تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله عملکرد انتقال گرما و تحلیل های اکسرژی یک مبدل گرمایی صفحه موجدار با نانوفلوئید اکسید فلزی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: عملکرد انتقال گرما و تحلیل های اکسرژی یک مبدل گرمایی صفحه موجدار با استفاده از نانوفلوئید های اکسید فلزی
عنوان انگلیسی: Heat transfer performance and exergy analyses of a corrugated plate heat exchanger using metal oxide nanofluids
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7002 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.70Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله: مکانیک سیالات
مجله: ارتباطات بین المللی در انتقال حرارت و توده - International Communications in Heat and Mass Transfer
دانشگاه: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه مالایا، مالزی
کلمات کلیدی: مبدل حرارتی صفحه موجدار، نانوفلوئید، سرعت انتقال حرارت، قدرت مکش، اتلاف اکسرژی، انتقال حرارت اکسرژیک، اثربخشی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2. دستاورد تحلیلی

3. نتایج و بحث

3.1 ضریب انتقال گرمایی و سرعت انتقال گرما

3.2 ضریب اصطکاک ،افت فشار و قدرت مکش

3.3 اتلاف اکسرژی و اثر بخشی انتقال گرمایی اکسرژتیک

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Heat exchangers have been widely used for efficient heat transfer from one medium to another. Nanofluids are potential coolants, which can afford excellent thermal performance in heat exchangers. This study examined the effects of water and CuO/water nanofluids (as coolants) on heat transfer coefficient, heat transfer rate, frictional loss, pressure drop, pumping power and exergy destruction in the corrugated plate heat exchanger. The heat transfer coefficient of CuO/water nanofluids increased about 18.50 to 27.20% with the enhancement of nanoparticles volume concentration from 0.50 to 1.50% compared to water. Moreover, improvement in heat transfer rate was observed for nanofluids. On the other hand, exergy loss was reduced by 24% employing nanofluids as a heat transfer medium with comparing to conventional fluid. Besides, 34% higher exergetic heat transfer effectiveness was found for 1.5 vol.% of nanoparticles. It has a small penalty in the pumping power. Hence, the plate heat exchanger performance can be improved by adapting the working fluid with CuO/water nanofluids.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مبدل های حرارتی به طور وسیعی برای انتقال حرارتی کارامد از یک رسانه به دیگری به کار رفته است.نانوفلوئیدها سرد کننده های احتمالی هستند که می تواند عملکرد گرمایی عالی را در مبدل های حرارتی تامین نماید.این مطالعه تاثیرات آب و CuO/ نانوفلوئیدهای آبی (به صورت سرد کننده ها) بر روی ضریب انتقال حرارتی،سرعت انتقال حرارتی، اتلاف اصطکاک، افت فشار، قدرت مکش و خرابی اکسرژی در مبدل حرارتی صفحه ای موجدار را بررسی می کند.ضریب انتقال حرارتی CuO /نانوفلوئیدهای آبی در حدود 18.50% تا 27.20% ارتقاء نانو ذرات غلظت حجمی از 0.50 تا 1.50% در مقایسه با آب افزایش داشت.از سوی دیگر، پیشرفت به اندازه ی 24% کاهش یافت که نانو فلوئیدها را به صورت یک واسطه ی انتقال حرارتی با مقایسه با سیال متداول کاهش یافت.به علاوه، 34% از اثر بخشی انتقال حرارتی اکسرژیک بالاتر برای 1.5 % حجم نانو ذرات یافت شد.آن دارای یک خسارت کوچک است.از اینرو، عملکرد مبدل حرارت صفجه ای می تواند با تطبیق سیال متحرک با CuO /نانوفلوئیدهای آبی بهبود می یابد.