تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مدل سازی المان محدود روانگرایی لرزه ای در خاک ها

عنوان فارسی: مدل سازی المان محدود روانگرایی لرزه ای در خاک ها
عنوان انگلیسی: Finite Element Modelling of Seismic Liquefaction in Soils
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 32
سال انتشار : 2013 نشریه : ُSeags
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5969 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.73Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: خاک و پی، مهندسی هیدرولیک و سازه
مجله: مجله مهندسی ژئوتکنیک SEAGS و AGSSEA
دانشگاه: بخش مهندسی. دانشگاه صنعتی دلفت، هلند
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2.مدل های محصورشدگی

3.رابطه ساختاری تنش- کرنش

4- مقایسه پیش بینی های تحلیلی با داده های آزمایشگاهی

5- ارزیابی پارامتری

6- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Numerical aspects of seismic liquefaction in soils as implemented in the finite element code, PLAXIS, is described in this paper. After description of finite element equations of dynamic problems, three practical dynamic boundary conditions, namely viscous boundary tractions, tied degrees of freedom and free field elements are reviewed. Possibilities and limitation of each type of boundary condition is highlighted. The formulation of a constitutive model, called as UBC3D-PLM, which describes the mechanical behaviour of soils under cycUc loading is also presented. The model is an extension of the two dimensional UBCSAND model developed at University of British Colombia which utilises isotropic and kinematic hardening mles for primary and secondary yield surfaces to properly take into account accumulation of excess pore water pressure and effect of soil densification during cychc loading. By means of a simplified Rowe's stress-dilatancy theory, the model is capable of modelling liquefaction for different stress paths. It will be presented in this paper how most of the model parameters can be found from the corrected SPT blow count which makes the model easy to use for practical applications. Finally, the model is used for modelling a real boundary value problem and the results are compared with field measurements.

نمونه متن ترجمه

چکیده

جوانب عددی روانگرایی عددی در خاک ها همان طور که در برنامه المان محدود، PLAXIS اجرا شده است، در این مقاله تشریح خواهند شد. پس از توضیح معادلات المان محدود در مسائل دینامیکی، سه شرط مرزی دینامیکی عملی از جمله کشش مررزی ویسکوز، درجات آزادی مقید و المان های میدان نامقید بازبینی می گردند. امکانات و محدودیت ها هر نوع از شرایط مرزی بطور برجسته نشان داده خواهند شد. فرمولاسیون یک مدل ساختاری بنام UBC3D-PLM که رفتار مکانیکی خاک ها را تحت بارگذاری تناوبی هم چنین ارائه خواهد شد. این مدل صورت تعمیم یافته مدل دوبعدی UBCSAND در دانشگاه بریتیش کلمبیا ساخته شد که از قوانین سخت شدگی همسانگرد و سینماتیکی برای سطوح تسلیم اولیه و ثانویه بهره گیرد تا جمع شدگی فشار آب حفره ای اضافی و اثر چگالش خاک در حین بارگذاری تناوبی به درستی لحاظ گردد. به وسیله یک نظریه ساده سازی شده تنش-اتساع، مدل می تواند روانگرایی را برای مسیرهای تنش متفاوت مدل سازی نماید. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه اغلب پارامترها با توجه به تعداد ضربات SPT اصلاح شده یافت می شود که این امر، استفاده از مدل را برای کاربردهای عملی آسان می سازد. در نهایت، مدل برای مدل سازی یک مقدار مرزی واقعی استفاده می شود و نتایج با اندازه گیری های میدانی مقایسه می شود.