ترجمه مقاله بازیابی چند معیاری اطلاعات معنایی مبتنی بر هستی شناسی فازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازیابی چند معیاری اطلاعات معنایی مبتنی بر هستی شناسی فازی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بازیابی چند معیاری اطلاعات معنایی مبتنی بر هستی شناسی فازی
عنوان انگلیسی
Fuzzy Ontology Based Multi-Modal Semantic Information Retrieval
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4844
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله
معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی نرم افزار و هوش مصنوعی
مجله
کنفرانس بین المللی محاسبات هوشمند، ارتباطات و همگرایی
دانشگاه
دانشگاه Chennai، هند
کلمات کلیدی
هستی شناسی، نمایش دانش، تحلیل معنایی، OWL، فراگیری ماشین، چشم انداز کامپیوتر
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مطالعات مرتبط
3. روش فنی
تولید کتاب کد بصری مبتنی بر ارتباط متغیر
ادغام هستی شناسی فازی
4. نتایج و پیاده سازی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Lack of today’s technology of information retrieval system is the semantic between the information resources. The semantic can be expressed for a resource using the underlying technology of ontology. So the main objective of this paper is to design an information retrieval system for both text and image data using the concept of ontology. The main focus of this paper is to improve information retrieval for sports events using Ontologies. As it is complex problem, it is addressed into the following subproblems in this paper. (1) Integrating domain knowledge and images using fuzzy ontology and Retrieving the required Mutimodal information using fuzzy rule set. (2) Providing image semantic by constructing visual codebook for affine covariantSemantic segmented patches. (3) Analysing the discriminative power of each visual word using the probabilistic latent semantic and quantizing them using the Chi-Square test. In this work, the domain of Sports is considered for creating both Low-level visual ontology for certain sport event images and also for building a high-level domain ontology from the information on web. These two Ontologies are integrated using Fuzzy concepts.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
عدم وجود تکنولوژی سیستم بازیابی اطلاعات معنایی میان منابع اطلاعاتی قابل مشاهده است. اطلاعات معنایی می توانند برای یک منبع با استفاده از تکنولوژی هستی شناسی مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین هدف اصلی این مقاله ، طراحی یک سیستم بازیابی اطلاعات برای داده های تصویری و متنی با استفاده از مفهوم هستی شناسی است.عمده ی تمرکز این مقاله بر بهبود بازیابی اطلاعات برای رویداد های ورزشی با استفاده از هستی شناسی است. از آنجایی که این مسئله پیچیده است، به چند مسئله ی فرعی تقسیم بندی شده است. (1) یکپارچه سازی دانش این حوزه و تصاویر با استفاده از هستی شناسی فازی و بازیابی اطلاعات چند معیاری مورد نیاز با استفاده از مجموعه قوانین فازی. (2) ارائه ی تصاویر معنایی با ایجاد کتاب های کد بصری برای ارتباط قطعات متغیر و پراکنده ی معنایی. (3) تجزیه و تحلیل قدرت تمایز هر لغت بصری با استفاده از معنای نهفته ی احتمالی و بررسی آن ها با استفاده از آزمون کای اسکور. در این پژوهش، حوزه ی ورزش به منظور ایجاد هستی شناسی بصری سطح پایین برای تصاویر رویدادهای ورزشی خاص و هم چنین برای ایجاد هستی شناسی سطح بالای اطلاعات در وب، در نظر گرفته شده است. این دو بخش از هستی شناسی با استفاده از مفاهیم فازی ادغام شده اند.

بدون دیدگاه