تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مکانیسم ها و فرهنگ نوآوری و اثرات آنها بر روی تجارت الکترونیکی

عنوان فارسی: مکانیسم ها و فرهنگ نوآوری و اثرات آنها بر روی تجارت الکترونیکی
عنوان انگلیسی: Innovation Culture and Mechanisms and Their Effects on Developing E-Business
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2014 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 121
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.25Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: بازاریابی، تجارت الکترونیک، نوآوری تکنولوژی و بازاریابی بین الملل
مجله: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
دانشگاه: مدیریت بازاریابی بین المللی، دانشگاه الزهرا تهران، مشهد، ایران
کلمات کلیدی: تئوری نوآوری راجر، توسعه تجارت الکترونیک، مکانیسم های تجارت الکترونیک، فرهنگ نوآوری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه

نوآوری الکترونیک

انواع نوآوری

انواع نوآوری

فرهنگ نوآوری

تئوری نوآوری راجر

مفهوم تجارت الکترونیک

مکانیسم های توسعه ی تجارت الکترونیک ازجنبه نوآوری

ارتباط بین تجارت الکترونیک و نواوری

مدل مفهومی

روش

آزمون اعتبار و ثبات

نتایج

بحث

مدل اندازه گیری سازگاری یا قابلیت

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Innovation is a cornerstone of preserving market dynamism. Ebusiness is a kind of innovation form, making more customers accessible in different times and places for the organizations. Every innovation needs to be adopted by the society. This study aims to use an innovation model as a work frame and e-business as an innovation form to examine the effects of innovation on e-business development. This survey is of analytic type using descriptive methods with applied goals. First, innovation culture as an effective factor on innovation elements is discussed. Then, innovation elements are examined based on Rogers’s theory; finally, e-business development mechanisms will be studied. The final result is a conceptual model, showing the relations between culture and innovation elements as well as ebusiness. This model was analyzed by AMOS software, confirming that organizational and individual innovation impacts e-business development via education.

نمونه متن ترجمه

چکیده

نوآوری، سنگ بنای حفظ پویایی بازار می باشد. تجارت الکترونیک نوعی نوآوری می باشد که مشتریان را در زمان ها و مکان های مختلف برای سازمان ها در دسترس می سازد. هر نوآوری توسط جامعه اتخاذ می شود. اهداف این مطالعه، استفاده از یک مدل نوآوری بعنوان چارچوب کار و تجارت الکترونیک بعنوان شکلی از نوآوری برای بررسی اثرات نوآوری بر روی توسعه ی تجارت الکترونیک است. این مطالعه، نوعی تجزیه و تحلیل با استفاده از روش ای تحلیلی با اهداف اعمل شده می باشد. در ابتدا فرهنگ نوآوری بعنوان یک فاکتور موثر بر روی عناصر نوآوری بحث می شود. سپس عناصر نوآوری بر اساس تئوری راجر مورد بررسی قرار می گیرند؛ در نهایت مکانیسم های توسعه ی تجارت الکترونیک مطالعه خواهد شد. نتایج نهایی، یک مدل مفهومی می باشد، که روابط بین عنصر نوآوری و فرهنگ و همچنین تجارت الکترونیک را نشان می دهد. این مدل با استفاده از نرم افزار AMOS تجزیه و تحلیل شد که تاثیرات فردی و سازمانی نوآوری را بر روی توسعه ی الکترونیک از طریق آموزش تایید کرد.