تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله پیاده سازی ضرب کننده ۴×۴ Vedic با استفاده از جمع کننده ذخیره رقم نقلی – نشریه IEEE

عنوان فارسی: پیاده سازی ضرب کننده 4×4 Vedic با استفاده از جمع کننده ذخیره رقم نقلی در ماشین های خودکار سلولی نقطه کوانتومی
عنوان انگلیسی: Implementation of 4x4 Vedic Multiplier using Carry Save Adder in Quantum-Dot Cellular Automata
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2016 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7238 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.03Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی الکترونیک، مدارهای مجتمع الکترونیک و مکاترونیک
مجله: کنفرانس بین المللی ارتباطات و پردازش سیگنال
دانشگاه: دانشکده مهندسی VLSI و سیستم های جاسازی شده، موسسه ملی فناوری، هند
کلمات کلیدی: جمع کننده ذخیره رقم نقلی، تمام جمع کننده (FA)، گیت اکثریت، ماشین خودکار سلولی کوانتوم نقطه ای (QCA)، ضرب کننده 4x4 Vedic
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- کلمات فنی

A. گیت های QCA اصلی

B. محل تقاطع سیم

c. سیگنال و کنترل

3- ریاضیات VEDIC

A. بلوک ضرب کننده 2x2 vedic

4- ضرب کننده 4 X 4 VEDIC پیشنهادی

A. تحقق نیم جمع کننده

B. تحقق تمام جمع کننده

5- نتیجه شبیه سازی و مقایسه ها

6- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

A multiplier is the basic structural unit of many arithmetic logical units(ALU), digital signal processing(DSP) and communication system. So the area, speed and power consumption are the prime factors for the designing of multiplier circuits. QCA (Quantum dot-Cellular Automata) is one of the alternatives, which yields small size and low power consumption. In this paper, we proposed a 4-bit Vedic multiplier (using Urdhva Tiryagbhyam sutra) in QCA Technology. The generated partial product addition in Vedic multiplier is realized using carry-save technique. The design is simulated on QCA Designer tool and it confirms the efficiency of the design. The simulation result shows that, the proposed design has reduced 30% cell count, 60% reduction in area and 50% delay as compared to the 4x4 Wallace and Dadda multiplier.

نمونه متن ترجمه

چکیده

یک ضرب کننده واحد ساختاری اساسی بسیاری از واحد های منطقی حسابی (ALU)، پردازش سیگنال دیجیتالی (DSP) و سیستم های ارتباطی است. بنابراین مساحت، سرعت و مصرف توان فاکتورهای اولیه برای طراحی مدارهای ضرب کننده است. QCA (ماشین خودکار سلولی-نقطه ای کوانتومی) یکی از پیشنهادها است که منجر به اندازه کوچک و مصرف توان کم می شود. در این مقاله ما یک ضرب کننده Vedic چهار بیتی  (با استفاده از Urdhva Tiryagbhyam sutra) در تکنولوژی QCA پیشنهاد می دهیم. ضرب جزئی اضافه شده در ضرب کننده Vedic با استفاده از روش ذخیره رقم نقلی تحقق می یابد. طراحی بر ابزار طراحی کننده QCA شبیه سازی می شود و آن اثربخشی طراحی را تایید می کند. نتیجه شبیه سازی نشان می دهد که طرح پیشنهادی تعداد سلول را 30% کاهش می دهد، 60% کاهش در فضا و 50% تاخیر در مقایسه با ضرب کننده 4x4 Wallace و Dadda دارد.