تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله عوامل سازمانی مرتبط با موفقیت سیستم های مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک

عنوان فارسی: عوامل سازمانی مرتبط با موفقیت سیستم های مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک
عنوان انگلیسی: Organisational Factors Associated with Electronic Health Information Management Systems Success in two Nigerian Teaching Hospitals
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8
سال انتشار : 2013 نشریه : JHIA
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4763 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 691.68Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی صنایع و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی سیستم های سلامت، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت منابع اطلاعاتی
مجله: مجله انفورماتیک سلامت در آفریقا
دانشگاه: دانشگاه بابکوک، دپارتمان مدیریت منابع اطلاعاتی، ایالت اوگون، نیجریه
کلمات کلیدی: سیستم مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک، عوامل سازمانی، موفقیت سیستم اطلاعاتی، بیمارستان های آموزشی، نیجریه
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

3. نتایج

4. بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Background and Purpose: Electronic Health Information Management Systems (EHIMS) are seen as crucial in public health institutions today, as they enhance quality care delivery. Efforts at implementing this system in public health institutions of developing countries have usually been fraught with failure, thus preventing it from delivering its intended benefits. One reason adduced to be responsible for failure is that more attention is given towards technological factors at the expense of organisational factors. Hence, this paper examined the relationship between organisational factors and EHIMS success in Nigerian Teaching Hospitals.

Methods: A correlational survey research design was adopted, while the study’s population comprised 212 health information management (HIM) personnel in two south-western public teaching hospitals in Nigeria. Total enumeration technique was used to cover the 212 personnel who served as respondents. A self-developed instrument titled “EHIMS Success Organisational Factors” was used for data collection, while simple correlation analysis was used in analysing the collected data.

Results: It was revealed that a positive relationship exists between all the identified organisational factors and EHIMS success; organisational structure (r = 0.443, p < 0.05); top management support (r = 0.613, p < 0.05); leadership style (r = 0.645, p < 0.05); users’ training (r = 0.521, p < 0.05); financial resources availability (r = 0.331, p < 0.05); and users’ involvement in system design (r = 0.633, p < 0.05).

Conclusions: It was concluded that an understanding of the identified organisational factors are crucial in attaining successful implementation of EHIMS in Nigeria Teaching Hospitals.

نمونه متن ترجمه

چکیده

پیشینه و هدف: امروزه سیستم های مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک (EHIMS) در موسسات درمانی دولتی مهم تلقی می شوند زیرا کیفیت ارائه خدمات درمانی را افزایش می دهند. تلاش برای پیاده سازی این سیستم در موسسات درمانی دولتی در کشورهای در حال توسعه معمولاً با شکست های زیادی همراه بوده است، در نتیجه مزایای پیش بینی شده آن محقق نشده است. یکی از دلایلی که برای این شکست ذکر می شود این است که به جای عوامل سازمانی بیشتر به عوامل تکنولوژیکی توجه شده است. بنابراین این مقاله رابطه بین عوامل سازمانی و موفقیت EHIMS را در بیمارستان های آموزشی نیجریه بررسی کرده است.

روش ها: از یک طرح پژوهش پیمایشی مبتنی بر همبستگی استفاده شد در حالی که جامعه مورد مطالعه شامل 212 پرسنل مدیریت اطلاعات سلامت (HIM) در دو بیمارستان آموزشی دولتی در جنوب غربی نیجریه بود. برای پوشش212 پرسنل پاسخ دهنده از تکنیک شمارش کامل استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از یک ابزار محقق ساخته موسوم به «عوامل سازمانی موفقیت EHIMS» استفاده شد در حالی که برای تحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیل همبستگی ساده استفاده شد.

نتایج: مشخص شد که بین تمام عوامل سازمانی شناسایی شده و موفقیت EHIMS(ساختار سازمانی (0.443= r، 0.05>p)؛ پشتیبانی مدیریت ارشد (0.613= r، 0.05>p)؛ سبک رهبری (0.645= r، 0.05>p)؛ آموزش کاربران (0.521= r، 0.05>p)؛ وجود منابع مالی (0.331= r، 0.05>p)؛ و مشارکت کاربران در طراحی سیستم (0.633= r، 0.05>p)) رابطه ای مثبت وجود دارد.

نتیجه گیری: نتیجه گرفتیم که شناسایی عوامل سازمانی شناسایی شده برای تحقق پیاده سازی موفق EHIMS در بیمارستان های آموزشی نیجریه حائز اهمیت هستند.