ترجمه مقاله حذف نویز از سیگنال تصویر با استفاده از تکنیک نرو-فازی فیلترینگ

ترجمه مقاله حذف نویز از سیگنال تصویر با استفاده از تکنیک نرو-فازی فیلترینگ
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
حذف نویز از سیگنال تصویر با استفاده از تکنیک نرو-فازی فیلترینگ
عنوان انگلیسی
Image Denoising Using A New Hybrid NeuroFuzzy Filtering Technique
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2013
نشریه
Ijstr
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7075
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق و کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله
سیستم های الکترونیک دیجیتال و مهندسی نرم افزار
مجله
مجله بین المللی علمی و پژوهشی فناوری - International Journal Of Scientific & Technology Research
دانشگاه
دانشکده مهندسی الکترونیک و ارتباطات، دانشکده مهندسی Pondicherry، هند
کلمات کلیدی
سیستم استنباط نرو-فازی سازگار، فیلتر بر مبنای تصمیم، فیلتر هیبریدی، نویز ضربه ای، دی نویز کردن تصویر، فیلترهای غیر خطی
فهرست مطالب
چکیده
1 مقدمه
2 اپراتور پیشنهادی
2.2 تصمیم جدید بر مبنای فیلتر میانه راه گزینی
2.3 ردیاب لبه ای
2.4 شبکه نرو-فازی
2.5 آموزش شبکه نرو- فازی
2.6 فیلترینگ تصویر نویزی
3 نتایج
4 نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Digital images are often contaminated by impulse noise during image acquisition and/or transmission over communication channel. A new Hybrid Neuro-Fuzzy (HNF) filter for restoring digital images corrupted by impulse noise is proposed in this paper. The proposed filter is a hybrid filter obtained by aptly combining a Nonlinear Filter (NF), Canny Edge Detector (CED) and an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). The internal parameters of the neuro-fuzzy network are adaptively optimized by training of well known images. The most distinctive feature of the proposed filter offers excellent line, edge, and fine detail preservation performance and also effectively removes impulse noise from the image. Extensive simulation results show that the proposed hybrid filter can be used for efficient restoration of digital images corrupted by impulse noise without distorting the useful information in the image. The performance of the proposed hybrid filter is compared with median based filters and hybrid filter [16] and shown to be more effective in terms of eliminating impulse noise and preserving edges and fine details of digital images.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تصاویر دیجیتالی اغلب از طریق نویز ایمپالسی (ضربه ای) در طول اکتساب تصویر و یا انتقال بر روی کانال ارتباطی،آلوده می شوند. یک فیلتر هیبرید نرو فازی جدید (HNF) برای ذخیره تصاویر دیجیتالی خراب شده از طریق نویز ضربه ای که خراب شده اند در این مقاله ارائه می شوند. فیلتر ارائه شده یک فیلتر هیبریدی است که به طور مناسب از طریق  ترکیب فیلتر غیر خطی (NF)، ردیاب Canny Edge (CED) و یک سیستم استنباط سازگار نرو-فازی (ANFIS) بدست می آید. شاخص های داخلی شبکه نرو فازی به طور سازگار از طریق آموزش تصاویر هویدا بهینه سازی می شود. بارزترین ویژگی فیلتر پیشنهاد شده، خط عالی، لبه و عملکرد حفاظت دقیق شگرفی را ارائه می نماید و هم چنین به طور موثر نویز دیجیتالی خراب شده از طریق نویز ضربه ای بدون تحریف اطلاعات مفید در تصویر،خراب می شود. عملکرد فیلتر هیبریدی (پیوندی) ارائه شده با فیلترهای بر مبنای میانه و فیلتر هیبریدی [16] مقایسه می شودو ثابت شده است بر حسب حذف نویز ضربه ای و حفاظت از لبه ها و جزئیات خوب تصاویر دیجیتالی موثرتر باشد.

بدون دیدگاه