ترجمه مقاله پیاده سازی ضرب کننده 4×4 Vedic با استفاده از جمع کننده ذخیره رقم نقلی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله پیاده سازی ضرب کننده 4×4 Vedic با استفاده از جمع کننده ذخیره رقم نقلی - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پیاده سازی ضرب کننده 4×4 Vedic با استفاده از جمع کننده ذخیره رقم نقلی در ماشین های خودکار سلولی نقطه کوانتومی
عنوان انگلیسی
Implementation of 4x4 Vedic Multiplier using Carry Save Adder in Quantum-Dot Cellular Automata
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2016
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7238
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی الکترونیک، مدارهای مجتمع الکترونیک و مکاترونیک
مجله
کنفرانس بین المللی ارتباطات و پردازش سیگنال
دانشگاه
دانشکده مهندسی VLSI و سیستم های جاسازی شده، موسسه ملی فناوری، هند
کلمات کلیدی
جمع کننده ذخیره رقم نقلی، تمام جمع کننده (FA)، گیت اکثریت، ماشین خودکار سلولی کوانتوم نقطه ای (QCA)، ضرب کننده 4x4 Vedic
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- کلمات فنی
A. گیت های QCA اصلی
B. محل تقاطع سیم
c. سیگنال و کنترل
3- ریاضیات VEDIC
A. بلوک ضرب کننده 2x2 vedic
4- ضرب کننده 4 X 4 VEDIC پیشنهادی
A. تحقق نیم جمع کننده
B. تحقق تمام جمع کننده
5- نتیجه شبیه سازی و مقایسه ها
6- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A multiplier is the basic structural unit of many arithmetic logical units(ALU), digital signal processing(DSP) and communication system. So the area, speed and power consumption are the prime factors for the designing of multiplier circuits. QCA (Quantum dot-Cellular Automata) is one of the alternatives, which yields small size and low power consumption. In this paper, we proposed a 4-bit Vedic multiplier (using Urdhva Tiryagbhyam sutra) in QCA Technology. The generated partial product addition in Vedic multiplier is realized using carry-save technique. The design is simulated on QCA Designer tool and it confirms the efficiency of the design. The simulation result shows that, the proposed design has reduced 30% cell count, 60% reduction in area and 50% delay as compared to the 4x4 Wallace and Dadda multiplier.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

یک ضرب کننده واحد ساختاری اساسی بسیاری از واحد های منطقی حسابی (ALU)، پردازش سیگنال دیجیتالی (DSP) و سیستم های ارتباطی است. بنابراین مساحت، سرعت و مصرف توان فاکتورهای اولیه برای طراحی مدارهای ضرب کننده است. QCA (ماشین خودکار سلولی-نقطه ای کوانتومی) یکی از پیشنهادها است که منجر به اندازه کوچک و مصرف توان کم می شود. در این مقاله ما یک ضرب کننده Vedic چهار بیتی  (با استفاده از Urdhva Tiryagbhyam sutra) در تکنولوژی QCA پیشنهاد می دهیم. ضرب جزئی اضافه شده در ضرب کننده Vedic با استفاده از روش ذخیره رقم نقلی تحقق می یابد. طراحی بر ابزار طراحی کننده QCA شبیه سازی می شود و آن اثربخشی طراحی را تایید می کند. نتیجه شبیه سازی نشان می دهد که طرح پیشنهادی تعداد سلول را 30% کاهش می دهد، 60% کاهش در فضا و 50% تاخیر در مقایسه با ضرب کننده 4x4 Wallace و Dadda دارد.


بدون دیدگاه