دانلود رایگان سوالات استخدامی هنرآموز امور دامی (حیطه تخصصی) با پاسخنامه

دانلود رایگان سوالات استخدامی هنرآموز امور دامی (حیطه تخصصی) با پاسخنامه
قیمت خرید این محصول
۷۷,۰۰۰ تومان
پاسخنامه
تشریحی
نوع سوالات
چهار گزینه ای
تعداد سوالات
973 سوال
فرمت فایلها
PDF
کد محصول
ES547
جزئیات محصول

زمان آزمون جدید سازمان آموزش و پرورش برای رشته امور دامی 12 مرداد بوده و محتوای ارزیابی این آزمون شامل دو بخش شایستگی های فنی کارگاهی و همچنین دانش فنی امور دامی می باشد. در سال 1402 تعداد 9 جلد کتاب متوسطه به عنوان منبع معرفی شده است که لیست و لینک دانلود آن در این صفحه نیز ارائه شده است. جمع امتیازات حیطه تخصصی برای معلمی امور دامی نیز 180 امتیاز است که سهم آن از درصد کل، 18 درصد می باشد. گروه آموزشی ایران عرضه با توجه به اهمیت حیطه تخصصی این آزمون اقدام به ارائه این پکیج شامل جزوات و سوالات رایگان استخدامی هنرآموز امور دامی منطبق با منابع اعلامی جدید سازمان سنجش در سال 1402 نموده است و امیدوار است که این فایل ها، در موفقیت داوطلبان در آزمون مفید واقع شود.

دانلود رایگان سوالات و منابع

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی حیطه تخصصی هنرآموز امور دامی: (پاسخ تشریحی این سوالات در محصول فروشی موجود است)

1- دانلود رایگان اصل سوالات استخدامی حیطه تخصصی هنرآموز علوم دامی تیر 1397 کد 507B:

اصل سوالات استخدامی حیطه تخصصی هنرآموز علوم دامی 1397 

2- دانلود رایگان سوالات استخدامی کتاب تولید و پرورش مرغ پایه دهم دوره متوسطه (کد 210348) تالیف تیر 1402: 

سوالات استخدامی تولید و پرورش مرغ دهم 

3- دانلود رایگان سوالات استخدامی کتاب تولید و پرورش دام های سبک پایه دهم دوره متوسطه (کد 210350) تالیف تیر 1402:

سوالات تولید و پرورش دام های سبک دهم

4- دانلود رایگان سوالات استخدامی کتاب دانش فنی پایه - امور دامی پایه دهم دوره متوسطه (کد 210347) تالیف تیر 1402: 

سوالات دانش فنی پایه امور دامی دهم

5- دانلود رایگان سوالات استخدامی کتاب پرورش زنبور عسل و تولید محصولات آن پایه یازدهم دوره متوسطه (کد 211347) تالیف تیر 1402:

سوالات پرورش زنبور عسل یازدهم

6- دانلود رایگان سوالات استخدامی کتاب تولید و پرورش آبزیان (خوراکی - زینتی) پایه دوازدهم دوره متوسطه (کد 212350) تالیف تیر 1402:

سوالات تولید و پرورش آبزیان خوراکی و زینتی دوازدهم

7- دانلود رایگان سوالات استخدامی کتاب تولید و پرورش دام های بزرگ پایه دوازدهم دوره متوسطه (کد 212348) تالیف تیر 1402:

سوالات تولید و پرورش دام های بزرگ دوازدهم

8- دانلود رایگان سوالات استخدامی کتاب آب و خاک و گیاه پایه دهم دوره متوسطه (کد 210211) تالیف تیر 1402: 

سوالات آب و خاک و گیاه دهم

9- دانلود رایگان سوالات استخدامی کتاب تولید و پرورش ماکیان پایه یازدهم دوره متوسطه (کد 211348) تالیف تیر 1402:

سوالات تولید و پرورش ماکیان یازدهم 

10- دانلود رایگان سوالات استخدامی کتاب دانش فنی تخصصی - امور دامی پایه دوازدهم دوره متوسطه (کد 212347) تالیف تیر 1402 

سوالات دانش فنی تخصصی امور دامی دوازدهم

(مابقی سوالات کتاب های حیطه تخصصی دبیر کار و فناوری در حال آماده سازی بوده و طی روزهای آینده به همین بخش اضافه خواهد گردید.)


دانلود رایگان کتاب های منبع اعلام شده سازمان سنجش برای حیطه تخصصی هنرآموز امور دامی: 

1- دانلود رایگان کتاب تولید و پرورش مرغ پایه دهم دوره متوسطه (کد 210348) تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش: 

کتاب تولید و پرورش مرغ دهم

2- دانلود رایگان کتاب تولید و پرورش دام های سبک پایه دهم دوره متوسطه (کد 210350) تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش: 

کتاب تولید و پرورش دام سبک دهم

3- دانلود رایگان کتاب پرورش زنبور عسل و تولید محصولات آن پایه یازدهم دوره متوسطه (کد 211347) تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش: 

کتاب پرورش زنبور عسل یازدهم

4- دانلود رایگان کتاب تولید و پرورش ماکیان پایه یازدهم دوره متوسطه (کد 211348) تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش: 

