ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز خارج سلولی از باسیلوس amyloliquefaciens PFB-02

ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز خارج سلولی از باسیلوس amyloliquefaciens PFB-02
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بهینه سازی تولید فیتاز خارج سلولی از باسیلوس amyloliquefaciens PFB-02 رشد کرده بر روی ضایعات کشاورزی منتخب
عنوان انگلیسی
Optimization of Extracellular Phytase Production from Bacillus amyloliquefaciens PFB-02 Grown on Selected Agricultural Wastes
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
0
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع ارائه مقاله
ژورنال
کد محصول
F1387
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج شده است ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
صنایع غذایی، زیست شناسی و کشاورزی، علوم دامی، تغذیه دام، میکروبیولوژی، علوم مواد غذایی و بیوشیمی
مجله
کشاورزی گرمسیری کاربردی - Applied Tropical Agriculture
دانشگاه
گروه بیوشیمی، دانشگاه صنعتی فدرال، نیجریه
کلمات کلیدی
ضایعات کشاورزی، باکتری Bacillus amyloliquefaciens PFB-02 ، فیتاز، تولید
کلمات کلیدی انگلیسی
Agricultural wastes - Bacillus amyloliquefaciens PFB-02 - optimization - phytase - production
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
مواد
میکروارگانیسم، تهیه محیط کشت و تولید فیتاز
سنجش فعالیت فیتازی
اصول کینتیک رشد و تولید فیتاز
تاثیر pH روی رشد و تولید فیتاز
اثر درجه حرارت روی رشد و تولید فیتاز
تحقیقات روی تولید فیتاز از باکتری B. amyloliquefaciens PFB-02 رشد کرده روی ضایعات کشاورزی انتخابی تحت شرایط بهینه سازی شده
نتایج و بحث
اصول کینتیک رشد و تولید فیتاز از باکتری B. amyloliquefaciens PFB-02
اثر pH روی رشد و تولید فیتاز از باکتری B. amyloliquefaciens PFB-02 اثر درجه حرارت روی رشد باکتریایی و تولید فیتاز از باکتری B. amyloliquefaciens PFB-02 تاثیر ضایعات کشاورزی انتخابی روی تولید فیتاز از باکتری B. amyloliquefaciens PFB-02
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The undigested phytic acid excreted in animal waste causes phosphorus pollution from agriculture. Addition of microbial phytases to animal feeds is a promising approach to overcoming challenges posed by phytic acid. In this study, influence of physicochemical parameters on growth and production of phytase from Bacillus amyloliquefaciens PFB-02 was investigated over 96 h cultivation period. Effects of some readily available and low cost agricultural wastes on phytase production from B. amyloliquefaciens PFB-02 were also investigated. Maximum growth with phytase yield of 5.3 U/ml was achieved in the basal medium at 48 h cultivation period, pH 5.0, 40 °C and 180 rpm. The optimized conditions were used to study phytase production from B. amyloliquefaciens PFB-02 grown on wheat bran, black-eyed bean skin and rice bran based media under submerged fermentation conditions. Remarkably, wheat bran supported highest enzyme yield of 17.0 U/ml with 317.5% increase over yield in basal media. Rice bran and black-eyed bean skin also supported phytase production from B. amyloliquefaciens PFB-02 with yield of 4.6 U/ml and 3.5 U/ml, respectively. The results suggest that agricultural wastes are effective low cost substrates for phytase production from B. amyloliquefaciens PFB-02 for potential application in animal feed formulation.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اسیدفیتیک هضم نشده ترشح شده در فضولات حیوانی باعث آلودگی فسفری از محصولات کشاورزی می شود. افزودن فیتازهای میکروبی به خوراک دام یک شیوه نویدبخش غلبه بر چالشهایی است که توسط اسید فیتیک اعمال می شود. در این مطالعه، تاثیر پارامترهای فیزیوشیمیایی روی رشد و تولید فیتاز از باکتری Bacillus amyloliquefaciens PFB-02 طی دوره کشت 96 ساعته مورد بررسی قرار گرفت. اثرات برخی ضایعات کشاورزی موجود و با هزینه کم روی تولید فیتاز از باکتری B. amyloliquefaciens PFB-02 نیز مورد بررسی قرار گرفت. ماکزیمم رشد با بازده فیتازی به میزان 5.3 U/ml در محیط کشت پایه در دوره کشت 48 ساعته، pH برابر با 5 و 40 درجه سانتیگراد و دور 180 rpm بدست آمد. بهینه شرایط برای مطالعه تولید فیتاز از B. Amyloliquefaciens PFB-02 رشد کرده روی محیط کشت با پایه سبوس گندم، پوست لوبیای چشم بلبلی و سبوس برنج تحت شرایط تخمیر نیمه غوطه ور استفاده گردید. سبوس گندم به طور قابل ملاحظه ای از بالاترین بازده انزیمی 17.0 U/ml با افزایش 317.5% روی بازده در محیط کشت پایه حمایت کرده است. سبوس برنج و پوست لوبیای چشم بلبلی نیز از تولید فیتاز از باکتری B. amyloliquefaciens PFB-02 با بازده به ترتیب 4.6 U/ml و 3.5 U/ml حمایت کرده است. نتایج حاکی از آنست که ضایعات کشاورزی سوبستراهای کم هزینه موثری برای تولید فیتاز از باکتری B. amyloliquefaciens PFB-02 برای کاربرد احتمالی در فرمولاسیون خوراک دام می باشد.

بدون دیدگاه