phases that unfold differently depending on the political system. It is argued theoretically, that initially, the Internet diffuses faster in democracies because of inherent innovation advantages. However, authoritarian regimes adopt the Internet at comparable rates when the economic benefits of the technology outweigh the democratization risks. Yearly cross-sectional regressions for the years 1996–2013 show that the relationship between regime type and Internet diffusion varies temporally as authoritarian regimes have caught up considerably. Since 2013, there are no significant differences between democracies and authoritarian regimes anymore and monarchies even outperform democracies.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
معمولاً این گونه تصور می شود که اینترنت بقای رژیم های استبدادی را تهدید می کند. بر این اساس، بیشتر مطالعات مقایسه ای بین کشورها، به مطالعه مزایای دموکراسی (مردم سالاری) در انتشار اینترنت پرداخته اند. این مقاله این فرضیات تکنولوژی محور را با تصور پذیرش اینترنت به عنوان یک پدیده پویا با مراحل متعدد که بسته به نظام سیاسی متفاوت است، بررسی می کند. از لحاظ تئوری مورد بحث است که در ابتدا، اینترنت به دلیل مزایای نوآوری ذاتی خود، در کشورهای مردم سالار سریعتر گسترش می یابد. با این حال زمانی که مزیت اقتصادی تکنولوژی بیشتر از ریسک مردم سالار شدن باشد، رژیم های استبدادی نیز اینترنت را در مقادیری قابل قیاس می پذیرند. رگرسیون های مقطعی سالانه در سال های 1996 الی 2013 نشان می دهد که رابطه بین نوع رژیم و گسترش اینترنت با توجه به زمان، تغییر می کند؛ چرا که رژیم های استبدادی به میزان چشمگیری این عقب افتادگی را برطرف نموده اند. از سال 2013، تفاوت های عمده ای میان رژیم های دموکراسی و استبدادی وجود نداشته و حتی می توان گفت که رژیم های دیکتاتوری از همتاهای دموکرات خود بهتر عمل کرده اند.

بدون دیدگاه