ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین بر شکست سنگ و مقاومت سنگ در نزدیکی مرز حفاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر تنش اصلی میانگین بر شکست سنگ و مقاومت سنگ در نزدیکی مرز حفاری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر تنش اصلی میانگین بر شکست سنگ و مقاومت سنگ در نزدیکی مرز حفاری (از نظر مدل سازی عددی)
عنوان انگلیسی
Influence of intermediate principal stress on rock fracturing and strength near excavation boundaries—Insight from numerical modeling
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2008
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8060
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی معدن و زمین شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مکانیک سنگ و سنگ شناسی
مجله
مجله بین المللی علوم معدن و مکانیک سنگ - International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences
دانشگاه
مرکز تحقیقات ژئومکانیکی، دانشگاه لورنتیان، کانادا
کلمات کلیدی
تنش میانگین اصلی، شکسته شدن سنگ، مقاومت سنگ، تونل، مدل عددی
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- شبیه سازی عددی شکست سنگ تحت شرایط تنش چند محوری
2-1- ELFEN
2-2- شبیه سازی مدل
2-3- نتایج و بحث
2-3-1- تأثیر σ2 بر شکست سنگ
2-3-2- تأثیر σ2 بر مقاومت سنگ در نزدیکی مرز حفره
3-نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The influence of the intermediate principal stress on rock fracturing and strength near excavation boundaries is studied using a FEM/ DEM combined numerical tool. A loading condition of s3 ¼ 0 and s16¼0, and s26¼0 exists at the tunnel boundary, where s1, s2, and s3, are the maximum, intermediate, and minimum principal stress components, respectively. The numerical study is based on sample loading testing that follows this type of boundary stress condition. It is seen from the simulation results that the generation of tunnel surface parallel fractures and microcracks is attributed to material heterogeneity and the existence of relatively high intermediate principal stress (s2), as well as zero to low minimum principal stress (s3) confinement. A high intermediate principal stress confines the rock in such a way that microcracks and fractures can only be developed in the direction parallel to s1 and s2. Stress-induced fracturing and microcracking in this fashion can lead to onion-skin fractures, spalling, and slabbing in shallow ground near the opening and surface parallel microcracks further away from the opening, leading to anisotropic behavior of the rock. Hence, consideration of the effect of the intermediate principal stress on rock behavior should focus on the stress-induced anisotropic strength and deformation behavior of the rocks. It is also found that the intermediate principal stress has limited influence on the peak strength of the rock near the excavation boundary.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تاثیر تنش اصلی میانگین بر شکست سنگ و مقاومت در نزدیکی مرزهای حفریات با ابزار عددی ترکیبی FEM/DEM مطالعه شده است. در مرز تونل، شرایط بارگذاری σ3= 0 ، σ1≠ 0 و σ2≠ 0 وجود دارد که σ3 ، σ2 و σ1 به ترتیب تنش اصلی حداقل، میانگین و حداکثر است. مطالعه عددی مبتنی بر آزمایش بارگذاری نمونه است که مطابق با این نوع شرایط تنش مرزی است. از نتایج شبیه سازی دیده شده که ایجاد شكست موازی سطح تونل و میکروترک ها به ناهمگن بودن مواد و وجود تنش اصلی متوسط (σ2) نسبتا بالا و همچنین مقدار پایین تنش اصلی حداقل (σ3) مربوط می شود. تنش اصلی میانگین بالا، سنگ را به گونه ای محدود می کند که میکروترک ها و شکستگی ها تنها در جهت موازی با σ1 و σ2 ایجاد شود. شکستگی و میکروترک های ناشی از تنش به این ترتیب می تواند به شکستگی های پوست پیازی، ورقه ای و لایه ای در زمین های کم عمق در نزدیکی حفره ها و میکروترک های موازی سطح دورتر از تونل منجر شود، که رفتار ناهمگنی سنگ را در پی دارد. بنابراين توجه به تأثير تنش اصلي ميانگین بر رفتار سنگي بايد بر مقاومت ناهمسانگردی ناشی از تنش و رفتار تغيير شکلی سنگها معطوف شود. همچنین مشخص شده است که تنش اصلی میانگین تأثیر محدودی بر مقاومت بیشینه سنگ در نزدیکی مرز حفاری دارد.

بدون دیدگاه