تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی عوامل موثر بر موفقیت بازار یا شکست بازار در زمینه سرویس های فناوری اطلاعات در کره – نشریه الزویر

عنوان فارسی: بررسی عوامل موثر بر موفقیت بازار یا شکست بازار در زمینه سرویس های فناوری اطلاعات در کره
عنوان انگلیسی: Investigating factors influencing the market success or failure of IT services in Korea
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2017 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F989 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.02Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت سیستم های اطلاعات
مجله: مجله بین المللی مدیریت اطلاعات - International Journal of Information Management
دانشگاه: گروه مدیریت فناوری، دانشگاه Sungkyunkwan، جمهوری کره
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.10.004
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

پیشرفت های عمده در زمینه خدمات فناوری اطلاعات در کره

پیش زمینه تحقیق

روش تحلیل سلسله مراتبی

انتخاب سرویس های فناوری اطلاعات برای تحلیل

پرسشنامه کارشناسان برای جمع اوری داده

نتایج

عوامل موثر بر موفقیت

پیش زمینه تحقیق

عوامل موثر بر موفقیت جزیی

6-نتیجه گیری

بحث

محدودیت های تحقیق برای تحقیقات آینده

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Many information technology services have been introduced in Korea since the great success of ADSL and CDMA operations, but only a few of these services have succeeded in achieving market diffusion as well as revenue. The success or failure of IT services has significant impact on the national economy and customer welfare. Despite the importance of this sector, there are few studies on the causes underlying the market performances of IT services. This study investigated the critical factors leading to the market results of IPTV, VoIP, W-LAN, WiBro, T-DMB, and S-DMB services in Korea. Using expert surveys and AHP methods, the success or failure factors were identified and their relative weights were evaluated. The results obtained were as follows: (i) The success of such services was mainly due to meeting customer needs, low facility investment costs, service competitiveness, support of ecosystem, and active marketing activities. (ii) The absence of a business model was related to the partial success of services. (iii) Government policy affected service success or failure.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بسیاری از سرویس های فناوری اطلاعات در کره از زمان موفقیت بالای عملیات ADSL و CDMA معرفی شده اند با این حال تنها تعداد کمی از این سرویس ها در دست یابی به انتشار بازاری و نیز سود اوری موفق بوده اند. موفقیت یا شکست سرویس های فناوری اطلاعات اثر قابل توجهی بر روی اقتصاد ملی و رفاه مشتری دارد. علی رغم اهمیت این بخش، مطالعات کمی در خصوص عوامل مربوط به عملکرد بازاری سرویس های فناوری اطلاعات وجود دارد. این مطالعه به بررسی عوامل موثر مهم بر اثرات IPTV, VoIP, W-LAN, WiBro،T-DMB, و. S-DMB در کره می پردازد. با استفاده از پرسشنامه ها و روش های AHP، عوامل موفقیت یا شکست شناسایی شده و اوزان نسبی ارزیابی شد. نتایج به شرح زیر است:

1- موفقیت این خدمات ناشی از براورده شدن نیاز های مشتریان، هزینه سرمایه گذاری پایین، رقابت پذیری محصول، پشتیبانی از اکوسیستم و فعالیت های بازاریابی فعال است.

2- نبود یک مدل کسب و کار با موفقیت جزیی خدمات همراه بود

3- سیاست دولتی بر موفقیت یا شکست خدمات اثر دارد