ترجمه مقاله شفاف سازی و توضیح شادی: احساسات مثبت رضایتمندی از زندگی - APA

ترجمه مقاله شفاف سازی و توضیح شادی: احساسات مثبت رضایتمندی از زندگی - APA
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شفاف سازی و توضیح شادی: احساسات مثبت از طریق ایجاد انعطاف پذیری، رضایتمندی از زندگی را افزایش می دهد
عنوان انگلیسی
Happiness Unpacked: Positive Emotions Increase Life Satisfaction by Building Resilience
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2009
نشریه
Apa
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5005
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی عمومی و روانشناسی شناخت
مجله
انجمن روانشناسی آمریکا (American Psychological Association)
دانشگاه
دانشگاه کالیفرنیا، سان فرانسیسکو
کلمات کلیدی
شادی، رضایتمندی از زندگی، انعطاف پذیری نفس، توسعه، ساخت
فهرست مطالب
تئوری توسعه و ساخت
احساسات مثبت و انعطاف پذیری نفس
شفاف سازی و توضیح شادی
فرضیه
روش تحقیق
شرکت کنندگان
معیارها
احساسات روزانه
انعطاف پذیری نفس
رضایتمندی از زندگی
فرایند و طرز عمل
نتایج
فرضیه 1: آیا احساسات مثبت (اما نه منفی) افزایش انعطاف پذیری نفس و رضایتمندی از زندگی را پیش بینی می کند؟
فرضیه 2: آیا احساسات مثبت (اما نه رضایتمندی از زندگی) تاحدی رابطه ی بین نمرات اولیه و نهایی انعطاف پذیری نفس را تعدیل می کند؟
فرضیه 3: آیا افزایش انعطاف پذیری نفس مسئول رابطه ی بین احساسات مثبت و افزایش رضایتمندی از زندگی است؟
فرضیه 4: آیا احساسات منفی تاثیرات احساسات مثبت را کاهش می دهد؟
فرضیه 5: آیا افزایش سطوح احساسات مثبت ضروری هستند؟
بحث
احساسات مثبت و منفی
محدودیت ها و آثار آتی
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Happiness—a composite of life satisfaction, coping resources, and positive emotions—predicts desirable life outcomes in many domains. The broaden-and-build theory suggests that this is because positive emotions help people build lasting resources. To test this hypothesis, the authors measured emotions daily for 1 month in a sample of students (N  86) and assessed life satisfaction and trait resilience at the beginning and end of the month. Positive emotions predicted increases in both resilience and life satisfaction. Negative emotions had weak or null effects and did not interfere with the benefits of positive emotions. Positive emotions also mediated the relation between baseline and final resilience, but life satisfaction did not. This suggests that it is in-the-moment positive emotions, and not more general positive evaluations of one’s life, that form the link between happiness and desirable life outcomes. Change in resilience mediated the relation between positive emotions and increased life satisfaction, suggesting that happy people become more satisfied not simply because they feel better but because they develop resources for living well.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
شادی –یعنی ترکیبی از رضایتمندی از زندگی، منابع مقابله ای (کنار آمدن)، و احساسات مثبت – پیامدهای مطلوب زندگی را در حوزه های بسیاری پیش بینی می کند. تئوری توسعه و ساخت (broaden- and-build theory) بیان می کند که این امر بدین سبب است که احساسات مثبت در ایجاد منابع پایدار به افراد کمک می کنند. برای آزمودن این فرضیه، نویسندگان احساسات روزانه را برای یک ماه در نمونه ای متشکل از دانشجویان (تعداد کل = 86) اندازه گیری کردند و رضایتمندی از زندگی و صفت انعطاف پذیری را در آغاز و انتهای این ماه ارزیابی کردند. احساسات مثبت افزایش در انعطاف پذیری و رضایت از زندگی را پیش بینی می کند. احساسات منفی دارای تاثیرات ضعیف بود و یا حتی بدون تاثیر بود و با مزایای احساسات مثبت تداخل نداشت. همچنین، احساسات مثبترابطه ی بین انعطاف پذیری مبنا و نهایی را تعدیل می ساخت، اما رضایتمندی از زندگی این گونه نبود. این مسئله نشان می دهد که احساسات مثبت زودگذر/آنی و نه تحولات مثبت کلی تر زندگی فرد است که ارتباط بین شادی و پیامدهای زندگی مطلوب را شکل می دهد. تغییر در انعطاف پذیری رابطه ی بین احساسات مثبت را تعدیل می سازد و رضایتمندی از زندگی را افزایش می دهد، که این امر نشان می دهد که افراد شاد راضی تر هستند نه به این خاطر که آنها احساس بهتری می کنند بلکه بدین سبب که آنها منابعی را برای زندگی بهتر توسعه می دهند.

بدون دیدگاه