ترجمه مقاله پژوهش در مورد پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای در سازمان های ایران

ترجمه مقاله پژوهش در مورد پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای در سازمان های ایران
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پژوهشی تجربی در مورد پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای در سازمان های ایران
عنوان انگلیسی
An Empirical Study on Enterprise Resource Planning Implementation in Iranian Organizations
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2011
نشریه
eurojournals
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
253
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت منابع انسانی
مجله
مجله آمریکایی پژوهش علمی - American Journal of Scientific Research
دانشگاه
دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی تهران، ایران
کلمات کلیدی
برنامه ریزی منابع سرمایه ای، فن آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اکتشافی، محرك ها و موانع، ایران
فهرست مطالب
چكیده
1. مقدمه
2. پیشینه و سوالات پژوهش
3. روش تحقیق و نتایج
4. محدودیت ها و توصیه هایی برای تحقیقات آینده
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The main purpose of this study is to explore the perception of Iranian sample service and manufacturing organizations on motivators, barriers & challenges, and the extent of their desire to implement enterprise resource planning (ERP) based on the context of Iran using descriptive analysis. To address the research questions, a survey-based empirical study was carried out in a representative sample of 110 organizations from various industries in Iran. The 82 responses received were analyzed descriptively and the result presented. The results show, though 88 percent of the respondents perceive the importance of motivators of ERP implementation but at the same time due to barriers and challenges such as Inadequate investment on information technology by the government and private sectors which was ranked by respondents as the main barrier about 50 percent of surveyed companies desire to implement ERP. Also based on chi-square test the study cannot confirm that the implementation ERP related to greater company success in Iranian context. As the record of ERP implementation and its spread and breadth among Iranian organizations is not too long this study has the potential to enhance the understanding of ERP and its ambient issues, amongst researches and practitioners in the context of Iran. Also it is hoped policymakers of the country including ministry of information and telecommunication could take necessary measures for removing the main barriers and paving the way for successful implementation of ERP.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چكیده
هدف اصلی این مطالعه بررسی ادراك نمونه های خدمات و تولید ایرانی از محرک ها، موانع و چالش ها و همچنین میزان تمایل آنها به پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) بر اساس زمینه استفاده از تجزیه و تحلیل توصیفی ایران است [برنامه ریزی منابع سرمایه ای: سیستم مدیریت تجاری یکپارچه ای است كه همه زمینه ها و روش های کامپیوتری را که برای برنامه ریزی موثر و مدیریت یک حرفه و تجارت لازم است در بر می گیرد]. برای پرداختن به سوالات پژوهش، یك مطالعه تجربی مبتنی بر بررسی در یک نمونه كه شامل 110 سازمان از صنایع مختلف ایران بود انجام گرفت. 82 پاسخ دریافت شده از لحاظ توصیفی تجزیه و تحلیل و نتیجه ارائه شد. نتایج نشان می دهدكه اگر چه 88 درصد از پاسخ دهندگان اهمیت محرک های پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای را درک می كنند؛ اما در عین حال به دلیل موانع و چالش هایی نظیر سرمایه گذاری ناکافی در زمینه فن آوری اطلاعات توسط بخش دولتی و خصوصی که از سوی پاسخ دهندگان به عنوان مانع اصلی ارزیابی شده بود، در حدود 50 درصد از شرکت های مورد بررسی به پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای تمایل داشتند. همچنین بر اساس "آزمون مجذور کای" این مطالعه نمی تواند تایید کند که پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای موجب موفقیت بیشتر یك شرکت در شرایط ایران است. از آنجا كه پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای و گسترش و وسعت آن در میان سازمان های ایران سابقه زیادی ندارد، مطالعه حاضر این ظرفیت را دارد كه درک برنامه ریزی منابع سرمایه ای و مسائل پیرامون آن را در میان محققان و شاغلان ایرانی تقویت نماید. همچنین امید است كه سیاست گذاران کشور از جمله وزارت اطلاعات و ارتباطات اقدامات لازم را جهت از بین بردن موانع اصلی و هموار كردن مسیر برای اجرای موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سرمایه ای در دستور كار خود قرار دهند.

بدون دیدگاه