ترجمه مقاله اثرات اقتصادی و اجتماعی مهاجرت بر محیط های روستایی

ترجمه مقاله اثرات اقتصادی و اجتماعی مهاجرت بر محیط های روستایی
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات اقتصادی و اجتماعی مهاجرت بر محیط های روستایی
عنوان انگلیسی
Impact of migration in economic and social of rural environments
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2013
نشریه
Irjabs
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6853
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اجتماعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
جامعه شناسی
مجله
مجله بین المللی تحقیقات کاربردی و علوم پایه
دانشگاه
زمین شناسی و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کلمات کلیدی
بازگشت مهاجرت، رویكرد قوم شناسی، بازگشت مهاجرت داخلی در ایران
فهرست مطالب
چكیده
1. مقدمه
2. مرور ادبیات
2-1 دلایل مهاجرت
3- روش شناسی تحقیق
3-1- جمع آوری داده ها
3-2- اندازه نمونه
2-3 تحلیل مسئله
4. نتایج و بحث
4-1 شرایط قبل از مهاجرت
4-2 زمینه آموزشی
5. دلایل مهاجرت
5-2 شرایط كاری
6. بازگشت مهاجرت كارگران مهاجر
7. اثرات اقتصادی و اجتماعی بعد از بازگشت مهاجران
7-1 اثرات بر شبكه های اجتماعی
8. اثرات اقتصادی بازگشت مهاجرت
8-1 اثرات فرهنگی
8-2 راهكارهای انطباق دوباره مراجعت كنندگان
8-3 سیاست ها و اجرای آن
9. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Migration from rural area to cities is a popular problem in many countries. There are many researches about migration but however, return migration has not been much researched, especially not research on internal remigration of the poor voluntary migrant workers. This research was implemented in rural area of Iran. We want to response two questions as well as to clarify three issues: 1) the reason why migrant workers return to their home village; 2) the social and economic impacts for the returnees and their families.The result of study shows that all processes of the migration up to remigration of the people in this village were generalized. However, two core reasonsof returning to migrants to home are due to the fact that most of the short term returnees could not adapt to the living and working conditions in the destinations, and the seasonal returnees mostly returned to the home village because of rice crop season in the countryside.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چكیده
مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها مشكل رایجی در بسیاری از كشورها می باشد. تحقیقات زیادی درباره مهاجرت صورت گرفته است اما با این وجود، در مورد بازگشت مهاجرت مخصوصاً بازگشت مهاجرت داخلی نسبتاً اجباری كارگران مهاجر تحقیق زیادی انجام نشده است. این تحقیق در مناطق روستایی ایران انجام شد. ما می خواهیم به دو سؤال پاسخ داده و سه موضوع را روشن كنیم: 1) دلیل اینكه چرا كارگران مهاجر به روستای مبدأ خود باز می گردند؛ 2) اثرات اقتصادی و اجتماعی بازگشت مهاجرت بر مراجعت كنندگان و خانواده های آن ها. نتایج تحقیق نشان می دهد كه همه روندهای مهاجرت به بازگشت مهاجرت افراد در این روستا قابل تعمیم بود. به هر حال، دو دلیل بازگشت مهاجرها به مبدأ خود ناشی از این حقیقت می باشد كه اغلب مراجعت كنندگان كوتاه مدت نمی توانند خود را با شرایط زندگی و كار در مقاصد وفق دهند و مراجعت كنندگان فصلی به دلیل كشت برنج در مناطق روستایی غالباً به روستای مبدأ خود باز می گردند.

بدون دیدگاه