ترجمه مقاله تاثیر فرآیند آموزش و نظارت بر عملکرد درسی دانش آموزان دبیرستانی

ترجمه مقاله تاثیر فرآیند آموزش و نظارت بر عملکرد درسی دانش آموزان دبیرستانی
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر فرآیند آموزش و نظارت بر عملکرد درسی دانش آموزان دبیرستانی ایالت «ریورز» نیجریه
عنوان انگلیسی
THE INFLUENCE OF INSTRUCTIONAL PROCESS AND SUPERVISION ON ACADEMIC PERFORMANCE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS OF RIVERS STATE, NIGERIA
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2012
نشریه
Savap
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6649
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مجله
تحقیقات علمی بین المللی - Academic Research International
دانشگاه
گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علم و صنعت Rivers State، نیجریه
کلمات کلیدی
آموزش ، عملکرد دانش آموزی و درسی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسأله
هدف بررسی
فرضیات
روش تحقیق
بررسی یافته ها
نتیجه گیری
توصیه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

This research study is designed to determine whether instructional processes and supervision have any measurable bearing on the academic performance of secondary school students in Degema (Delga) local government area, Rivers State, Nigeria. Four research questions and three null hypotheses were posed to guide the study to a logical conclusion. A structured research questionnaire was administered on a sample size of seventy-seven (77) secondary school teachers in Degema local government area. Data generated from the research questions and null hypotheses were treated with statistical independent t-test of pooled and non-pooled variances and Pearson Product Moment Correlational Statistics (Pearson r). The results of the data analysis indicated that regular instructional supervision has a significant bearing on students’ performance, instructional supervision has a significant relationship with instructional processes, instructional problems has a significant relationship with instructional supervision, and teachers classroom instructional processes has a significant difference on the academic performance of secondary school students while institutional administration has no significant bearing on teachers classroom supervision, instructional supervision has no significant relationship with educational planning and academic program planning of secondary schools in Delga. Recommendations were proffered based on the findings to improve instructional processes and instructional supervision and enhance the academic performance of students in secondary schools in Degema local government area, Rivers State, Nigeria.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله به این منظور طراحی شده است که تعیین کنند آیا فرآیند آموزشی و نظارت هیچ تأثیر قابل اندازه گیری بر روی عملکرد درسی دانش آموزان دبیرستانی منطقه حکومت محلی «دگما» «دلگا» ایالت «لاریورز» نیجریه دارد یا نه چهار پرسش تحقیق وسه فرضیة صفر ارائه شده تا یک استنتاج منطقی را انجام دهد . یک پرسشنامه تحقیق ساختار یافته ای بر مبنای یک اندازه نمونه هفتاد و هفت(77) معلم دبیرستان در ناحیة حکومت محلی «دگما» مورد ارزیابی قرار گرفت . داده هایی که از پرسش های تحقیق و فرضیات صفر بدست آمده بود با t تست مستقل آماری و اریانس های متمرکز و غیر متمرکز و آماره های همپوشی گشتاور ضرب پیرسون (پیرسون r) مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج تحلیل داده ها نشان داد که نظارت آموزشی منظم تأثیر جایگاه قابل توجهی در عملکرد دانش آموزان دارد و نظارت آموزشی رابطه قابل توجهی با فرآیند آموزشی دارد و مسأله آموزشی رابطه مهمی با نظارت آموزشی دارد و روشهای آموزشی کلاس معلمان ، در عملکرد دانش آموزان دبیرستانی ، تفاوت قابل توجهی دارد در حالی که اجرای آموزشی هیچ جایگاه قابل توجهی نظارت کلاس معلمان ندارد و نظارت آموزشی در رابطه با نظارت کلاسی هیچ گونه رابطه مهمی ، با برنامه آموزشی و طرح برنامه آموزشی دبیرستان ها در «دلگا»ندارد . بر مبنای یافته ها برای توسعة فرآیند آموزش و نظارت آموزشی و تقویت و بهبود عملکرد آموزش دانش آموزان دبیرستانی در منطقه حکومتمحلی «دگما» در ایالت «ریورز » نیجریه بدست آمده است ، توصیه هایی ارائه شده است .

بدون دیدگاه