ترجمه مقاله ژن های ترمیم DNA انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ژن های ترمیم DNA انسانی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ژن های ترمیم DNA انسانی، 2005
عنوان انگلیسی
Human DNA repair genes, 2005
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2005
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
8811
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
ژنتیک، ژنتیک پزشکی و ایمنی شناسی پزشکی
مجله
تحقیقات جهش - Mutation Research
دانشگاه
دانشگاه موسسه سرطان پیتزبورگ، مرکز سرطان هیلمن، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
DNA، ترمیم برش بازی، ترمیم برش نوکلئوتیدی، ژن ترمیم DNA، ژن های پاسخ دهنده به آسیب DNA، چنگال های همانندسازی
فهرست مطالب
چکیده
پیشگفتار
1- مقدمه
2- ترمیم برش بازی (BER)
3. ترمیم معکوس مستقیم آسیب DNA
4. ترمیم برش نوکلئوتیدی (NER)
5. نوترکیبی همولوگ
6. اتصال انتهاهای غیر همولوگ (NHEJ)
7- DNA پلیمرازها
8- آنمی فانکونی
9. ساختار کروماتین
10- سایر ژن‌های پاسخ‌دهنده به آسیب DNA
11. ویرایش و پردازش نوکلئازها
12. سایر ژن‌هایی که شبیه ژن‌های ترمیم DNA هستند
13. از قلم افتادگی‌ها و حذف‌ها در این نسخه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

An updated inventory of about 150 human DNA repair genes is described. The compilation includes genes encoding DNA repair enzymes, some genes associated with cellular responses to DNA damage, and other genes associated with genetic instability or sensitivity to DNA damaging agents. The updated human DNA repair genes table (http://www.cgal.icnet.uk/DNA Repair Genes.html) is a research and reference tool that directly links to several databases: Gene Cards, Online Mendelian Inheritance in Man, the NCBI MapViewer for chromosome position, and the NCBI Entrez database for the reference nucleotide sequence. This article discusses the approximately 25 genes added, since the original version of the table was first produced in 2001, and some other revisions.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
فهرست به روز شده‌ای از حدود 150 ژن ترمیمDNA انسانی شرح داده شده است. این مجموعه شامل ژن‌های کدکننده آنزیم‌های ترمیم DNA، برخی از ژن‌های مرتبط با پاسخ‌های سلولی به آسیب DNA و سایر ژن‌های مرتبط با ناپایداری ژنتیکی یا حساسیت در برابر عوامل آسیب‌رسان به DNA است. جدول به روز شده حاوی اسامی ژن‌های ترمیم DNA انسانی (http://www.cgal.icnet.uk/DNA Repair Genes.html) یک ابزار تحقیقاتی و مرجع است که به طور مستقیم به چند پایگاه داده متصل است: Gene Cards، پروژه میراث مندلی در انسان ، پایگاه داده NCBI MapViewer برای موقعیت کروموزومی DNA و پایگاه داده NCBI Entrez برای توالی نوکلئوتید مرجع. این مقاله بر روی حدودا 25 ژن اضافه شده از زمانی که نسخه اصلی جدول برای اولین بار در سال 2001 تولید شد و برخی از تجدید نظرهای دیگری که صورت گرفته است؛ بحث می‌کند.