تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله افزایش اختلاط در یک زانویی ساده

عنوان فارسی: افزایش اختلاط در یک زانویی ساده
عنوان انگلیسی: Increasing mixing in a simple elbow
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6009 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.98Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله: مکانیک سیالات
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه و شرح مسئله

پارامترهای موثر

تأثیر نسبت B/D بر Qair/Qin و WAVF

تأثیر N بر Qair/Qin و WAVF

تأثیر Dair/D بر Qair/Qin و WAVF

تأثیر L/D بر Qair/Qin و WAVF

تأثیر S/D بر Qair/Qin و WAVF

تأثیر عدد فرود بر Qair/Qin و WAVF

3.نتیجه‌گیری

نمونه متن انگلیسی

1- Introduction and Problem statement

Malekpour et al. [1] showed that a simple elbow with an air vent, which is installed on top of a drop shaft, admits considerable amount of air into the system (Figure a-1). The negative pressure at a high point inside the elbow is the main reason for admitting air into the system. The negative pressure is due to the hydraulic grade line which fall below the pipe`s centerline. This system is very simple and competitive with other systems such as drop shaft with a Double Vortex Inlet (DVI) [1 and 2]. Malekpour et al. [1] also performed a 3D twophase flow analysis by Fluent software for simple elbow and the results showed that the air partly separate from the water flow even in the end of drop shaft. By increasing the mixing and the time mixing, this system will be appropriate to use in sewer networks. This study explain how by using the spiral blades in the drop shaft of elbow, the mixing increase significantly. In addition, the other parameters that may be having influences on the air discharge are examined. Figure (a-1) shows the cross section of a simple elbow that is using in this research. In addition, in this model for increasing the mixing, two spiral blades are added to the middle of drop shaft. Two set of spiral blades have opposite directions, therefore the mixing will increase more.

نمونه متن ترجمه

1. مقدمه و شرح مسئله

ملک پور و همکارانش (1) ثابت کردند زانویی ساده‌ای با یک دریچه هوا که در بالای محور ریزش نصب می‌شود هوای زیادی را به داخل سیستم وارد می‌کند (شکل الف-1). فشار منفی در نقطه بالایی زانویی دلیل اصلی ورود هوا به داخل سیستم است. علت این فشار منفی قرارگرفتن خط تراز هیدرولیکی در زیر خط مرکزی لوله است. این سیستم بسیار ساده است و با سایر سیستم‌ها مانند محور ریزش دارای ورودی گرداب دوبل (DVI) رقابت می‌کند (1.2). هم چنین ملک پور و همکارانش (1) به وسیله نرم افزار Fluent تحلیل سه بعدی جریان دوفازی را برای زانویی ساده انجام دادند و نتایج تحلیل‌شان نشان داد که هوا حتی در انتهای محور ریزش بطور ناقص از جریان آب جدا می‌شود. با افزایش اختلاط و زمان اختلاط، این سیستم برای استفاده در شبکه‌های فاضلاب مناسب خواهد بود.

این تحقیق به شرح نحوه استفاده از تیغه‌های مارپیچ در محور ریزش زانویی می‌پردازد که در آن اختلاط بشدت افزایش پیدا می‌کند. افزون براین، سایر پارامترهایی که ممکن است بر دبی هوا موثر باشند دراین تحقیق بررسی می‌شوند. شکل (الف-1) مقطع عرضی زانویی ساده‌ای را نمایش می‌دهد که در این تحقیق از آن استفاده می‌شود. علاوه براین، در این مدل جهت افزایش اختلاط دو تیغه مارپیچ به وسط محور ریزش اضافه می‌شود. دو سری تیغه مارپیچ دارای جهاتی مخالف هم هستند، درنتیجه اختلاط بیشتر افزایش می‌یابد.