تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی اثر متغیرهای اساسی حسابداری در تغییرات قیمت سهام

عنوان فارسی: بررسی اثر متغیرهای اساسی حسابداری در تغییرات قیمت سهام
عنوان انگلیسی: Investigating the Effect of Fundamental Accounting Variables on the Stock Prices Variations
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2012 نشریه : Ccsene
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5309 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 427.07Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: حسابداری و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد مالی و حسابداری مالی
مجله: مجله بین المللی اقتصاد و دارایی
دانشگاه: گروه حسابداری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
کلمات کلیدی: درآمد خالص، درآمد عملیاتی، وجوه نقدی عملیاتی، بدهی، قیمت سهام
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. بحث

2.1مرور ادبیات پیشین

2.2 توسعه فرضیه

2.3 روش

2.3.1 جامعه آماری و نمونه تحقیق

2.4 آزمایش فرضیات

2.5 مدل پیش بینی قیمت سهام

3. نتیجه گیری

پیشنهادات

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Preparing financial statements mainly aims at providing users with the required information in order to help them make economic decisions. Current and potential investors are regarded as information users which are composed of diverse aspects. Investors seek to predict the future stock yields and this can be done through investigating the future stock prices. Hence, predicting future stock price is an essential aspect considered by potential investors. The present paper explores the relationship between changes in fundamental accounting variables with stock price variations of 70 firms listed on Tehran Stock Exchange in a period covering five years from 2006 to 2010 employing Correlation coefficient, adjusted R2 and multiple regressions. The fundamental accounting variables include assets, liabilities, owner's equity, sale, operating income, net income, operating cash flow and investment cash flow. The empirical results reveal that there is a significant relationship between fundamental accounting variables and stock price variations of firms listed on Tehran Stock Exchange. That's why investors should have a special attention to fundamental accounting variables when predicting stock prices and making financial decisions.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تهیه صورت های مالی به طور عمده با هدف ارائه اطلاعات مورد نیاز به کاربران به منظور کمک به آنها ، در مورد تصمیمات اقتصادی است. سرمایه گذاران فعلی و بالقوه، به عنوان کاربران این اطلاعات که از جنبه های گوناگون تشکیل شده اند، محسوب می شوند. سرمایه گذاران به دنبال پیش بینی بازده سهام آینده هستند و این امر از طریق بررسی قیمت سهام آینده انجام می شود.از این رو، پیش بینی قیمت سهام آینده که توسط سرمایه گذاران بالقوه در نظر گرفته شده است، یک جنبه ضروری است.مقاله حاضر به بررسی رابطه بین تغییرات در متغیرهای اساسی حسابداری با تغییرات قیمت سهام 70 شرکت فهرست شده از بورس اوراق بهادار تهران، در مدت 5 سال می پردازد و از سال 2006 تا 2010 را با استفاده از ضریب همبستگی، تنظیم R2 و رگرسیون چند متغیره، پوشش می دهد.متغیرهای اساسی حسابداری شامل: دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام، فروش، درآمد عملیاتی، درآمد خالص ، وجوه های نقدی عملیاتی و سرمایه گذاری جریان نقدی می شود.نتایج تجربی نشان می دهد که رابطه معناداری بین متغیرهای اساسی حسابداری و تغییرات قیمت سهام شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. به همین دلیل است که سرمایه گذاران باید توجه ویژه ای به متغیرهای اساسی حسابداری، هنگامی که قیمت سهام پیش بینی می شود و تصمیم گیری مالی گرفته می شود، داشته باشند.