ترجمه مقاله ICT و رسانه های اجتماعی به عنوان عوامل محرک نوآوری چند ذی نفع در کشاورزی

ترجمه مقاله ICT و رسانه های اجتماعی به عنوان عوامل محرک نوآوری چند ذی نفع در کشاورزی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه های اجتماعی به عنوان عوامل محرک نوآوری چند ذی نفع در کشاورزی
عنوان انگلیسی
ICT and social media as drivers of multi-actor innovation in agriculture
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2014
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
F981
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله
نوآوری تکنولوژی، اینترنت و شبکه های گسترده
دانشگاه
مرکز دانش کشاورزی، دانمارک
کلمات کلیدی
نوآوری، رسانه های اجتماعی، جمع سپاری، مشارکت در تولید، دانمارک
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- جوامع عمل
3- نرم افزارها به عنوان واسطه های نوآوری
3-1 نمونه های موفق
3-2 نقاط قوت ابزار های مختلف نرم افزار های اجتماعی در رابطه با نوآوری
4- بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Innovation occurs as a result of the creativity and interplay between actors combining new and/or existing (tacit) knowledge. As input to a report on agricultural knowledge and innovation systems (EU SCAR, 2013), we analyzed the use of social media and other information and communication technologies (ICT) tools as drivers of innovation in agriculture and other sectors. We found, that there is a great potential for using existing social software tools and platforms for communication, interaction, knowledge sharing, preservation of information and as such stimulate multi-actor innovation. Apart from a few exceptions, our review of social software systems revealed that agriculture as a sector to some extent has adopted the general social software programs as tools for networking and knowledge sharing, but the potential to use it for crowdsourcing and cooperation or as a supplement to face-to-face interactions has not yet been exploited.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
نوآوری به دلیل خلاقیت و تعامل بین فعالان و بخش های مختلف که دانش جدید را با دانش موجود (ضمنی) ترکیب می کنند اتفاق می افتد. در راستای گزارشی در خصوص دانش کشاورزی و سیستم های نوآوری (EU SCAR, 2013) ما به تجزیه تحلیل استفاده از رسانه های اجتماعی و سایر ابزار های فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محرک های نوآوری در بخش کشاورزی و نیز بخش های دیگر می پردازیم. پی برده شد که پتانسیل زیادی برای استفاده از ابزار های نرم افزار اجتماعی و پلاتفرم ها برای برقراری ارتباط، تعامل، تسهیم دانش، حفاظت اطلاعات و تحریک نوآوری چند ذی نفعی وجود دارد. به غیر از برخی استثناها، مرور سیستم های نرم افزار اجتماعی نشان داد که کشاورزی به عنوان تا حدودی، از برنامه های عمومی نرم افزار اجتماعی به صورت ابزاری برای تشکیل شبکه و تسهیم دانش استفاده کرده است با این حال پتانسیل استفاده از آن برای جمع سپاری و همکاری و یا به عنوان مکمل تعاملات چهره به چهره هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

بدون دیدگاه