ترجمه مقاله اضافه بار ICT و خستگی خدمات شبکه های اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اضافه بار ICT و خستگی خدمات شبکه های اجتماعی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
عنوان فارسی
اضافه بار فناوری اطلاعات و ارتباطات و خستگی خدمات شبکه های اجتماعی: یک دیدگاه استرس وتنش محور
عنوان انگلیسی
Information and communication technology overload and social networking service fatigue: A stress perspective
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F986
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات
گرایش های مرتبط با این مقاله
شبکه های کامپیوتری و دیتا
مجله
نقش کامپیوترها در رفتار انسان - Computers in Human Behavior
دانشگاه
مرکز تحقیقات ICT بارون، دانشگاه یونسی، جمهوری کره
کلمات کلیدی
خستگی SNS، SNS، اضافه بار اطلاعات، اضافه بار ارتباطاتی، اضافه بار ویژگی سیستم، اضافه بار ICT
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.011
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- چارچوب نظری
مدل برازش استرس فرد-محیط
2-2 نظریه تراکنشی استرس و مقابله: عوامل استرس زا و عوامل ایجاد فشار عصبی
2-3 اضافه بار در خدمات شبکه های اجتماعی
2-4 خستگی ناشی از خدمات شبکه های اجتماعی
3- مدل تحقیق و توسعه فرضیه
3-1 ویژگی های خدمات شبکه های اجتماعی و اضافه بار در خدمات شبکه های اجتماعی
3-2 اضافه بار و خستگی ناشی از خدمات شبکه های اجتماعی
4-روش تحقیق
4-1 توسعه ابزار اندازه گیری
4-2 جمع اوری داده ها و نمونه مطالعه
5- تحلیل داده ها و نتایج
5-1 اعتبار سنجی ابزار
5-2 آزمون فرضیه
6- بحث و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In an always connected communication environment, users of social networking services (SNSs) need to pay continuous attention to the overwhelming volume of social demands from SNSs. These increased energy requirements may cause SNS fatigue, which can lead to physical and psychological strain. Using the transactional theory of stress and coping as the overarching theory, this study regards overload (i.e., stressors) as a core determinant of SNS fatigue (i.e., strain) and identifies three dimensions of overload – information overload, communication overload, and system feature overload. It also includes SNS characteristics as the antecedents of overload. The data used in this study were collected from 201 individuals through online and offline surveys. Our results show that all three dimensions of overload were significant stressors that influence SNS fatigue. Regarding the predictors of overload, the characteristics of the SNS system significantly influenced the features of system overload, while information equivocality positively influences information overload. However, information relevance was not a significant predictor of information overload and information equivocality was not a significant predictor of communication overload.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در یک محیط ارتباطاتی، کاربران خدمات شبکه های اجتماعی(SNS) بایستی توجه مداوم به حجم زیاد تقاضای اجتماعی حاصل از SNS معطوف کنند. این افزایش ملزومات انرژی منجر به خستگی SNS می شود که به نوبه خود باعث افزایش تنش های روانی و جسمی می شود. با استفاده از نظریه تراکنشی استرس و مقابله به عنوان یک نظریه فراگیر، این مطالعه، اضافه بار( یعنی عوامل تنش زا) را به عنوان یک عامل موثر بر خستگی SNS در نظر گرفته و سه بعد اضافه بار یعنی اضافه بار اطلاعاتی، اضافه بار ارتباطات و اضافه بار ویژگی سیستم را شناسایی می کند. این هم چنین شامل ویژگی های SNS به عنوان عوامل موثر بر اضافه بار می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه از 201 نفر از طریق نظر سنجی های انلاین و افلاین جمع اوری شدند. نتایج نشان می دهد که همه سه بعد اضافه بار از عوامل تنش زای مهم می باشند که بر خستگی SNS تاثیر می گذارد. در رابطه با شاخص های اضافه بار، اگرچه اطلاعات اثر مثبتی بر روی اضافه بار اطلاعاتی دارد. با این حال، اهمیت اطلاعات یک شاخص مهم سربار اطلاعاتی نیست و ابهام اطلاعات یک شاخص مهم اضافه بار ارتباطی نبود.

بدون دیدگاه