کتاب تولید و پرورش ماکیان یازدهم

5- دانلود رایگان کتاب تولید و پرورش دام های بزرگ پایه دوازدهم دوره متوسطه (کد 212348) تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش: 

کتاب تولید و پرورش دام بزرگ دوازدهم 

6- دانلود رایگان کتاب تولید و پرورش آبزیان (خوراکی - زینتی) پایه دوازدهم دوره متوسطه (کد 212350) تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش:

کتاب تولید و پرورش آبزیان دوازدهم

7- دانلود رایگان کتاب آب و خاک و گیاه پایه دهم دوره متوسطه (کد 210211) تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش:

کتاب آب و خاک و گیاه دهم 

8- دانلود رایگان کتاب دانش فنی پایه - امور دامی پایه دهم دوره متوسطه (کد 210347) تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش: 

کتاب دانش فنی پایه امور دامی دهم

9- دانلود رایگان کتاب دانش فنی تخصصی - امور دامی پایه دوازدهم دوره متوسطه (کد 212347) تهیه شده در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش:

کتاب دانش فنی تخصصی امور دامی دوازدهم 


دانلود رایگان سوالات و منابع حیطه عمومی و اختصاصی آموزش و پرورش

1- دانلود رایگان کتاب های منبع حیطه عمومی و اختصاصی:

منابع حیطه عمومی و اختصاصی 

2- دانلود رایگان سوالات استخدامی حیطه عمومی و اختصاصی + خرید پاسخنامه تشریحی

سوالات حیطه عمومی و اختصاصی 

3- دانلود رایگان جزوات خلاصه شده و نکات مهم منابع حیطه عمومی و اختصاصی:

جزوات خلاصه حیطه عمومی و اختصاصی

محتویات بسته فروشی

1- اصل سوالات استخدامی حیطه تخصصی هنرآموز علوم دامی آموزش و پرورش تیر 1397 کد 507B  شامل 70 سوال با پاسخنامه تستی (برگزار شده با پنجمین آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی) به شرح زیر:

 • 20 سوال تستی پرورش دام و طیور
 • 15 سوال تستی تغذیه دام
 • 15 سوال تستی ژنتیک و اصلاح نژاد دام
 • 10 سوال تستی میکروبیولوژی و آزمایشگاه
 • 10 سوال تستی تشریح و فیزیولوژی

1- سوالات استخدامی تولید و پرورش مرغ پایه دهم دوره متوسطه (کد 210348) تالیف تیر 1402:

100 سوال با پاسخنامه تشریحی

2- سوالات استخدامی تولید و پرورش دام های سبک پایه دهم دوره متوسطه (کد 210350) تالیف تیر 1402:

101 سوال با پاسخنامه تشریحی

3- سوالات استخدامی دانش فنی پایه امور دامی پایه دهم دوره متوسطه (کد 210347) تالیف تیر 1402:

100 سوال با پاسخنامه تشریحی

4- سوالات استخدامی پرورش زنبور عسل و تولید محصولات آن پایه یازدهم دوره متوسطه (کد 211347) تالیف تیر 1402:

100 سوال با پاسخنامه تشریحی

5- سوالات استخدامی تولید و پرورش آبزیان (خوراکی - زینتی) پایه دوازدهم دوره متوسطه (کد 212350) تالیف تیر 1402:

100 سوال با پاسخنامه تشریحی

6- سوالات استخدامی آب و خاک و گیاه پایه دهم دوره متوسطه (کد 210211) تالیف تیر 1402:

102 سوال با پاسخنامه تشریحی

7- سوالات استخدامی تولید و پرورش دام های بزرگ پایه دوازدهم دوره متوسطه (کد 212348) تالیف تیر 1402:

100 سوال با پاسخنامه تشریحی

8- سوالات استخدامی تولید و پرورش ماکیان پایه یازدهم دوره متوسطه (کد 211348) تالیف تیر 1402:

100 سوال با پاسخنامه تشریحی

9- سوالات استخدامی دانش فنی تخصصی - امور دامی پایه دوازدهم دوره متوسطه (کد 212347) تالیف تیر 1402:

100 سوال با پاسخنامه تشریحی

منابع آزمون هنرآموز امور دامی

منابع اعلامی جهت حیطه تخصصی هنرآموز امور دامی در آزمون دبیری و هنرآموز سال 1402 آموزش و پرورش به صورت زیر می باشد:

1- شایستگی های فنی کارگاهی امور دامی (امتیاز 108 سهم از کل 10.8 درصد)

 • تولید و پرورش مرغ
 • تولید و پرورش دام های سبک
 • پرورش زنبور عسل و تولید محصولات آن
 • تولید و پرورش ماکیان
 • تولید و پرورش دام های بزرگ
 • تولید و پرورش آبزیان (خوراکی- زینتی)

2- دانش فنی امور دامی (امتیاز 72 سهم از کل 7.2 درصد)

 • دانش فنی پایه - امور دامی
 • دانش فنی تخصصی - امور دامی
 • آب و خاک و گیاه

دانلود دفترچه راهنمای آزمون دبیری و هنرآموز 1402