ترجمه مقاله راهبرد زیست محیطی و هم ترازی در یک اقتصاد گذار محدود - نشریه الزویر

ترجمه مقاله راهبرد زیست محیطی و هم ترازی در یک اقتصاد گذار محدود - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
راهبرد زیست محیطی و هم ترازی در یک اقتصاد گذار محدود: تحقیقات تجربی بر روی کاربرد آن در شرکت های دولتی ایران
عنوان انگلیسی
Environment-Strategy and Alignment in a Restricted, Transitional Economy: Empirical Research on its Application to Iranian State-Owned Enterprises
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F869
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت سازمان های دولتی، مدیریت دولتی، مدیریت عملکرد و مدیریت کسب و کار
مجله
برنامه ریزی طولانی مدت - Long Range Planning
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.lrp.2015.02.001
فهرست مطالب
مقدمه
پیش زمینه: شرکت های دولتی و ایران
چارچوب و مبانی نظری
مدل مفهومی و توسعه فرضیه
دیدگاه یادگیری در شرکت های دولتی
نوآوری در شرکت های دولتی
عدم قطعیت محیطی و گرایش یادگیری
عدم قطعیت محیط و نوآوری
نوآوری و گرایش یادگیری
روش تحقیق
شاهد
اعتبار سنجی شاخص
بحث و نتیجه گیری
پیامد ها و اهمیت مطالعه
محدودیت ها و تحقیقات آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Successful innovation strategy relies on experience gained from a complexity of understanding, anticipating and managing the global business environment. But, although much research has examined strategies of private sector organizations in Western economies, there are relatively few studies of innovation in public sector organizations of transitional and protected economic environments, such as Iran. Consequently, this work investigates Iranian state-owned enterprises (SOEs) and how senior managers’ approach towards innovativeness and learning can affect organizational performance. These managers work in an uncertain environment, regulated by the state but subject to business environment challenges created by UN sanctions, as well as global market competition. This study draws on innovation and learning orientation theory to develop a strategy-centered model based on a survey of 127 Iranian SOEs. Despite the limitations of a stateprotected economy and restrictions generated by sanctions and environmental uncertainty, senior managers of SOEs can influence organizational culture for innovation, a normative dimension, and learning, a cognitive dimension. Both dimensions can relate to improvements in delivery speed, costs and quality, as well as confidence in future company performance. However, some ongoing problems arise from a highly regulated hostile business environment, forming a regulatory dimension that impedes organizational learning. Further research is required to understand the contextual factors that influence internal company culture, as well as how the impact of a restricted business environment appears to vary from service to retail and manufacturing industries. This research represents a rare opportunity to investigate SOE strategy in a restricted transitional economy, such as Iran.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
راهبرد نوآوری موفق بستگی به تجربه بدست آمده از پیچیدگی درک، پیش بینی و مدیریت محیط کسب و کار جهانی دارد. با این حال اگرچه تحقیقات زیادی به بررسی راهبرد های سازمان های بخش خصوصی در اقتصاد های غربی پرداخته اند، با این حال مطالعات نسبتا کمی در خصوص نوآوری در سازمان های بخش دولتی با محیط های اقتصادی حفاظت شده و گذرا نظیر ایران صورت گرفته است. در نتیجه، این مطالعه به بررسی شرکت های دولتی(SOE) و چگونگی تاثیر نگرش مدیران ارشد در قبال نوآوری بر روی عملکرد سازمانی می پردازد. این مدیران در یک محیط غیر قطعی کار می کنند که توسط دولت نظارت می شود با این حال در معرض چالش های محیط کسب و کار ایجاد شده توسط تحریم های سازمان ملل و نیز نظارت جهانی نیز هستند.این مطالعه با استناد به تئوری نو آوری و یادگیری اقدام به توسعه ییک مدل راهبرد محور بر اساس نظر سنجی از 127 شرکت دولتی ایران می پردازد.علی رغم کحدودیت های اقتصاد محافظت شده توسط دولت و نیز محدودیت ایجاد شده توسط تحریم ها و عدم قطعیت زیست محیطی ،مدیران ارشد شرکت های دولتی ایران می توانند بر فرهنگ سازمانی برای نوآوری ،یک بعد هنجاری و یادگیری و یک بعد شناختی تاثیر بگذارند.هر دو بعد می توانند مربوط به سرعت پیشرفت هزینه کیفیت و نیز اعتماد به عملیات آینده باشد. با این حال برخی از مسائل موجود از محیط های کسب و کار با نظارت شدید ناشی شده و تشکیل یک بعد نظارتی می کنند که این بعد مانع از یادگیری سازمانی می شود.تحقیقات بیشتری برای درک عوامل زمینه ای موثر بر فرهنگ داخلی شرکت و نیز شیوه ی تاثیر محیط های کسب و کار محدود از خدمات خرده فروشی تا صنایع تولیدی نیاز است.این تحقیق فرصت منحصر به فردی برای بررسی راهبرد شرکت های دولتی در یک اقتصاد گزار محدود نظیر ایران باشد.

بدون دیدگاه