ترجمه مقاله تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی: موردی از بنگاه های فرانسوی
عنوان انگلیسی
The impact of intellectual capital disclosure on cost of equity capital: A case of French firms
صفحات مقاله فارسی
22
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5044
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی، حسابداری و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار و مدیریت کیفیت و بهره وری
مجله
مجله اقتصاد، امور مالی و علوم اداری (Journal of Economics
دانشگاه
گروه حسابداری، دانشگاه صفاقس. دانشکده اقتصاد و مدیریت علوم صفاقس، تونس
کلمات کلیدی
افشا، سرمایه فکری، شرکت های فرانسوی، هزینه سرمایه سهام عادی
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2.مرور منابع و تدوین فرضیات
3.طراحی پژوهش: متدولوژی
1.3. داده ها و انتخاب نمونه
2.3. تعریف متغیرها
3.3. مدل های پژوهش (مدل تجربی)
4. یافته های پژوهش
1.4. آمار توصیفی
2.4. نتایج رگرسیون چندگانه خطی
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT The purpose of this paper is to examine empirically the impact of intellectual capital disclosure (IC) on cost of Equity capital. The empirical research is based on companies listed in the French SBF 120 stock market index. The findings confirm our hypotheses that stipulate the existence of a significant and negative association between intellectual capital disclosure with its two components (human capital, structural) and the cost of equity. However, the negative impact of the relational capital disclosure is not validated. The results in this paper are of considerable importance to both policy makers and firms. In fact, the understanding of the impact of Intellectual capital disclosure on cost of equity capital helps policy makers in the evaluation of the costs and benefits of disclosure. Moreover, with regard to managers of firms, the results show the benefit of enhanced IC disclosure regarding the reduction in their cost of capital. This study is one of the very first to provide empirical evidence of the association between Cost of equity capital and the level of disclosure in the three individual intellectual capital categories (human; structural and relational capital).
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف این مقاله بررسی تجربی تأثیر افشای سرمایه فکری (IC) بر هزینه سرمایه سهام عادی است. مبنای این پژوهش تجربی شرکت های پذیرفته شده در شاخص بازار بورس French SBF 120 است. یافته ها فرضیات ما مبنی بر وجود ارتباطی منفی و معنادار بین افشای سرمایه فکری به همراه دو مولفه آن (سرمایه انسانی، ساختاری) با هزینه سهام عادی را تأیید می کند. اما تأثیر منفی افشای سرمایه رابطه ای تأیید نمی شود. نتایج این مقاله برای سیاستگذاران و بنگاه ها بسیار مهم است. در واقع، شناسایی تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی، سیاستگذاران را در ارزیابی هزینه ها و منافع افشا یاری می کند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که افزایش افشای IC از نظر کاهش هزینه سرمایه به نفعمدیران بنگاه ها است. این مطالعه یکی از اولین مطالعاتی است که شواهد تجربی را درباره ارتباط بین هزینه سرمایه سهام عادی و سطح افشا در سه دسته مختلف سرمایه فکری (سرمایه انسانی؛ ساختاری و رابطه ای) ارائه می کند.

بدون دیدگاه