ترجمه مقاله تاثیر تثبیت با خاکستر بادی بر تقلیل مدول سختی رس های متورم شونده - نشریه ASCE

ترجمه مقاله تاثیر تثبیت با خاکستر بادی بر تقلیل مدول سختی رس های متورم شونده - نشریه ASCE
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر تثبیت با خاکستر بادی بر تقلیل مدول سختی رس های متورم شونده
عنوان انگلیسی
Effect of Fly-Ash Stabilization on Stiffness Modulus Degradation of Expansive Clays
صفحات مقاله فارسی
29
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2016
نشریه
ASCE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6826
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
خاک و پی و مدیریت ساخت
مجله
مجله مواد در مهندسی عمران - Journal of Materials in Civil Engineering
دانشگاه
گروه مهندسی عمران، موسسه فناوری حیدرآباد هند
کلمات کلیدی
خاک‌های متورم شونده، خاکستر بادی، مدول برشی، نسبت میرایی، مدت عمل آوری، آزمایش ستون تشدید
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
پیش زمینه
تثبیت خاک
خواص دینامیکی خاک‌های تثبیت شده
اهداف
مصالح مورداستفاده
خاک متورم شونده
خاکستر بادی
آماده سازی نمونه‌ها
روش‌های آزمایش
آزمایش شاخص تورم آزاد (FSI)
آزمایش ستون تشدید
مطالعات پراش اشعه ایکس (XRD)
نتایج و بحث
تأثیر خاکستر بادی بر حدود اتربرگ
تأثیر خاکستر بادی بر شاخص تورم آزاد
تأثیر خاکستر بادی و زمان عمل آوری بر خواص دینامیکی خاک
تحلیل آزمایش پراش اشعه ایکس (XRD)
کاربرد مدل
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Expansive soils undergo a considerable amount of volume change because of moisture fluctuations and cause severe damage to lightweight structures. In this study, an attempt is made to stabilize the expansive soils to improve their swelling, stiffness, and damping properties with class C fly ash. The percentage of fly ash was varied between 5 and 20% by dry weight of the soil. A series of fixed-free type resonant column tests were performed to determine the dynamic properties, including shear modulus (G) and damping ratio (D); and Poisson’s ratio (ν) of untreated and fly ash treated expansive soils. Prior to the testing, the specimens were cured for 1, 7, and 28 days in a humidity chamber. It is observed that the shear modulus of expansive clay has increased and corresponding damping ratio has decreased with increase in the fly ash content. The curing time has practically negligible influence on the normalized shear modulus and damping ratio of the treated specimens. A generalized equation is proposed for the upper and lower bound normalized shear modulus degradation curves for stabilized clays. An economical design alternative for a vertically vibrating machine is suggested based on the improved dynamic soil properties of the clay

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
خاک‌های متورم شونده به دلیل نوسانات رطوبت دچار تغییر حجم زیادی می‌شوند وآسیب شدیدی به سازه‌های سبک وزن وارد می‌کنند. در این تحقیق، تلاش می‌کنیم تا خاک‌های متورم شونده را برای ارتقای خواص تورمی، سختی و میرایی شان با خاکستر بادی رده c تثبیت کنیم. درصد خاکستر بادی بین 5 تا 20 درصد وزن خشک خاک متغیر بود. جهت تعیین خواص دینامیکی ازجمله مدول برشی (G) و نسبت میرایی (D) و هم چنین ضریب پوآسون (v) خاک‌های متورم شونده اصلاح نشده و اصلاح شده با خاکستر بادی سری آزمایش‌های ستون تشدید یک سر گیردار انجام گردید. پیش از آزمایش، نمونه‌ها در اتاقی مرطوب به مدت 1، 7 و 28 روز برای عمل آوری نگهداری شدند. شاهد بودیم که مدول برشی خاک رس متورم شونده افزایش و نسبت میرایی نظیرش با افزایش درصد خاکستر بادی کاهش یافته است. زمان عمل آوری در عمل تأثیر ناچیزی بر مدول برشی و نسبت میرایی نرمال شده نمونه‌های اصلاح شده دارد. در این تحقیق، برای منحنی‌های کران بالا و پائین تقلیل مدول برشی نرمال شده رس‌های تثبیت شده معادله‌ای تعمیم یافته پیشنهاد می‌گردد. هم چنین، یک روش طراحی اقتصادی براساس خواص دینامیکی ارتقایافته خاک رس برای دستگاه ارتعاش عمودی پیشنهاد خواهد شد.

بدون دیدگاه