تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مدل سازی مالی برای صنعت بیمه عمر با دانش ناهنجار مبتنی بر مدل MCDM پیوندی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: مدل سازی مالی و برنامه ریزی بهبود برای صنعت بیمه عمر با استفاده از دانش ناهنجار مبتنی بر مدل MCDM پیوندی
عنوان انگلیسی: Financial modeling and improvement planning for the life insurance industry by using a rough knowledge based hybrid MCDM model
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 30 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 28
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 131 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.34Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: بانکداری، بیمه و مدیریت مالی
مجله: علوم اطلاعات - Information Sciences
دانشگاه: گروه امور بانکداری و مالی، دانشگاه فرهنگی چین (SCE)، تایپه، تایوان
کلمات کلیدی: تصمیم گیری چند شرطی (MCDM)، فرایند شبکه تحلیل مبتنی بر (DEMATEL (DANP، نظریه مجموعه ناهنجار (RST)، انتگرال فازی، عملکرد مالی (FP)، نظریه سودمندی چند مشخصه ای (MAUT)
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مقدمات

تئوری مجموعه ناهنجار و رویکرد مجموعه ناهنجار مبتنی بر تسلط

تکنیک DEMATEL و روش ANP مبتنی بر DEMATEL

انتگرال فازی برای تراکم عملکرد نوع غیر افزایشی

رویکرد پیوندی مبتنی بر دانش ناهنجار

DRSA برای بازیابی دانش ناهنجار

تکنیک DEMATEL و روش DANP

انتگرال فازی ترکیبی با استفاده از وزن های تأثیرگذار DANP و مقیاس فازی

موارد تجربی از صنعت بیمه عمر

داده ها

مدل DRSA برای کاوش ویژگی های اصلی و قوانین تصمیم

مدل ارزیابی انتگرال فازی

نتایج و بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Financial modeling for the life insurance industry involves two main difficulties: (1) Selecting the minimal and critical variables for modeling while considering the impreciseness and interrelationships among the numerous attributes and (2) measuring plausible synergy effects among variables and dimensions that might cause undesirable biases for an evaluation model. To overcome these difficulties, this paper proposes a two-stage hybrid approach: Rough financial knowledge is retrieved first, and then the obtained core attributes are measured and synthesized using fuzzy-integral-based decision methods. The main innovation of this study is the use of rough knowledge retrieval procedures and fuzzy measures for exploring the synergy effects on financial performance. This approach is expected to support insurers to systematically improve their financial performance. A group of life insurance companies in Taiwan was analyzed, and the findings support the existence of interrelated synergy effects among the core criteria. In addition, five companies were examined to illustrate financial performance improvement planning with this approach. This study bridges the gap between advanced soft computing techniques and pragmatic financial modeling in a dynamic business environment.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مدلسازی مالی برای صنعت بیمه عمر با دو مشکل عمده مواجه است: (1) انتخاب متغیرهای کمینه و بحرانی برای مدل سازی در حین در نظر گرفتن نادقیق بودن و روابط درونی میان انواع متعدد ویژگی ها و (2) ارزیابی اثرات سینرژی محتمل در میان متغیرها و ابعادی که می توانند باعث ایجاد پیشقدرهای نامطلوب برای یک مدل ارزیابی شوند. برای غلبه بر این مشکلات، این مقاله یک رویکرد پیوندی دو مرحله ای ارائه می دهد: دانش مالی ناهنجار (خشن) در ابتدا بازیابی شده است، و پس از آن ویژگی های اصلی بدست آمده ارزیابی شده و با استفاده از روش های تصمیم مبتنی بر انتگرال فازی ترکیب شده اند. نوآوری اصلی این مطالعه استفاده از رویه های بازیابی دانش نابهنجار و مقیاس های فازی برای کاوش اثرات سینرژی روی عملکرد مالی می باشد. انتظار می رود این رویکرد از بیمه ها برای بهبود سیستماتیک عملکرد مالی شان پشیتبانی نماید. گروهی از کمپانی های بیمه عمر در تایوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، و یافته ها از وجود اثرات سینرژی مرتبط به هم در میان شرایط اصلی پشتیبانی می کردند. به علاوه پنج کمپانی برای شرح برنامه ریزی بهبود عملکرد مالی با این رویکرد آزموده شدند. این مطالعه پلی میان فواصل هرز بین تکنیک های محاسبات نرم پیشرفته و مدلسازی مالی عمل¬ گرا در محیط تجاری پویا ایجاد می کند.