ترجمه مقاله اثر تنش اصلی میانی بر مقاومت و رفتار اتساع مواد سنگریز - نشریه ASCE

ترجمه مقاله اثر تنش اصلی میانی بر مقاومت و رفتار اتساع مواد سنگریز - نشریه ASCE
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر تنش اصلی میانی بر مقاومت و رفتار اتساع مواد سنگریز
عنوان انگلیسی
Influence of Intermediate Principal Stress on the Strength and Dilatancy Behavior of Rockfill Material
صفحات مقاله فارسی
32
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2014
نشریه
ASCE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6468
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
خاک و پی
مجله
مجله مهندسی ژئوتکنیک و ژئوزیست محیطی
دانشگاه
دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه چونگ کینگ، چین
کلمات کلیدی
مواد سنگریز (RFM)، تنش اصلی میانی، زاویه اصطکاک پیک، زاویه اصطکاک حالت بحرانی، زاویه اتساع، شاخص اتساع نسبی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
چشم اندازو هدف این مقاله
تعاریف مقاومت و تنش و پارامترهای فشار
تعریف تنش
تعریف اصطکاک زاویه
تعاریف اتساع
مواد لازم برای تست
دستگاه تست و روش آزمایش
نتایج آزمون
تجزیه و تحلیل داده ها
زاویه اصطکاک پیک
زاویه اصطکاک حالت بحرانی
زاویه اصطکاک افزایشی
حداکثر زاویه اتساع
رابطه بین زاویه اصطکاک افزایشی و شاخص نسبی تجدید نظرشده
رابطه بین زاویه اصطکاک افزایشی و زاویه حداکثر اتساع
اثر مقدارb بر شکست ذرات
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The mechanical behaviors of rockfill materials at a comparatively low pressure are very important (e.g., for the stability of the top part and the slope of rockfill dams). In addition, the stress conditions of rockfill dams are unlikely to be axisymmetric but are three-dimensional. Because of this, the influence of the intermediate principal stress has to be taken into consideration in design. This paper presents a study on the effect of intermediate principal stress on the strength and dilatancy behavior of rockfill material at a comparatively low pressure. A series of constant b-value tests were carried out on rockfill materials commonly used for earth dam construction. Using the test data, the influences of the b-value on the peak friction angle, critical-state friction angle, and maximum dilatancy angle of rockfill materials were investigated. A revised relative dilatancy index was proposed for rockfill material to describe the change in the shear strength with the intermediate principal stress. The relationship among the incremental friction angle, the maximum dilatancy angle, and the b-value was examined. A linear relationship between the incremental friction angle and the revised relative dilatancy index was established by considering the effect of the b-value. The predictions given by this relationship agree well with experimental data. Furthermore, the b-value can influence the particle breakage of rockfill materials, indicating that such breakage is dependent on the stress path.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
رفتار مکانیکی مواد سنگریز در فشار نسبتا کم بسیار مهم می باشد (برای مثال، برای پایداری بخش بالایی و شیب سدهای سنگریزی). علاوه بر این، شرایط تنش سدهای سنگریزی متقارن نمی باشد، اما این شرایط به صورت سه بعدی هستند.
به همین دلیل، در طراحی باید اثر تنش اصلی میانی نیز در نظر گرفته شود. در مقاله پیش رو یک مطالعه بر روی اثر تنش اصلی میانی برروی مقاومت رفتار اتساع مواد سنگریز در فشار نسبتا کم انجام گرفته است. یک سری آزمایشات مقدار ثابتb برروی مواد سنگریز مورد استفاده برای ساخت و ساز سد خاکی انجام شد. با استفاده از داده های به دست آمده از این آزماش ها، تأثیر مقدار b برروی زاویه اصطکاک پیک، زاویه اصطکاک حالت بحرانی و حداکثر زاویه اتساع مواد سنگریز مورد بررسی قرار گرفت. یک شاخص اتساع نسبی برای مواد سنگریز مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت که از این شاخص برای توصیف تغییر در مقاومت برشی همراه با تنش اصلی میانی استفاده می شود. رابطه بین زاویه اصطکاک افزایشی، حداکثر زاویه اتساع و مقدارb مورد بررسی قرار گرفت. یک رابطه خطی بین زاویه اصطکاک افزایشی و شاخص اتساع نسبی تجدید نظر شده با در نظر گرفتن اثر مقدارb به دست آمد. پیش بینی های انجام شده از طریق این رابطه و با داده های تجربی به دست آمده سازگاری خوبی داشت. علاوه بر این، مقدارb می تواند بر شکستگی ذرات مواد سنگریز تاثیر بگذارد، و این خود این نتیجه را نشان می دهد که شکستگی به مسیر تنش وابسته است.