ترجمه مقاله مطالعه نظری دیمرهای (HXYH (X,Y=O, S, Se، پیوند هیدروژنی و برهمکنش های کالکوژن-کالکوژن - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله مطالعه نظری دیمرهای (HXYH (X,Y=O, S, Se، پیوند هیدروژنی و برهمکنش های کالکوژن-کالکوژن - نشریه تیلور و فرانسیس
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعه نظری دیمرهای (HXYH (X,Y=O, S, Se، پیوند هیدروژنی و برهمکنش های کالکوژن-کالکوژن
عنوان انگلیسی
Theoretical study of the HXYH dimers (X, Y = O, S, Se). Hydrogen bonding and chalcogen–chalcogen interactions
صفحات مقاله فارسی
17
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2011
نشریه
تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9469
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی فیزیک و شیمی آلی
مجله
فیزیک مولکولی - Molecular Physics
دانشگاه
موسسه شیمی پزشکی، مادرید، اسپانیا
کلمات کلیدی
پراكسيد هيدروژن، پیوند هیدروژنی، برهمکنش کالکوژن ، MP2، DFT-SAPT
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1080/00268976.2011.621458
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- جزئیات محاسبه
3- نتایج و بحث
3-1 منومرها
3-2 دیمرها
3-2-1 دیمر HSOH
3-2-2 دیمر HSSH
3-2-3 دیمر HSeOH
3-2-4 دیمر HSSeH
3-2-5 دیمر HSeSeH
3-3 بحث کلی
4- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
A theoretical study of the HXYH (X, Y ¼ O, S and Se) monomers and dimers has been carried out by means of MP2 computational methods. For the monomers, isomerization (H2X¼Y//HXYH) and rotational transition state barriers have been calculated. Additionally, the molecular electrostatic potential of the isolated monomers has also been analysed. Due to the chiral nature of these compounds, homo and heterochiral dimers have been explored. The number of minima found for the dimers range between 13 and 22. The electron density of the complexes has been characterized with the Atoms in Molecules (AIM) methodology finding a large variety of interactions. The DFT-SAPT method has been used to analyse the components of the interaction energies. Concerning chalcogen–chalcogen interactions, although the most stable minima are formed through hydrogen bonds (especially if OH groups are present in the molecules) as the size of the atoms involved in the interaction increase, the chalcogen–chalcogen contacts become more important.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مطالعه نظری منومرها و دیمرهای HXYH (X,Y=O, S, Se) با روشهای محاسباتی MP2 انجام میشوند. در منومرها ، ایزومریزاسیون (H2X=Y/HXYH) و سدهای انتقال چرخشی محاسبه میشوند. علاوه براین پتانسیل الکتروستاتیک مولکولی منومرها نیز بررسی میشوند. بدلیل ماهیت کایرال این ترکیبات ، دیمرهای هموکایرال و هتروکایرال شناسایی شده اند. تعداد مینیمم های یافت شده برای حلقه دیمری ، بین 13تا22 عدد میباشد.دانسیته الکترونی کمپلکسها با متدولوژی اتمها در مولکولها AIM، در تعداد زیادی از برهمکنشها مشخص  شده است. روش DFT-SAPT برای آنالیز اجزای انرژی برهمکنش بکار میرود. با در نظر گرفتن برهمکنشهای کالکوژن-کالکوژن گرچه پاایدارترین مینیممها از بین پیوندهای هیدروژنی تشکیل میشوند (بویژه اگر گروههای OHای در مولکول وجود داشته باشد) اما همانطور که اندازه اتمهای درگیر در برهمکنش افزایش می یابد، برهمکنشهای کالکوژن-کالکوژن اهمیت بیشتری پیدا میکند.

بدون دیدگاه