دانلود رایگان سوالات کاربر ICDL سازمان فنی و حرفه ای با پاسخنامه

دانلود رایگان سوالات کاربر ICDL سازمان فنی و حرفه ای با پاسخنامه
قیمت خرید این محصول
۶۴,۷۰۰ تومان
دانلود رایگان سوالات
پاسخنامه
دارد
فرمت
پی دی اف - PDF
قابلیت پرینت
دارد
نوع سوالات
چهارگزینه ای
تعداد آزمون های عملی
27 آزمون
تعداد سوالات هر دفترچه
40 سوال
تعداد کل سوالات
4366 سوال
کد استاندارد
732120530140001
کد محصول
FH10
تعداد صفحات
745
جزئیات محصول

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در رشته کاربر ICDL با کد استاندارد ثبت شده ی 732120530140001 در سامانه آموزشی فنی حرفه ای نموده است. این محصول شامل 35 مجموعه سوال از ادوار گذشته و جزوه آموزشی مناسب برای دوره کاربر آی سی دی ال با فرمت پی دی اف میباشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی حرفه ای مفید واقع شود.

محتویات بسته

1- اصل سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL با کد استاندارد 732120530140001
شامل 1506 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

2- اصل سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL - و برگزار شده 1398/02/05 با کد استاندارد 732120830140001
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

3- اصل سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL - و برگزار شده 1397/05/05 با کد استاندارد 732120830140001
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

4- اصل سوالات آزمون کتبی رشته رایانه کار ICDL درجه 1 - وبرگزار شده 1396/07/28 با کد استاندارد 2513530411
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

5- اصل سوالات آزمون کتبی رشته رایانه کار ICDL درجه 1- با کد استاندارد 2513530411
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

6- اصل سوالات آزمون کتبی رشته رایانه کار ICDL درجه 2- با کد استاندارد 2513530401
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

7- نمونه سوالات آزمون کتبی رشته رایانه کار ICDL درجه 2
شامل 30 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

8- اصل سوالات آزمون کتبی رشته رایانه کار ICDL درجه 2 - با کد استاندارد 2513530401
شامل 30 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

9- اصل سوالات آزمون کتبی رشته رایانه کار ICDL درجه 2 - با کد استاندارد 2513530401
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

10- نمونه سوالات آزمون کتبی رشته رایانه کار ICDL درجه 1
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

11- اصل سوالات آزمون کتبی رشته رایانه کار ICDL - و برگزار شده 1396/04/09 با کد استاندارد 2513/89
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

12- اصل سوالات آزمون کتبی رشته رایانه کار ICDL - و برگزار شده 1395/07/30 باکد استاندارد 2513/89
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

13- اصل سوالات آزمون کتبی رشته رایانه کار ICDL - و برگزار شده 1395/07/30 با کد استاندارد 2513/90
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

14- اصل سوالات آزمون کتبی رشته رایانه کار ICDL درجه 2 - با کد استاندارد 2513/89
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

15- نمونه سوالات آزمون کتبی رشته رایانه کار ICDL درجه 2 - با کد استاندارد 2513530411
شامل 636 سوال تخصصی از مبحث Office با پاسخنامه تستی

16- نمونه سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL با کد استاندارد 732120530140001
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

17- اصل سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL کد استاندارد
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

18- نمونه سوالات آزمون کتبی کاربر ICDL فنی و حرفه ای به تعداد 127 سوال با پاسخنامه تستی

19- اصل سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL کد استاندارد 2513/53/041/1
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

20- اصل سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL کد استاندارد 2513/53/041/1
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

21- نمونه سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

22- اصل سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL
شامل 30 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

23- نمونه سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL
شامل 500 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

24- اصل سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL- و برگزار شده 1396/06/17
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

25- اصل سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL- و برگزار شده در 1396/11/14 با کد استاندارد 351130531030021
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

26- اصل سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL- با کد استاندارد 2513/53/041/1
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

27- نمونه سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

28- نمونه سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

29- نمونه سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL
شامل 30 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

30- نمونه سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL
شامل 30 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

31- اصل سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL
شامل 40 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

32- نمونه سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL
شامل 180 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

33- نمونه سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL
شامل 159 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

34- نمونه سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL
شامل 83 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

35- نمونه سوالات آزمون کتبی رشته کاربر ICDL

شامل 145 سوال تخصصی با پاسخنامه تستی

36- تعداد 27 عدد آزمون عملی سازمان فنی و حرفه ای برای رشته کاربر ICDL
شامل آزمون های عملی برای رشته های رایانه کار ICDL درجه 1 و 2، کاربر ICDL

فایل های رایگان

- دانلود رایگان سوالات کاربر ICDL:

سوالات کاربر ICDL

 - دانلود رایگان جزوه استاندارد آموزش کاربر ICDL:

استاندارد آموزش کاربر ICDL

 - دانلود رایگان جزوه آموزشی کاربر ICDL:

دانلود جزوه آموزشی

نکات

طي جلسه اي كه در تاريخ 30/10/96 با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسـي فنـاوري اطلاعـات برگـزار گرديـد، اسـتاندارد آموزش شغل كاربر رايانه و اينترنت در محيط كار با كد 2511130301، رايانه كـار ICDL درجـه 1بـا كـد 1-041-53-2513 و درجه 2 با كد 351130531030021 بررسي و تحت عنوان شغل كاربر ICDL با كد 732120530140001 تائيد شد.

آشنایی با رشته کاربر ICDL

شرح استاندارد آموزش شغل: كاربر ICDL شغلی است در حوزه فناوری اطلاعات، كه شامل شایستگی های بکارگیری سیسـتم، سیسـتم عامـل كاربردی، كار با اینترنت، استفاده از سیستم عامل كاربردی، اینترنت كاربردی، واژه پردازی با Word، كار بـا صـفحه گسترده Excel، كار با پایگاه داده Access و ارائه مطلب با point Power می باشد. این شغل با كلیـه مشـاغلی كه كاربردی كامپیوتر و كاربری كامپیوتر را دارند در ارتباط است.

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی): دوره بین المللی کاربری کامپیوتر، که از آن به عنوان سواد کامپیوتری یاد مـی شـود، در واقـع اسـتانداردی جهـت شناسایی میزان توانایی افراد در بکارگیری صحیح کامپیوتر می باشد. این استاندارد در اروپا با نام ECDL شناخته می شود این استاندارد در جهان با نام ICDL شناخته می شود.

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی): ICDL USER

جهت آشنایی بهتر با کاربر ICDL و کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این رشته شغلی سازمان فنی و حرفه ای میتوانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

آشنایی با کاربر ICDL


بدون دیدگاه