ترجمه مقاله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین‌ المللی در BIMSTEC - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین‌ المللی در BIMSTEC - نشریه تیلور و فرانسیس
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین‌ المللی در BIMSTEC: تجزیه و تحلیل علیت پانل
عنوان انگلیسی
Foreign direct investment and international trade in BIMSTEC: panel causality analysis
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2017
نشریه
تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8253
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت بازرگانی، بازرگانی بین الملل، مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار، اقتصاد مالی و اقتصاد پولی
مجله
بازنگری شرکت های فراملی - TRANSNATIONAL CORPORATIONS REVIEW
دانشگاه
گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه جامع، لکنونا، هند
کلمات کلیدی
BIMSTEC، علیت، FDI، تجارت جهانی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
پیشینه پژوهش
چارچوب مفهومی
مدل اقتصاد سنجی و روش های تخمین
داده ها و نتایج
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Economic engagement and disengagement are part and parcel of political economy and geopolitical concerns. The recent non-participation of India in the South Asian Association for Regional Cooperation summit has proved fatal. This has resulted in the shift of attention of the major Asian countries towards The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) region for world trade and foreign direct investment (FDI). The present study is an attempt to empirically identify the causality between variables of FDI and world trade across panel data for BIMSTEC countries. This is an attempt to search for further causality.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مشارکت و قطع روابط اقتصادی بخشی از اقتصاد سیاسی و مسائل ژئوپلتیکی به شمار می رود. در این زمینه اثبات شده است که عدم مشارکت اخیر هند در انجمن آسیای جنوبی برای اجلاس همکاری منطقه مخرب بوده و منجر به تغییر توجه کشورهای مهم آسیایی به سمت طرح خلیج بنگال برای منطقه همکاری اقتصادی و فنی چند بخشی (BIMSTEC) در تجارت جهانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) شده است. در مطالعه حاضر برای شناسایی تجربی علیت میان متغیرهای FDI و تجارت جهانی در داده های پانل کشورهای BIMSTEC تلاش شده است.علاوه بر این، برای جست و جوی علیت بیش تر نیز تلاش شده است.

بدون دیدگاه