تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله تحلیل تجهیزات ابزار دقیق در یک پروژه بارگذاری اولیه

عنوان فارسی: تحلیل و بررسی تجهیزات ابزار دقیق در یک پروژه بارگذاری اولیه
عنوان انگلیسی: Investigation of field instrumentation in a preloading project
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 25
سال انتشار : 2014 نشریه : ICE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 3117 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.31Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم و مهندسی آب، مهندسی و علوم محیط زیست و مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: ژئوتکنیک و محیط زیست عمران
مجله: مهندسی ژئوتکنیک
دانشگاه: گروه عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

علامت گذاری ها

۱  مقدمه

۲  سایت و شرایط زیرسطحی

۳  مشخصات پروژه و روش ساخت و ساز

۴  نقشه دستگاه

۵  برآورد ته نشینی کل

۵ ۱ ته نشینی فوری

۵ ۲ ته نشینی تثبیتی

۶  زمان تثبیت

۷  تفسیرهای تحلیل برگشتی

۸  مفهوم کاربردی

۹  استفاده از روش Asaoka

۱۰  نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

abstract

Preloading with prefabricated vertical drains (PVDs) is one of the most successful methods for improvement of soft soils settlement. A preloading project is described in the southwest of Iran near the Persian Gulf, in which wellplanned instrumentation was used. The purpose of the project was placement of an 8 m embankment with installation of PVDs to accelerate the consolidation of subsoil for construction of a concrete water tank, 100 m 3 150 m with total volume of 100 000 m3. The thickness of soft soil was about 15 m. This paper presents results of soil instrumentation to measure dissipation of excess pore pressure (EPP), differentiating settlement in different soil layers and a comparison of the measurements with predicted settlements and consolidation–time variations according to radial consolidation theory, the results of Settle3D analysis and the Asaoka method. In addition, smear zone effects caused by PVD installation are studied and suitable parameters of soil permeability and smear zone are proposed for future projects. The results clarify that if consolidation parameters are selected adequately based on laboratory tests, the maximum settlement and consolidation–time relations are estimated properly both by conventional theoretical solutions and by more detailed solutions such as Settle3D.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بارگذاری اولیه با زهکش های عمودی پیش ساخته (PVD ها) یکی از موفق ترین روش ها برای بهبود ته نشینی خاک نرم است. یک پروژه بارگذاری اولیه در جنوب غربی ایران در نزدیکی خلیج فارس توصیف می شود، که در آن دستگاه های با طراحی خوب، مورد استفاده قرار گرفتند. هدف از این پروژه قرار دادن سد خاکی 8 متری با نصب و راه اندازی PVD ها، به منظور سرعت بخشیدن به تثبیت زیر خاک، برای ساخت یک مخزن آب بتنی 100 متر × 150 متر با حجم کل 000̦100 مترمکعب بود. ضخامت خاک نرم حدود 15 متر بود. این مقاله نتایج حاصل از دستگاه خاک برای اندازه گیری اتلاف منفذی بیش ازحد فشار (EPP)، تمایز ته نشینی در لایه های مختلف خاک و یک مقایسه از اندازه گیری با ته نشینی های پیش بینی شده و تغییرات تثبیت- زمان با توجه به نظریه تثبیت شعاعی، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل Settle3D و روش Asaoka را ارائه کرد .علاوه بر این، اثرات منطقه اسمیر ناشی از نصب و راه اندازی PVD را مورد مطالعه قرار می دهد و پارامترهای مناسب از نفوذ پذیری خاک ومنطقه اسمیر را برای پروژه های آینده ارائه می دهد. نتایج روشن است که اگر پارامترهای تثبیت بر اساس تست های آزمایشگاهی بطور مناسب انتخاب شوند، حداکثر ته نشینی و روابط تثبیت- زمان نیز توسط راه حل های تئوری سنتی و راه حل های دقیق تر مانند Settle3D، به درستی برآورد می شود.