ترجمه مقاله مدلسازی المان محدود کنج بتن مسلح تحت لنگر خمشی بازکننده - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مدلسازی المان محدود کنج بتن مسلح تحت لنگر خمشی بازکننده - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدلسازی المان محدود کنج های بتن مسلح تحت لنگر خمشی بازکننده
عنوان انگلیسی
Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Corners Under Opening Bending Moment
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2013
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5921
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه، مدیریت ساخت و مهندسی هیدرولیک
مجله
مجله مؤسسه مهندسان (هند): سری A
دانشگاه
گروه مهندسی عمران، هند
کلمات کلیدی
کنج‌های بتن مسلح، تحلیل المان محدود، آرماتور برشی، لنگر خمشی بازکننده
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
اهمیت تحقیق
مدلسازی المان محدود
ترک خوردگی در بتن
نتایج و تشریح مطالب
رفتار بار – تغییرمکان خمشی نمونه 1 (سیستم جزئیات آرماتوربندی 1)
رفتار بار- تغییرمکان خمشی نمونه 2 (سیستم جزئیات آرماتوربندی 2)
رفتار بار – تغییرمکان خمشی نمونه 3 (سیستم جزئیات آرماتوربندی 3)
رفتار بار – تغییرمکان خمشی نمونه 4 (سیستم جزئیات آرماتوربندی 4)
رفتار شکل پذیر
مطالعه پارامتری
شکل پذیری برای مدل‌های با فاصله آرماتور برشی متغیر
شاخص شکل پذیری برای مدل‌های با رده‌های متغیر بتن
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In the past few years, there has been growing use of finite element method for analysis of RCC structures to eliminate the expensive testing. However, validations of numerical models are instrumental towards making models reliable, which is, fundamental towards truly predictive prototyping. Keeping this in view, paper presents the results of numerical study of Reinforced Concrete Corners under opening moments using general-purpose finite element analysis software (ANSYS) and the comparison of results to the experimental results available in the literature [Singh and Kaushik, J Inst Eng (India), 84:201–209, 2003]. The Load deflection behaviour obtained is compared with the results corresponding to four different reinforcement detailing investigated experimentally [Singh and Kaushik, J Inst Eng (India), 84:201–209, 2003]. Details of the FE modeling of Reinforced Concrete Corners with four different reinforcement detailing have been presented. The best reinforcement detailing of Reinforced Concrete Corners on the basis of load deflection behaviour has been judged and advocated further on the basis of finite element analysis. The second phase of the study, investigates the effect of diameter of main steel, grade of concrete and spacing of shear reinforcement on load deformation behavior of the corners under opening bending moments.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در چند سال گذشته، کاربرد روش المان محدود جهت تحلیل سازه‌های RCC برای حذف آزمایشات پرهزینه رو به رشد بوده است. با این حال، صحت آزمایی های مدل‌های عددی برای مطمئن ساختن مدل‌ها مفیدند که برای ساخت نمونه اولیه‌ای که به درستی پیش بینی کند امری بنیادی محسوب می‌شوند. با مد نظر قرار دادن این موضوع، این مقاله نتایج مطالعه‌ای عددی درمورد کنج‌های بتن مسلح تحت لنگرهای خمشی بازکننده را با بهره گیری نرم افزار تحلیل المان محدود کلی (ANSYS) و مقایسه‌ی نتایج با نتایج آزمایشگاهی موجود در مقالات را ارائه می‌کند. رفتار بار-تغییرمکان خمشی در مقایسه با نتایج متناظر با 4 جزئیات آرماتوربندی مختلف که بصورت آزمایشگاهی بررسی شده‌اند حاصل شده است. جزئیات مدلسازی المان محدود کنج‌های بتن مسلح با 4 جزئیات آرماتوربندی مختلف معرفی شده‌اند. بهترین جزئیات آرماتوربندی کنج‌های بتن مسلح براساس رفتار بار-تغییرمکان خمشی توجیه شده است و براساس تحلیل المان محدود مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. فاز دوم مطالعه به بررسی اثر قطر فولاد اصلی، رده بتن و فاصله آرماتورهای برشی بر رفتار بار-تغییرشکل خمشی کنج‌ها تحت لنگرهای خمشی بازکننده می‌پردازد.

بدون دیدگاه