ترجمه مقاله شیوه ‌مدیریت منابع انسانی و موفقیت پروژه نقش میانجی اخلاق حرفه ‌ای اسلامی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شیوه ‌مدیریت منابع انسانی و موفقیت پروژه نقش میانجی اخلاق حرفه ‌ای اسلامی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شیوه ‌های مدیریت منابع انسانی و موفقیت پروژه، نقش میانجی اخلاق حرفه ‌ای اسلامی در سازمان های مبتنی بر پروژه پاکستان
عنوان انگلیسی
Human resource management practices and project success, a moderating role of Islamic Work Ethics in Pakistani project-based organizations
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6013
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی اسلامی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مدیریت پروژه
مجله
مجله بین المللی مدیریت پروژه
دانشگاه
گروه مدیریت پروژه، پاکستان
کلمات کلیدی
شیوه‌های HR، موفقیت پروژه، اخلاق حرفه‌ای اسلامی، سازمان‌های مبتنی بر پروژه
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مروری بر مقالات گذشته
2.1 بحث درمورد IV ها،DV ها و MV ها
2.2 چارچوب مفهومی
3. روش تحقیق
3.1 طرح تحقیق
3.2 جمعیت آماری
3.3 توصیف نمونه آماری
3.4 توصیف ابزار کار
3.5 واحد تحلیل
3.6 آزمون مقدماتی ابزار برآورد
3.7 روش گردآوری داده‌ها
3.8 آزمون‌های آماری مورداستفاده جهت تحلیل داده‌ها
3.8.1 آزمون پایایی
3.8.2 تحلیل رگرسیون
3.8.3 همبستگی پیرسون
3.8.4 نرم افزار مورداستفاده
3.9 ملاحظات اخلاقی
4. تحلیل داده‌ها و نتایج
4.1 تحلیل آماری
4.1.1 تحلیل فراوانی
4.1.2 جدول بندی متقاطع
4.1.3 جدول بندی متقاطع سازمان و جنسیت
4.1.4 جدول بندی متقاطع سازمان و سطح تحصیلات
4.2 رابطه بین PS و عوامل پیش بینی کننده و 4 شیوه HR یعنی ERS، ETD، EPA، ECS و IWE
4.3 آزمودن فرضیه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Research on the relationship amongst “HR practices” and perceived “project success” in project-based Pakistani organizations is stimulating. Islam deliberates on ethics as a vital factor in day to day life. This study builds direct and moderating hypotheses for the relationship between four selected HR practices (Employees Recruitment & Selection, Employees Training & Development, Employees Performance Appraisals and Employees Compensation System), “project success” (PS) and “Islamic Work Ethics” (IWE) in project-based Pakistani organizations. The hypotheses have been confirmed using survey data collected from “4” major cities of the country using cross sectional design. The findings suggest that less “ETD” all other three HR practices influence PS in project-based Pakistani organizations; moreover, they reveal moderating effects of IWE only on the relationship between practice of “Employees Recruitment & Selection” and PS as perceived by employees in the organizations. The significance, implications and limitations of results have also been deliberated for further research.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تحقیق درمورد رابطه بین «شیوه‌های مدیریت منابع انسانی» و «موفقیت پروژه» ادراکی در سازمان‌های مبتنی بر پروژه پاکستان در حال شدت گرفتن است. دین اسلام اخلاق را عاملی حیاتی در زندگی روزمره انسان برمی شمارد. این مطالعه فرضیات مستقیم و میانجی را برای رابطه بین 4 شیوه HR انتخابی (استخدام و گزینش کارمندان، تربیت و توسعه کارمندان، ارزیابی عملکردی کارمندان و سیستم پاداش کارمندان)، «موفقیت پروژه» (PS) و «اخلاق حرفه‌ای اسلامی» (IWE) در سازمان‌های مبتنی بر پروژه پاکستان ایجاد می‌کند. این فرضیات با کمک داده‌های برآورد تأیید می‌شوند که از 4 شهر بزرگ پاکستان با بهره گیری از طراحی مقطعی گردآوری شده‌اند. یافته‌ها به این موضوع اشاره دارند که ETD نسبت به هر سه شیوه دیگر مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های مبتنی بر پروژه پاکستان تأثیر کمی بر موفقیت پروژه دارد؛ افزون براین، این یافته‌ها اثرات میانجی IWE را تنها در رابطه بین شیوه «استخدام و گزینش کارمندان» و موفقیت پروژه‌ای که کارمندان در این سازمان‌ها متوجه شدند نشان می‌دهند. در مورد اهمیت، پیامدها و محدودیت‌های نتایج برای تحقیق آتی نیز بحث شده است.