ترجمه مقاله پارادایم های اخلاقی به عنوان مبانی بالقوه ابتکارات مدیریت تنوع در سازمان های تجاری - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پارادایم های اخلاقی به عنوان مبانی بالقوه ابتکارات مدیریت تنوع در سازمان های تجاری - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پارادایم های اخلاقی به عنوان مبانی بالقوه ابتکارات مدیریت تنوع در سازمان های تجاری
عنوان انگلیسی
Ethical paradigms as potential foundations of diversity management initiatives in business organizations
صفحات مقاله فارسی
29
صفحات مقاله انگلیسی
29
سال انتشار
2013
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4752
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت نوآوری و فناوری، مدیریت کسب و کار، مدیریت دولتی و مدیریت تحول
مجله
مجله مدیریت تغییر سازمانی
دانشگاه
دانشگاه National and Kapodistrian آتن، یونان
کلمات کلیدی
مدیریت تنوع، اخلاق مراقبت، محیط های کاری فراگیر، وظیفه شناسی کانتی، فضیلت سازمانی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تعیین زمینه برای مدیریت تنوع
جنبه های مختلف تنوع
مبانی نظری
دلایل مدیریت تنوع
رویکردی انتقادی نسبت به منابع مدیریت تنوع که بر اساس آن یک چارچوب اخلاقی تدوین می شود
طرح تجاری برای تنوع؟
دیدگاه های انتقادی مختلف
مبانی اخلاقی اقدامات تنوع بخشی. یک چارچوب اخلاق محور چگونه می تواند منابع موجود را پیش ببرد
دلیل اصلی
تلاقی تنوع و دغدغه های اخلاقی
نظریات اخلاقی و مدیریت تنوع
سه چارچوب اخلاقی متفاوت که می توانند مبنای مدیریت تنوع باشند
چارچوب 1. رویکرد وظیفه شناسی کانتی نسبت به تنوع
چارچوب 2. دیدگاه های اخلاق فضیلت محور درباره تنوع
چارچوب 3. برداشت اخلاق مراقبت درباره تفاوت ها
عملیاتی سازی دیدگاه های کل نگر درباره توسعه مدیریت تنوع
اهمیت یک چارچوب وظیفه شناسانه
نقش اخلاق مراقبت
بحث
موافقان و مخالفان چارچوب اخلاقی
تغییر پارادایم در منابع مدیریت تنوع؟
تشویق تغییر سازمانی
نتایج به دست آمده برای اقدام
محدودیت های مطالعه
پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی
توضیحات پایانی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to contribute to the elaboration of a comprehensive moral framework for designing and implementing diversity practices. In so doing, it employs distinct ethical theories that not only elevate respect for differences to an end, but also provide a set of principles, virtues or values conducive to the formation of an inclusive work environment.

Design/methodology/approach – A literature review, in particular contributions critical to current implementations of diversity management, may provide the basis of a non-instrumental approach to diversity issues, allowing for an inclusive and participative workplace. The paper suggests that such an endeavor can be founded on the concepts of organizational virtue, care or human dignity alternatively. In this respect, a theoretical context demonstrating the very way these concepts influence and inform diversity issues, is elaborated, analyzed and properly discussed.

Findings – Three distinct theoretical frameworks capturing the importance of major ethical traditions based on dignity, organizational virtue and care, for reconceptualizing diversity issues, are introduced. It is proposed that non-utilitarian philosophical ethics (and more specifically, Kantian deontology, Aristotelian virtue ethics or ethics of care) is in a position to provide a rationale for diversity policies that affirm the diverse other as a valued end.

Practical implications – The authors argue that a corporation is in a position to develop ethically-informed diversity initiatives that may effectively combine performance with an affirmation of the value of the diverse other.

Social implications – The authors argue that a corporation is in a position to develop ethically-informed diversity initiatives that may effectively combine performance with an affirmation of the value of the diverse other.

Originality value – The paper offers certain insights into the particular conditions that may help organizations design and implement a diversity strategy facilitating thriving and fulfillment of diverse others, grounded on the priority of dignity, virtue or care respectively. Such a perspective, permeating vision, culture and leadership, is invested with a potential that overcomes the managerial instrumentality, so strongly denounced by the majority of critical diversity scholars.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف- هدف این مقاله، کمک به توضیح یک چارچوب اخلاقی جامع برای طراحی و اجرای اقدامات تنوع بخشی است. این مقاله برای انجام این کار از نظریات اخلاقی متفاوتی بهره می گیرد که نه تنها بیش از پیش به تفاوت ها در رسیدن به یک هدف توجه می کند بلکه مجموعه ای از اصول، ویژگی ها یا ارزش های مناسب را برای ایجاد یک محیط کاری فراگیر فراهم می کند.
طراحی/ متدولوژی/ روش- مرور منابع (خصوصاً دستاوردهای مهم برای پیاده سازی های کنونی مدیریت تنوع) می تواند مبنای یک رویکرد غیر ابزاری را نسبت به مسائل تنوع بخشی فراهم کند که یک محیط کاری فراگیر و مشارکتی را مهیا می کند. این مقاله نشان می دهد که مبنای این اقدام می تواند مفاهیم فضیلت سازمانی،مراقبت یا کرامت انسانیباشد. در این ارتباط، محیطی نظری که همان روش های تأثیرگذاری این مفاهیم برمسائل تنوع بخشی و تأثیرپذیری از آن ها را نشان می دهد توضیح داده شده، تحلیل می شود و به طور مناسب درباره آن بحث می شود.
نتایج- برای تعریف مجدد مسائل تنوع بخشی، سه چارچوب نظری مختلف که اهمیت سنت های اخلاقی مهم مبتنی بر کرامت، فضیلت سازمانی و مراقبترا بیان می کنند معرفی می شوند. نشان داده می شود که اخلاق فلسفی غیر سودگرایانه (و به طور اخص، وظیفه شناسی کانتی، اخلاق فضیلت محور ارسطویی یا اخلاق مراقبت)می تواند توجیهی برای خط مشی های تنوع ارائه کند که افراد متفاوت دیگر را به عنوان هدفی با ارزش تأیید کند.
نتایج عملی- نویسندگان معتقدند که یک شرکت می تواند ابتکارات تنوع بخشی متأثر از اخلاق را انجام دهد که می تواند عملکرد را به صورت موثری با تأیید ارزش افراد متفاوت دیگر ترکیب کند.
نتایج اجتماعی- نویسندگان معتقدند که یک شرکت می تواند ابتکارات تنوع بخشی متأثر از اخلاق را انجام دهد که می تواند عملکرد را به صورت موثری با تأیید ارزش افراد متفاوت دیگر ترکیب کند.
ارزش نوآوری- این مقاله، مفاهیم خاصی را در مورد شرایط خاصی ارائه می کند که می تواند سازمان ها را در طراحی و پیاده سازی استراتژی تنوع (که رشد و موفقیت افراد متفاوت دیگر را تسهیل می کند) به ترتیب بر اساس اولویت کرامت، فضیلت یا مراقبت کمک کند. این دیدگاه که در چشم انداز، فرهنگ و رهبری رسوخ می کند می تواند واسطه گری مدیریتی را (که به شدت مورد انتقاد اکثر متخصصان مهم تنوع قرار دارد)از بین ببرد.

بدون دیدگاه